Sander Mulders

Portefeuille:


» Archeologie en monumenten


» Wonen


» Maatschappelijke Zorg (Wmo, welzijn, volksgezondheid)


» Onderwijs


Sander Mulders is mijn naam, ik woon heel mijn 24 jarig leven in het Oosterhoutse kerkdorp Den Hout. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. sta ik op de kandidatenlijst voor de VVD op de 5de plaats. Ik ben een afgestudeerd historicus aan de Erasmus universiteit. Hier heb ik nadrukkelijk geleerd om van het verleden te leren. Alles om ons heen heeft een verhaal van ontwikkeling doorgemaakt. Zowel Oosterhout als stad, maar ook de mensen die Oosterhout maken zijn continu in ontwikkeling. Met steeds een nieuwe generatie die opgroeit in een nieuwe tijd. Misschien wel een van de mooiste plekken waar generaties samen komen, is in één van de velen scholen die Oosterhout rijk is. Hier geven generaties kennis en ervaringen aan elkaar door. Deze scholen zijn een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven van veel Oosterhouters. De rol van het onderwijs is van onschatbare waarde.

Naast de educatieve rol speelt het onderwijs ook een belangrijke rol in de wijk. Scholen zetten zich dagelijks in om samen met de gemeente en andere partners de wijken schoner, veiliger en leefbaarder te maken.

De aandacht voor het Oosterhouts onderwijs is goed te zien in de steun aan deze scholen om met de tijd mee te kunnen gaan en te kunnen groeien. De VVD maakt zich hier onophoudelijk hard voor. Een van de mooiste voorbeelden is de verbouwing van het Mgr. Frencken College dat klaar wordt gestoomd voor de toekomst. Een toekomst waar het gebouw een brede inzet zal kennen voor de wijk en Oosterhout als geheel. Daarnaast is het streven een zo breed mogelijk aanbod te hebben zodat ouders en jongeren keuzes kunnen maken. Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om naar die school te gaan die het beste bij hun past, zodat zij zich in een geschikte en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen.

Het Oosterhouts onderwijs kent ook grote kansen. Naast alle reeds aanwezige middelbare onderwijsinstellingen die Oosterhout rijk is, missen we nog steeds de vervolgstap. De komende 4 jaar zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om de jeugd, door middel van een geschikt aanbod van vervolgstudies, te kunnen behouden voor Oosterhoutse gemeenschap. Een tweede grote kans is het versterken van de band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Een sterke band zorgt voor een goede doorstroming van onderwijs naar werk. Door middel van onderwijsvormen die gericht zijn op de arbeidsmarkt van Oosterhout kunnen we het gat tussen beiden dichten en aan de personele vraag van bedrijven invulling geven.

Rest mij nog een laatste opmerking van dank. Dank aan een ieder die zich inzet voor het Oosterhouts onderwijs. Ik kan oprecht zeggen dat zonder die inzet ik niet die ontwikkeling zou hebben doorgemaakt die het me nu de mogelijk maakt te vragen:  "Mag ik u voor de komende 4 jaar vertegenwoordigen?".