Gerard Heintjes

Portefeuille:

» Sociale zekerheid (incl. inburgering)                                                                                                 
« Afval, riolering en water                                                                                     

» Middelen (financiën, personeel en organisatie, ict, facilitaire zaken)               

» Grondzaken                                                                                                    

» Nutsbedrijven                                                                                                  

« Participatiewet 


Wie hebben we voor ons?

Gerard Heintjes, 59 jaar, jong van geest, getrouwd en een dochter op het MBO.

Beroepsmatig als organisator actief geweest, momenteel vooral actief als trainer/coach.

Maatschappelijk betrokken en op diverse fronten actief als vrijwilliger in het Oosterhoutse.

Ik geniet graag van een vakantie in Italië, lees graag een boek, sta met veel genoegen achter het fornuis en houd van fotograferen.

Inmiddels ruim ervaren als gemeenteraadslid, waarbij de sociale portefeuille, en financiën mijn warme belangstelling hebben,

Waarom ben je lid van de VVD?

Omdat de beginselen (zoals vrijheid in verantwoordelijkheid, uitgaan van eigen kracht en mogelijkheden, maar juist ook sociale rechtvaardigheid) me aanspreken. Ik vind dat dat zo belangrijk is dat die uitgangspunten moeten  doorklinken in het estuur  dat voor ons bepaalt wat moet, mag en kan.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Omdat ik mee wil denken  en beslissen over wat voor ons allen belangrijk is en wat er voor ons als inwoners van Oosterhout allemaal geregeld wordt of moet (gaan) worden.

Daarbij vind ik een gezond en verantwoord financieel beleid belangrijk (niet meer belasting heffen dan noodzakelijk is), en een overheid die let op en zorgt voor de zwakkeren in de samenleving.

Waar wil jij je de komende vier jaar je mouwen voor opstropen?

Voor het regelen wat nodig is, maar vooral ook niet regelen wat niet geregeld hoeft te worden. Een onsje minder overheid!

Voor een goed financieel beleid, waarbij de lasten voor de Oosterhoutse burgers zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Voor een goed voorzieningenniveau naar de maat en schaal van Oosterhout. Voor een goed onderhouden openbare ruimte!

En, last but not least,  bijzondere aandacht voor die groepen in het Oosterhoutse die het (even) niet op eigen kracht kunnen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf mijn middelbare schooltijd (Frencken) ben ik actief in het Oosterhoutse.  De laatste jaren vooral als budgetcoach (bij Surplus Welzijn) en  als gemeenteraadslid, natuurlijk voor de VVD.

Wat voor mij belangrijk is, is dat de VVD naast vrijheid (zonder dat deze ten koste gaat van een ander) en verantwoordelijkheid, ook nadrukkelijk aandacht heeft voor die Oosterhouters die het (even) niet op eigen kracht kunnen bolwerken.  Dat vraagt goede sociale voorzieningen voor die Oosterhouters die daarop zijn aangewezen. Maar dat vergt ook begeleiding en ondersteuning van mensen die in de verdrukking zijn geraakt, door ziekte, pech,  schulden of welke oorzaak ook.

De VVD  ijvert  ervoor om mensen weer op eigen kracht volwaardig in de maatschappij mee te kunnen laten doen. 

Dat betekent  bijvoorbeeld dat de VVD in Oosterhout op de bres staat voor armoedebestrijding, en dan met name voor de effecten van armoede voor jongeren.  Uitsluiting of niet kunnen  meedoen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Jongeren verdienen een eerlijke kans op een zo goed mogelijke start!

Volwaardig en zelfstandig meedoen wordt ook mogelijk gemaakt door de diverse activiteiten die in de wijk worden geboden. Diversiteit is daarbij belangrijk: voor ieder wat wils. Individuele ondersteuning kan worden geleverd door bijvoorbeeld een beroep op Maatschappelijke Ondersteuning of op de jeugdzorg.  Maatwerk is hierbij voor de VVD belangrijk. Standaardoplossingen blijken vaak niet optimaal.  Kijk naar de mens, en lever dié oplossing of dié voorziening die voor betrokkene in de specifieke situatie nodig is.

En het uitgangspunt voor de VVD daarbij  is daarbij steeds:  Geen onnodige rompslomp! Doe het zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk .

De VVD waardeert vrijwilligerswerk hoog. Het is ook een middel om mee te doen in de maatschappij, iets voor anderen (en jezelf) te betekenen. Voor diegenen die op zoek zijn naar werk ziet de VVD dit ook als een mogelijke opstap naar een reguliere baan.