Jan Peters

Portefeuille:


» Regionale samenwerking


» Juridische Zaken


» Dienstverlening


» Handhaving


» Externe veiligheid


« Integrale veiligheid (incl. openbare orde, brandweerzorg)


« Sport

-  Wie hebben we voor ons?

Jan Peters, 66 jaar, mens, luisterend oor, vriend, trotse man, vader en opa, verknocht aan Oosterhout, optimistisch over de toekomst, dankbaar voor wat hem is toegevallen, huis en tuin, fietsen, lezen, schrijven en politie(k).

-  VVD Oosterhout, Gewoon. Doen.

Omdat woorden nu eenmaal niet zonder daden kunnen om betekenis te krijgen.

-  Waar wil jij je de komende vier jaar je mouwen voor opstropen?

Meer eenvoud, meer essentie, meer overlaten om daarmee een klein gespierd bestuur te bewaren.

-  Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Omdat je als raadslid het verschil kunt maken.  Oosterhout heeft een goed bestuur nodig en verdient dat ook. Ik wil me daar graag dienstbaar aan maken en denk dat mijn kennis en ervaring onze fractie daarbij van pas kunnen komen. 

-  Waarom ben je lid van de VVD?

Omdat je met de stembusgang alleen onvoldoende kleur bekent. VVD vanwege volkspartij, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, geen dogmatisme maar optimisme, vrolijkheid en nuchterheid.