Commissie gemeentepolitiek & Begroting

In de Commissie Gemeentepolitiek wordt de raadsvergadering voorbereid. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor VVD-leden om zo inbreng te leveren voor de raadsvergadering of andere punten aan de orde te stellen. Stukken voor de vergadering zijn te vinden op : http://ris.oosterhout.nl Wilt u een bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met de fractievoorzitter, Dees Melsen: deesmelsen@hotmail.com