Paul Wesel

Portefeullie:


» Natuur en milieu


» Toerisme en recreatie


» Evenementenbeleid


» Horeca


» Detailhandel en middenstand


» Economische zaken


-  Wie hebben we voor ons?

      “Paul Wesel, 56 jaar , getrouwd het Hermine, 1 dochter Caroline, directeur Landgoed Bergvliet, hobby’s  golf, koken, wijn, voetbal (kijken) en kunst en cultuur”

-  Waarom ben je lid van de VVD?

      “Omarm de beginselen van de partij: Vrijheid (onmisbaar voor ontplooiing), verantwoordelijkheid (primair bij individu, waar nodig helpt overheid), sociale rechtvaardigheid (gelijke kansen voor iedereen) en gelijkwaardigheid (mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig).”

-  Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen?

     “Wil niet horen bij de groep die kritiek heeft en vervolgens alleen maar aan de zijlijn blijft staan”

- Waar wil jij je de komende vier jaar je mouwen voor opstropen?

     “Financieel en economisch sterk Oosterhout zodat initiatieven omarmd kunnen worden en we goede plannen kunnen uitvoeren. Resultaat is dat niemand langs de kant hoeft te blijven staan.”

-  VVD Oosterhout, Gewoon. Doen.

    “Omdat goed beleid een vervolg moet krijgen”

Ik liep al een aantal jaren rond met de gedachte om in de lokale politiek te gaan. Zoals VVD Oosterhout staat voor haar slogan ‘Gewoon. Doen.’, zo vond ik het nu tijd om mijn voornemen daadwerkelijk om te zetten in daden.

Als nieuweling in de politiek breng ik veel ervaring en kennis mee vanuit mijn jaren bij Rabobank Amerstreek en in mijn functie van directeur van Golfbaan Landgoed Bergvliet. Door mijn werk ontmoet en spreek ik veel mensen, en vooral veel ondernemers. Al jaren hoor ik dat zaken anders moeten, efficiënter en professioneler. Daar wil ik persoonlijk mijn bijdrage aan leveren. Door mijn betrokkenheid te tonen en me samen met VVD Oosterhout sterk te maken voor een nog beter Oosterhout. 

Onze slogan ‘waar initiatief de ruimte krijgt en met je wordt meegedacht’ is mij op het lijf geschreven. Zeker als het gaat om de directe leefomgeving van burgers. Initiatief blijft alleen komen als inwoners ook ervaren dat er iets mee wordt gedaan. En in veel gevallen kunnen burgers prima zelf bepalen hoe zij het willen hebben. Bijvoorbeeld over zaken als buurpreventie, meer groen in de wijk en verkeerveiligheid.

VVD Oosterhout staat voor een financieel en economisch sterk Oosterhout. Dat is de basis om niet alleen goede plannen te bedenken, maar ze ook te kunnen uitvoeren. De VVD staat echter ook voor een kleine overheid. Deze overtuiging is direct gekoppeld aan het vertrouwen dat wij hebben in de kennis, kunde en ervaring van de burger. De samenleving is tot veel in staat, zonder bemoeienis van de overheid. Denken in kansen en mogelijkheden. Naast het bieden van ruimte aan het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van de burger zal er ook beleid moeten worden gemaakt en uitgevoerd. Het is erg belangrijk om zowel in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid als het nemen van de politieke besluiten de verbinding met de burger te blijven zoeken. Verbinden is maatwerk en laat zich niet makkelijk voorschrijven voor middel van lijvige studies of nota's. Het gaat om gevoel, inzicht, communicatie en het scheppen van heldere verwachtingen. De samenleving verandert steeds sneller, en hiermee ook de wijze waarop de verbinding met de burger gezocht moet worden. Het is aan de gemeente om deze verandering bij te blijven benen. Zonder het goede gesprek overboord te gooien is het van belang om de online contactvormen optimaal te benutten. 

Geef initiatief de ruimte, stem VVD Oosterhout.