• Liberaal café 'Alles begint met ondernemerschap'

  © Frank Boermans

  21 oktober − VVD netwerk Oosterhout hield afgelopen donderdagavond in De Schout een liberaal café over ondernemerschap. Jan Harm Spijkervet van Holland Foodz en VVD Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout werden bevraagd door Willem van Hooijdonk, die de rol van Twan Huys met verve vervulde. Lees verder

 • Geld HBH naar de toekomst, in plaats van het verleden.

  19 oktober − Geld naar zorg in plaats van overhead. In oktober 2014 heeft deze raad unaniem besloten de hulp bij het huishouden anders in te richten. De nieuwe WMO 2015 en de decentralisatie van de AWBZ maakten dit noodzakelijk en mogelijk. De afgelopen tijd heeft er een grote operatie plaats gevonden vanuit het gemeentehuis om de drie decentralisaties in praktijk te brengen. Er is hard gewerkt maar het zijn nog steeds processen die in ontwikkeling zijn. Dat kan ook niet anders aangezien we ook jaren lang op een bepaalde manier hebben gehandeld en gewerkt. Dat verander je niet van het ene op het ander moment. Lees verder

 • Uitnodiging Liberaal café 20 oktober ‘Alles begint met ondernemerschap’

  © VVD

  26 september − Ondernemers zijn er voor hun klanten. Politici voor hun kiezers. Dat zijn dezelfde mensen. Ondernemers en politici kunnen dus veel van elkaar leren. De VVD Oosterhout organiseert op donderdag 20 oktober om 20.00 uur in De Schout een bijeenkomst rond het thema: Alles begint met ondernemerschap. Als speciale gasten zullen die avond in een collegetour-achtige setting de Oosterhoutse rasondernemer Jan Harm Spijkervet en het Tweede Kamerlid voor de VVD, Bas van ’t Wout optreden. Willem van Hooijdonk zal deze avond begeleiden en optreden als gesprekleider. Lees verder

 • Voorstel om kapvergunning af te schaffen

  13 september − Het verminderen van onnodige regels is een belangrijk punt voor de VVD. Burgers en ondernemers moeten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen hoe hun leefomgeving er uit ziet. Zo zijn vorig jaar de regels voor welstand al afgeschaft. De VVD komt nu met het voorstel om ook de kapvergunning voor burgers en ondernemers af te schaffen. Lees verder

 • Ontmoet onze fractie op open huis voor ondernemers

  07 september − Op 28 september is onze fractie weer aanwezig bij het open huis voor ondernemers van de gemeente. Het thema van dit jaar is de binnenstad. We komen er allemaal, om te winkelen, een hapje te eten, naar het theater of de bibliotheek te gaan, kortom, de binnenstad gaat ons allemaal aan én we vinden er ook allemaal wat van. Er wordt hard gewerkt aan een programma om de binnenstad bruisend en levendig te maken. Hoe dat vorm krijgt wil de gemeente Oosterhout graag vertellen en laten zien. Lees verder

 • Onze kijk op 'Verbindend Bestuur'

  27 juli − Het begint zo goed: De gemeente Oosterhout, dat zijn we met zijn allen. Oosterhout is van ons allemaal. De nota verbindend bestuur laat een worsteling zien. De intentie is goed. Wanneer het college probeert deze zichtbaar te maken, dan gaat het mis. Lees verder

 • Bakkie Doen?

  © VVD Oosterhout

  24 juli − De VVD vindt het belangrijk om het gesprek met u aan te gaan en de inbreng mee te nemen in de raadsvergadering. Met een succesvolle actie op winkelcentrum Arkendonk, hebben wij onder het genot van een goede kop koffie, dit weekend met u bijgepraat. Lees verder

 • VVD Bakkie Doen? komt naar Oosterhout!

  © VVD

  19 juli − Kom jij ook? Aanstaande zaterdag, 23 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur komt op verzoek van ons netwerk de VVD Bakkie Doen? coffee truck naar Oosterhout. Lees verder

 • Perspectiefnota 2017: Een vooruitblik op de tweede helft

  14 juni − Met het EK voetbal dat net is begonnen, is de titel misschien wat verwarrend. Maar het gaat in dit geval over de bestuursperiode van de coalitie van Oosterhout. We zijn twee jaar onderweg deze bestuursperiode. In 2014 is een ambitieus coalitieakkoord gesloten voor Oosterhout, met Oosterhout. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad gesproken over het jaarverslag 2015 en de plannen voor 2017 en verder. Lees verder

 • ‘Even Bijpraten’

  01 juni − Praat u ons bij? Dan praten wij U graag bij! De VVD wil zich niet verstoppen in haar fractiekamer op het gemeentehuis om daar een paar weken voor de verkiezingen pas weer schoorvoetend uit te komen. Dat zien veel Oosterhouters niet graag en de Oosterhoutse VVD zelf al helemaal niet. Lees verder

 • De nieuwe structuur van onze partij

  22 mei Lees verder

 • Commissie Gemeentepolitiek verplaatst

  17 mei − De Commissie Gemeentepolitiek van 17 mei wordt verplaatst naar maandag 23 mei om, 20.00 uur. Dit vanwege een bijeenkomst van de raad over het voorstel Bromtol en een informatieavond. De financiële stukken (jaarrekening en perspectiefnota) bespreken we maandag 23 mei a.s. naast andere actuele onderwerpen. Wilt u als lid de Commissie Gemeentepolitiek bijwonen, neem dan contact op met Dees Melsen: deesmelsen@hotmail.com De bijeenkomst begint maandag om 20.00 uur op het Stadhuis (ingang achterzijde). Lees verder

 • En de winnaars zijn...........

  17 mei − De winnaars van onze Like, Share en Win Facebook actie zijn geworden: Lisa van Bekhoven. Jij hebt twee kaarten voor vrijdag gewonnen. Tessa de Jong - de lange Jij bent de gelukkige om zaterdag met iemand naar het Parkfeest te gaan. Van harte gefeliciteerd! Neem even contact met ons op via de mail: vvdoosterhout@gmail.com Dan regelen we dat de kaarten jullie kant op komen. Veel plezier and 'Have Fun' op het parkfeest 2016. Lees verder

 • Hoofdbestuur stemt in met VVD-netwerk Oosterhout

  10 mei − Oosterhout is een heerlijke stad. Dat is ze niet vanzelf geworden en dat kan ze niet vanzelf blijven. Daar moet aan gewerkt worden en dat is precies wat de VVD gedurende een onafgebroken collegedeelname van intussen 18 jaar heeft gedaan. Toen Gerard Marlet, schrijver van het boek ‘de aantrekkelijke stad’, enige tijd geleden door Oosterhout werd rondgeleid was zijn reactie: Oosterhout zit op goud. Lees verder

 • Share, Like and Win actie op Facebook

  © VVD Oosterhout

  15 april − Wil je nog naar het Parkfeest 2016 in Oosterhout? Wij hebben een aantal van de laatste kaarten voor dit prachtige evenement weten te bemachtigen, dat op 27, 28 en 29 mei 2016 plaats zal vinden. Wij verloten..... Lees verder

 • Kort nieuws uit de 58e ALV 13 april 2016

  14 april − Op 13 april werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in Restaurant De Schout. Het bestuur presenteerde deze avond de jaarlijkse stukken. De vergadering verleende decharge aan de penningmeester, nadat hij de jaarcijfers 2015 presenteerde. De secretaris bracht een verslag uit over 2015. Lees verder

 • Yves de Boer onderscheiden met de mr. D.U. Stikkerplaquette

  © VVD Oosterhout

  13 april − Vandaag 13 april 2016 is aan Yves de Boer op voordracht van het afdelingsbestuur van de VVD Oosterhout, de mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt door VVD voorzitter Henry Keizer. Deze plaquette is bedoeld voor mensen die hun sporen hebben verdiend door hun inzet in het politieke bestuur. De VVD afdeling Oosterhout heeft bijzonder veel waardering voor de wijze waarop de heer De Boer zich heeft ingezet voor de plaatselijk en provinciale politiek. Hij wás en ís een boegbeeld van de Oosterhoutse VVD. Lees verder

 • Sneller glasvezel in het buitengebied van Oosterhout

  13 april − De VVD-fractie heeft een brief aan het college gestuurd om snel werk te maken van glasvezel in het buitengebied van Oosterhout. Onderstaand de brief: Oosterhout, 12 april 2016 Geacht College, Breedband is een belangrijke voorwaarde voor een vitaal platteland en economische groei. Met het Breedbandfonds Brabant draagt de provincie bij aan de aanleg van breedbandnetwerken in zogenaamde ‘witte gebieden’; buitengebieden en bedrijventerreinen waar burgers en bedrijven nog geen stabiel en snel internet tot hun beschikking hebben. Lees verder

 • Ook voor afval lage kosten

  © VVD Oosterhout

  17 maart − De kosten voor het ophalen van afval kunnen verder omlaag. Op basis van onderzoek en een enquete onder Oosterhouters ligt er een nieuw voorstel voor om het ophalen van afval te veranderen. De VVD kiest voor lage lasten en een goede service voor de burger. Lees verder

 • Fractie doet weer mee op 12 maart met: NLDoet!

  © VVD Oosterhout

  09 maart − Onze fractie is weer van de partij op 12 maart en Doet mee op Kindercentrum De Ontdekking. Het schoolplein, groen, fietsenstalling en kunstwerk krijgen een grondige opknapbeurt. Lees verder