Nr.28 Jan Harm Spijkervet

Mijn naam is Jan Harm Spijkervet. Ik ben directeur-eigenaar van het bedrijf Holland Foodz. Hoewel de zuiveltak van ons bedrijf vijf keer groter is, kennen de meeste mensen ons van het ambachtelijk gemaakte oud-Oosterhoutse snoepgoed, waaronder de Oosterhoutse Kaneelstok. 

Als ondernemer en inwoner ben ik trots op Oosterhout en de kerkdorpen. Onze gemeente heeft alle Oosterhouters enorm veel te bieden. In de toekomst doen zich nog veel meer kansen voor, die we zelf én met elkaar kunnen grijpen.

Als lijstduwer van de VVD zet ik me graag in om onze gemeente nog aantrekkelijker en succesvoller te maken. Mijn speciale aandacht gaat hierbij uit naar de vele mooie bedrijven die zich hier gevestigd hebben en nog kunnen gaan vestigen. Bedrijven die (inter-)nationaal bekend zijn vanwege hun gekende producten of dientverlening. Deze ondernemingen hebben onze inwoners veel te bieden. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook door de contacten en de specialistische kennis die zij hebben. We zien dat veel van deze bedrijven worstelen met het vinden van voldoende medewerkers. 

De VVD is ervan overtuigd, dat de bedrijven in onze gemeente ruime mogelijkheden hebben om mbo-, hbo- of universitair afgestudeerden passende startersbanen te bieden. Denk alleen al eens aan de vele bedrijven in de voedingsmiddelensector, in de ICT gerichte dienstverlening of aan de groei van de activiteiten in de logistieke sector. 

Oosterhout heeft geen vervolgopleidingen op mbo-, hbo- of universitair niveau. Hierdoor vliegt onze jeugd meestal uit na het afronden van de middelbare school. 

De gemeente zal zich actief in moeten zetten om in samenwerking met Hogescholen en de ROC’s vervolgonderwijs naar Oosterhout te halen! 

We zien dat de mbo-, hbo- en universitaire onderwijsinstellingen uit de regio nog geen sterke band hebben met het Oosterhoutse bedrijfsleven. Het vormen van deze verbinding door het bieden en invullen van stageplaatsen, excursies of ontwikkelen van interactief lesmateriaal maakt dat studenten ook de mooie carrièrekansen in Oosterhout op tijd op hun netvlies hebben. 
De VVD wil een sterkere verbinding tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Door de Oosterhoutse leefomgeving van vervolgonderwijs, werken, wonen en recreëren aantrekkelijk te maken voor jongvolwassenen kun je de inwoners van de toekomst inspireren en motiveren om zich blijvend in Oosterhout en de kerkdorpen te vestigen.