Nr.10 Jeroen Peterse

-  Wie hebben we voor ons ?

    Ik ben Jeroen Peterse, 40 jaar oud en geboren en getogen in Oosterhout. Na wat omzwervingen in het midden van het land vanwege mijn werk sinds 2005 weer woonachtig binnen de gemeente Oosterhout. Ik heb in Oosterhout mijn schooltijd op het Mgr. Frencken College doorgebracht waarna ik een carrière bij Defensie ben begonnen op de KMA in Breda. Van beroep ben ik militair helikoptervlieger waarbij ik mij de laatste jaren ook veel met het maken van beleid heb beziggehouden. In mijn vrije tijd ben ik veel in en rondom het huis bezig en met enige regelmaat op de tennisbaan te vinden.

 Waarom ben je lid van de VVD?

De VVD kijkt naar mijn mening op een heldere en open manier naar de toekomst. De 5 (liberale) kernwaarden spreken mij erg aan. Gezonde ondersteuning waar nodig, maar in hoge mate vrij, maar ook verantwoordelijk, om eigen richting te kiezen voor iedereen, op een rechtvaardige manier. Die waarden zijn overal toepasbaar, ook binnen de gemeente.

-  Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Oosterhout is een bruisende gemeente met prachtige mogelijkheden voor de toekomst. Ik vind het belangrijk dat er verstandige, duurzame keuzes voor die toekomst genomen worden. Dat kan niet alleen vanaf de zijlijn, als ik iets wil bijdragen moet ik me daar actief voor inzetten. Een gemeenteraadslid levert een bijdrage aan het vormen van de Oosterhoutse toekomst. Dat is voor mij de reden om me kandidaat te stellen als raadslid in ons mooie Oosterhout.

-  Waar wil jij je de komende vier jaar je mouwen voor opstropen?

Veiligheid. Veiligheid is een belangrijk thema. Op wereld en landelijk niveau, maar ook provinciaal en binnen de gemeente. Ook in Oosterhout moet voldoende aandacht blijven voor veiligheid. We hebben een fijne stad en dat moet zo blijven en als het kan nog wat fijner worden. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we ons voor in blijven zetten. Door samen met de Oosterhoutse samenleving, ondersteunt door de professionals van politie en gemeente, gezonde aandacht aan veiligheid te geven kunnen we Oosterhout nog veiliger maken. Hierbij wil ik mij inzetten om initiatieven zoals buurtpreventie breed onder de aandacht te brengen bij de Oosterhouter en meer mensen te betrekken bij projecten zoals “Waaks”. Hoeveel hondenbezitters kent Oosterhout wel niet? Een geweldig bron die nog onvoldoende is aangeboord en de stad nog veiliger kan maken!

-  VVD Oosterhout, Gewoon. Doen.

VVD Oosterhout probeert vanuit het liberale gedachtengoed mooie uitgangspunten en kansen te vinden voor Oosterhout. De blik gericht op de toekomst waarbij Oosterhout een gemeente is en blijft waar je wilt wonen, werken en leven. Dat moeten we gewoon willen, dat moeten we gewoon doen.


Even voorstellen, mijn naam is Jeroen Peterse en ik sta op plaats 10 op de lijst van de VVD Oosterhout. Door mijn carrière binnen Defensie heb ik een brede ervaring en interesse op het gebied van veiligheid. Voor mij en de VVD Oosterhout is veiligheid van groot belang. De aandacht voor veiligheid mag niet verslappen, ook niet als het goed gaat en uitdagingen worden aangepakt.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ klinkt vanzelfsprekend maar is in het geval van veiligheid niet altijd de standaard. Preventie is belangrijk waar het gaat om onze veiligheid. Oosterhout kent tal van goede initiatieven op het gebied van veiligheid zoals buurtpreventie, project Waaks en zeer recent de nieuwe Waaksamen App. De VVD Oosterhout ondersteunt deze initiatieven. Veiligheid is tenslotte van ons allemaal en we kunnen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Samen zien we meer en zijn we ons beter bewust van zaken in onze omgeving die anders zijn dan normaal. Als afwijkingen vervolgens, o.a. via de Waaksamen App worden gemeld aan de politie en de gemeentelijke toezichthouders ontstaat er een succesvol team dat toeziet op de veiligheid in de buurten van Oosterhout.

Voor VVD Oosterhout is veiligheid in de gemeente een onderwerp dat vraagt om een integrale en doorlopende aanpak. Het gaat niet alleen om het aanpakken van criminelen. Veiligheid gaat bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van de hulpdiensten, het handhaven van wet- en regelgeving en inzet van jongerenwerk. Bij de uitwerking van nieuw beleid en nieuwe plannen moet veiligheid als integrale factor worden meegenomen in de besluitvorming.

Voor de VVD Oosterhout vindt niet alleen dat de bewoners van Oosterhout veilig moeten zijn, maar ook dat zij zich veilig voelen. Overlast past hier niet bij! Drugsoverlast en druggerelateerde criminaliteit vragen om effectieve inzet van de politie en een stevige aanpak. Gemeente en politie hebben diverse middelen om deze overlast te beperken. Zet deze middelen in! Ook hier kan iedereen bijdragen. Met de kennis uit de buurt kan overlast beter in kaart worden gebracht en worden bestreden. Ook blijft de VVD Oosterhout tegen de vestiging van een coffeeshop in Oosterhout om overlast te voorkomen.

Voor VVD Oosterhout is veiligheid geen vraagstuk, het is het uitgangspunt voor een fijne leefomgeving waarin de bewoners van Oosterhout veilig zijn en zich veilig voelen. Die veiligheid maken we samen en is van ons allemaal. Veiligheid, gewoon doen.