WONINGAANBOD COMPLEET EN BETAALBAAR

Het succes van een middelgrote gemeente als Oosterhout is sterk afhankelijk van het woningaanbod. Een goede balans tussen de verschillende woontypen en een passende prijs zijn erg belangrijk. Als gemeente zullen we moeten blijven bouwen aan een toekomstbestendig Oosterhout. De VVD wil zich daarbij inzetten voor:

-  Een compleet woningaanbod
Oosterhout is een aantrekkelijke stad om te wonen. Om dit in de toekomst zo te houden is een afwisselend woningaanbod nodig. Een compleet woningaanbod van appartementen, huur
én koop, in het centrum, aan de rand van de stad. Voor ieder wat wils, oud of jong. Nieuwe woonwijken worden ruim opgezet met woningen voor diverse doelgroepen.

-  Eigen woning bouwen
Initiatieven waarbij mensen zelf, of samen met anderen, woningen bouwen krijgen de ruimte. Toekomstige bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun woonwijk. In de Contreie is hier een begin mee gemaakt. Bij andere plannen wordt ook ruimte gegeven aan de wensen van bewoners: maatwerk!

-  Meer betaalbare woningen voor starters
Voor starters is de afgelopen jaren volop gebouwd. Woningen en appartementen in en rond het centrum zijn in trek. Transformatie van leegstaande winkels en kantoren naar betaalbare starterswoningen en appartementen wordt gestimuleerd. Door de krappe woningmarkt in de grote steden is de ligging nabij Breda een kans voor Oosterhout. Oosterhout vormt immers een prachtig alternatief. Daarbij zullen we wel aandacht moeten hebben voor de woonbehoeften van nieuwe doelgroepen die zich hier willen vestigen.

-  Speciale aandacht voor Dommelbergen en Oosterheide
In de omgeving van zowel winkelcentrum Arkendonk als Zuiderhout spelen diverse ontwikkelingen. Een duidelijke visie en uitvoering ervan is nodig. Een aantrekkelijk winkelcentrum, voldoende parkeerplaatsen, speelplekken, groen en ruimte is belangrijk. De wijken Dommelbergen en Oosterheide zijn meer dan 40 jaar geleden ontworpen. Nieuwe ruimtelijke en sociale ontwikkelingen vragen om aandacht voor deze wijken. Reden om met nieuwe inzichten te werken aan de leefbaarheid en versterking.  

-  Meer particuliere huurwoningen
De VVD vindt dat gesubsidieerde huurwoningen alleen beschikbaar zijn voor mensen die dat echt nodig hebben. De VVD wil dat er meer ruimte komt voor de particuliere huurmarkt zodat de doorstroming en mogelijkheden op de woningmarkt verbeteren. In nieuwbouwplannen worden afspraken gemaakt over meer particuliere huurwoningen.

-  Wonen in de kerkdorpen
De VVD is voorstander van meer nieuwbouw in de kerkdorpen. In Dorst is de afgelopen periode fors gebouwd. In Den Hout en Oosteind zijn meer woningen nodig. Vrijkomende agrarische bebouwing in de dorpen en in het buitengebied zouden locaties kunnen zijn waar woningen gerealiseerd kunnen worden.

-  Minder regels
Niet de gemeente bepaalt of je je boom omkapt, of dat je een dakkapel plaatst. De VVD heeft het initiatief genomen om de regels voor welstand terug te brengen tot die van monumenten en historisch waardevolle gebieden. De kapvergunning geldt alleen nog voor monumentale bomen. Kortom minder regels en meer mogelijkheden!

-  Sneller en minder vaak een vergunning
Met de nieuwe Omgevingswet ontstaan er meer mogelijkheden. De VVD wil snoeien in  de hoeveelheid beleidsregels en verordeningen. De VVD wil meer ruimte om je huis te verbouwen, een bedrijf aan huis te starten en leegstaande panden opnieuw in te vullen. Meer zaken worden vergunningsvrij. Noodzakelijke aanvragen voor vergunningen worden snel afgehandeld.