• In Oosterhout blijft de VVD de grootste partij

  16 maart − In Oosterhout blijft de VVD de grootste partij. We wisten in Oosterhout een kwart van de uitgebrachte stemmen te vergaren (24,9%). Weliswaar minder dan de 30,6% in 2012, maar ruimschoots voldoende om de rest voor te blijven. Lees verder

 • Vragen over verruiming sluitingstijden

  09 maart − Op 24 januari 2017 heeft de Gemeenteraad gesproken over de horecasluitingstijden in het kader van deregulering van de APV. De Gemeenteraad heeft toen een amendement aangenomen waardoor de voorgestelde verruiming naar 04.00 uur in de weekenden, nog niet in is gegaan. Argument hiervoor was dat de evaluatie nog niet afgerond was en de conclusies nog niet meegenomen konden worden in eventueel te stellen voorwaarden waaronder horeca langer open kan zijn. Lees verder

 • 7 jaar Mark Rutte. Nu willen wij door!

  05 maart − 7 jaar Mark Rutte. Nu willen wij door! Lees verder

 • VuEl GelUK meT alLe ZotTe iN #KaAIenDonK

  27 februari − VuEl GelUK meT alLe ZotTe iN #KaAIenDonK Lees verder

 • Plakken nostalgie? Echt niet!

  16 februari − Plakken in Oosterhout nostalgie kopte dagblad BN De Stem afgelopen week. Nou, we zijn het nog niet verleerd. Samen met nr. 46 op de kandidatenlijst Thierry Aartsen gingen we op pad. Lees verder

 • Minder regels, 50% uit de APV

  © VVD Oosterhout

  24 januari − Minder regels, meer ruimte voor burgers en ondernemers. 'De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door meldingsplicht of algemene regels en wil snelle afhandeling van vergunningsaanvragen'. Dit schreven we in ons verkiezingsprogramma in 2014. Door in te stemmen met het voorstel om 50 % uit de algemene plaatselijke verordening (APV) te schrappen, wordt weer een stap in de goede richting gezet voor de inwoners van Oosterhout. Lees verder

 • Aankondiging ALV's 2017

  11 januari − In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zullen er dit jaar een drietal ledenvergaderingen worden gehouden. Hierin zullen het kaderstellend advies, concept verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden vastgesteld door de leden. ALV 1 20 april 2017 ALV 2 12 oktober 2017 ALV 3 16 november Ter zijner tijd zullen de leden een uitnodiging met bijbehorende stukken ontvangen. Lees verder

 • Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017

  20 december Lees verder

 • Liberaal café 'Alles begint met ondernemerschap'

  © Frank Boermans

  21 oktober − VVD netwerk Oosterhout hield afgelopen donderdagavond in De Schout een liberaal café over ondernemerschap. Jan Harm Spijkervet van Holland Foodz en VVD Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout werden bevraagd door Willem van Hooijdonk, die de rol van Twan Huys met verve vervulde. Lees verder

 • Geld HBH naar de toekomst, in plaats van het verleden.

  19 oktober − Geld naar zorg in plaats van overhead. In oktober 2014 heeft deze raad unaniem besloten de hulp bij het huishouden anders in te richten. De nieuwe WMO 2015 en de decentralisatie van de AWBZ maakten dit noodzakelijk en mogelijk. De afgelopen tijd heeft er een grote operatie plaats gevonden vanuit het gemeentehuis om de drie decentralisaties in praktijk te brengen. Er is hard gewerkt maar het zijn nog steeds processen die in ontwikkeling zijn. Dat kan ook niet anders aangezien we ook jaren lang op een bepaalde manier hebben gehandeld en gewerkt. Dat verander je niet van het ene op het ander moment. Lees verder

 • Uitnodiging Liberaal café 20 oktober ‘Alles begint met ondernemerschap’

  © VVD

  26 september − Ondernemers zijn er voor hun klanten. Politici voor hun kiezers. Dat zijn dezelfde mensen. Ondernemers en politici kunnen dus veel van elkaar leren. De VVD Oosterhout organiseert op donderdag 20 oktober om 20.00 uur in De Schout een bijeenkomst rond het thema: Alles begint met ondernemerschap. Als speciale gasten zullen die avond in een collegetour-achtige setting de Oosterhoutse rasondernemer Jan Harm Spijkervet en het Tweede Kamerlid voor de VVD, Bas van ’t Wout optreden. Willem van Hooijdonk zal deze avond begeleiden en optreden als gesprekleider. Lees verder

 • Voorstel om kapvergunning af te schaffen

  13 september − Het verminderen van onnodige regels is een belangrijk punt voor de VVD. Burgers en ondernemers moeten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen hoe hun leefomgeving er uit ziet. Zo zijn vorig jaar de regels voor welstand al afgeschaft. De VVD komt nu met het voorstel om ook de kapvergunning voor burgers en ondernemers af te schaffen. Lees verder

 • Ontmoet onze fractie op open huis voor ondernemers

  07 september − Op 28 september is onze fractie weer aanwezig bij het open huis voor ondernemers van de gemeente. Het thema van dit jaar is de binnenstad. We komen er allemaal, om te winkelen, een hapje te eten, naar het theater of de bibliotheek te gaan, kortom, de binnenstad gaat ons allemaal aan én we vinden er ook allemaal wat van. Er wordt hard gewerkt aan een programma om de binnenstad bruisend en levendig te maken. Hoe dat vorm krijgt wil de gemeente Oosterhout graag vertellen en laten zien. Lees verder

 • Onze kijk op 'Verbindend Bestuur'

  27 juli − Het begint zo goed: De gemeente Oosterhout, dat zijn we met zijn allen. Oosterhout is van ons allemaal. De nota verbindend bestuur laat een worsteling zien. De intentie is goed. Wanneer het college probeert deze zichtbaar te maken, dan gaat het mis. Lees verder

 • Bakkie Doen?

  © VVD Oosterhout

  24 juli − De VVD vindt het belangrijk om het gesprek met u aan te gaan en de inbreng mee te nemen in de raadsvergadering. Met een succesvolle actie op winkelcentrum Arkendonk, hebben wij onder het genot van een goede kop koffie, dit weekend met u bijgepraat. Lees verder

 • VVD Bakkie Doen? komt naar Oosterhout!

  © VVD

  19 juli − Kom jij ook? Aanstaande zaterdag, 23 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur komt op verzoek van ons netwerk de VVD Bakkie Doen? coffee truck naar Oosterhout. Lees verder

 • Perspectiefnota 2017: Een vooruitblik op de tweede helft

  14 juni − Met het EK voetbal dat net is begonnen, is de titel misschien wat verwarrend. Maar het gaat in dit geval over de bestuursperiode van de coalitie van Oosterhout. We zijn twee jaar onderweg deze bestuursperiode. In 2014 is een ambitieus coalitieakkoord gesloten voor Oosterhout, met Oosterhout. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad gesproken over het jaarverslag 2015 en de plannen voor 2017 en verder. Lees verder

 • ‘Even Bijpraten’

  01 juni − Praat u ons bij? Dan praten wij U graag bij! De VVD wil zich niet verstoppen in haar fractiekamer op het gemeentehuis om daar een paar weken voor de verkiezingen pas weer schoorvoetend uit te komen. Dat zien veel Oosterhouters niet graag en de Oosterhoutse VVD zelf al helemaal niet. Lees verder

 • De nieuwe structuur van onze partij

  22 mei Lees verder

 • Commissie Gemeentepolitiek verplaatst

  17 mei − De Commissie Gemeentepolitiek van 17 mei wordt verplaatst naar maandag 23 mei om, 20.00 uur. Dit vanwege een bijeenkomst van de raad over het voorstel Bromtol en een informatieavond. De financiële stukken (jaarrekening en perspectiefnota) bespreken we maandag 23 mei a.s. naast andere actuele onderwerpen. Wilt u als lid de Commissie Gemeentepolitiek bijwonen, neem dan contact op met Dees Melsen: deesmelsen@hotmail.com De bijeenkomst begint maandag om 20.00 uur op het Stadhuis (ingang achterzijde). Lees verder