Nr.9 Rogier Gerritsen

Mijn naam is Rogier Gerritzen, kandidaat voor de VVD en onderandere  initiatiefnemer van de succesvolle vereniging, 380kVOosterhoutNEE.

Als geboren, getogen en gebleven Oosterhouter vind ik het belangrijk dat het goed gaat met onze stad. Naast een gezonde economie en een bruisende binnenstad hoort daar ook voldoende aandacht bij voor onze leefomgeving en duurzaamheid. Duurzaamheid is gelukkig allang geen exclusief stokpaardje meer voor wereldverbeteraars. Het is inmiddels een thema dat thuishoort bij positieve, toekomstgerichte mensen. Een VVD thema dus. 

Behoud van onze natuur

In de afgelopen drie jaar hebben we als Oosterhout door een goed samenspel tussen politiek en burgers een enorme aanslag op onze natuur en leefomgeving kunnen voorkomen door de geplande bouw van een hoogspanningslijn langs de zuidrand van onze stad af te wenden. Deze lijn zou de natuur en het uitloopgebied aldaar onherstelbare schade hebben toegebracht in de komende decennia. Dit zou niet alleen grote gevolgen hebben gehad voor mens en natuur maar ook voor de ondernemers in het gebied in de recreatieve sector. Zo zie je maar dat  natuur en economie hand in hand kunnen gaan. Gelukkig hebben we dit gebied kunnen behouden, zodat de Oosterhouters daar naar hartenlust kunnen recreëren en ondernemers kunnen blijven bestaan. 

Zinvolle duurzaamheid

Duurzaamheid betekent echter meer dan alleen behoud van natuur. Het gaat ook over hoe we als stad en inwoners onze economie en leefwijze inrichten op een toekomst vaste manier en hoe we omgaan met energieopwekking en gebruik. Hierbij zijn er een aantal zaken die we zelf in onze stad kunnen regelen maar ook ontwikkelingen die landelijk spelen en waar we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Ik geloof in zinvolle maatregelen en niet in symbool politiek. Laten we streven naar het verduurzamen van de landbouw in de gebieden om onze stad. Ruim baan en zo min mogelijk regels voor boeren die willen investeren in biologische landbouw en bijbehorende maatregelen.  

Laten we vooral ook aanhaken bij het provinciaal en landelijk beleid, daar waar het de belangen van onze stad niet schaadt. De VVD wil geen naïeve en kostbare symboolmaatregelen maar echte verbeteringen, zoals het isoleren van gebouwen, energiebesparende infrastructuur in onze stad en het slim gebruik maken van nieuwe technieken. Als het provinciale of landelijke symboolmaatregelen betreft die onze leefomgeving negatief beïnvloeden moeten we  er als stad voor strijden dat we tijdig aan tafel zitten en betrokken worden bij de besluitvorming. 

Ruim baan voor duurzaamheid dus, met het gebruik van gezond verstand.