Gewoon. Doen.

>WIE ZIJN WIJ?

De VVD Oosterhout is een lokale partij die zich nu en in de toekomst inzet voor onze gemeente. De leden, het bestuuren de actieve raadsleden vormen samen een hechte groep betrokken Oosterhouters. Van jong tot oud, van ondernemer tot onderwijzer, van sportief tot 'Bourgondisch', allemaal unieke mensen met een gezamenlijk doel. Een aantrekkelijk, veilig en uitdagend Oosterhout.

Naast dit doel hebben deze mensen nog iets gemeen, namelijk hun liberale gedachtegoed. Een nadrukkelijke overtuiging dat wij als inwoners van Oosterhout het best gediend zijn met een kleine slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving. Een samenleving waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren en waar diegenen die het (even) niet kunnen worden ondersteund.

>WONEN IN OOSTERHOUT

In het programma zijn concrete acties opgenomen om het wonen in Oosterhout aantrekkelijk te houden en nog aantrekkelijker te maken. Beter groenonderhoud, aanpak van overlast en ruimte voor initiatieven in de buurt. De VVD heeft ambitie met de stad en wil blijven bouwen zodat er voor elke doelgroep een woning te vinden is. Een compleet woningaanbod van appartementen tot mooie gezinswoningen, huur én koop, in het centrum, of juist aan de rand van de stad. Oosterhout mag best ambitie hebben!


De VVD wil werk maken van bereikbaarheid. Bestaande en toekomstige knelpunten moeten aangepakt worden zodat het verkeer door blijft stromen. De VVD wil daarnaast volop investeren in goede, veilige fietspaden. Zeker met de komst van de E-bike vraagt het fietsverkeer onze aandacht en biedt het nieuwe kansen. Voor volledig elektrische auto’s vragen we mogelijkheden om gratis te parkeren.


>WERKEN IN OOSTERHOUT

Een succesvolle gemeente steunt sterk op ondernemerschap. Het is een van de drijvende krachten achter een gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. De VVD wil dat de gemeente mee denkt met creatieve ondernemers. Waar liggen kansen? Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers. Met name het toenemende tekort aan medewerkers kan enkel worden aangepakt vanuit een sterke samenwerking tussen alle partijen.

Ondernemers zijn innovatief, een kracht die we als gemeente de ruimte moeten geven en waar mogelijk benutten. Ook kleinere particuliere initiatieven die gebruik maken van nieuwe duurzame ontwikkelingen moeten de ruimte krijgen. De VVD wil naast investeren in nieuwe bedrijven terreinen, omvorming van leegstaande panden voor start-ups en andere functies mogelijk maken. Dit biedt tevens kansen om bepaalde karakteristieke panden een nieuw leven te geven.


>LEVEN IN OOSTERHOUT

Oosterhout heeft genoeg te bieden. De VVD ziet echter nog veel onbenutte kansen. Denk hierbij aan een herinrichting van de Heuvel, meer beleving in de stadsparken en een bruisende binnenstad. Leven in de brouwerij ontstaat ook door leuke evenementen, prikkelende kunst en uitdagende cultuur. De VVD wil daar meer werk van maken.


De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in sport. Een mooie vernieuwde Warande en atletiekbaan bijvoorbeeld. De VVD heeft zich daar sterk voor ingezet. De toekomst toont ons echter dat ook andere (soms nieuwe) sporten de aandacht vragen. De VVD wil daarom ruimte geven aan nieuwe initiatieven van bootcampers, mountainbikers en urban sporters.

Het onderwijs is een belangrijke voorziening voor een gemeente als Oosterhout. In overleg met de lokale onderwijsinstellingen blijven we werkmaken van passende huisvesting (zoals het nieuwe Frencken) en inspirerende educatie.

>OOSTERHOUT GOED BESTUURD

De VVD heeft een heldere kijk op de wijze waarop een stad bestuurd dient te worden. Zo geef je niet meer geld uit dan er binnen komt en dienen de lokale lasten laag te blijven. De afgelopen periode is de OZB niet meer gestegen dan de inflatie en de VVD wil de OZB voor 2018 niet verhogen. De kosten voor afval en riool zijn sinds het nieuwe systeem fors verlaagd en blijven ook in 2018 gelijk. Een kleine efficiënte overheid betekent meer ruimtein uw portemonnee.

Samenwerking met andere gemeenten biedt ons veel kansen, maar vraagt altijd om maatwerk. Een samenwerking zonder de unieke kracht en kenmerken van Oosterhout te verliezen dus.

Maar een bestuur dient vooral in staat te zijn om mee te bewegen met de snel veranderende maatschappij en open te staan voor de inzichten die erin onze gemeente te vinden zijn. Alleen samen kunnen we alle ambities realiseren.

Enkele ambities uit het programma

-  Verbetering van winkelcentra Dommelbergen en Zuiderhout

-  Betere aansluiting vanhet beschikbare werk en de potentiële werknemers.

-  Meer particuliere huurwoningen

-  Een veilige buurt maak je samen: buurtpreventieteams worden gestimuleerd

-  Geen coffeeshop in Oosterhout

-  Werk aan de weg: de Bromtol, N629 en rondwegen

-  Behoud het ziekenhuis

-  Een bus naar Vrachelen en Weststad

-  Een gerichtere inzet van handhavers zodat overlast in de wijken aangepakt wordt

-  Kinderarmoede wordt actief aangepakt

-  Meer mogelijkheden omlanger thuis te kunnen blijven wonen

-  Lage lokale lasten

-  Oosterhout heeft een goede schaal