GROENE OMGEVING, MOOIE NATUUR EN WATER

Het groen in en om Oosterhout heeft veel te bieden. Het vraagt echter wel onze aandacht om dit belangrijke groene karakter te beschermen, maar ook te benutten in het verlevendigen van onze gemeente. Het groen, maar ook zeker het water bieden volgens de VVD nog volop onbenutte kansen om Oosterhout te versterken. Enkele concrete maatregelen:

-  Volop groen in en om de stad
Oosterhout is een groene gemeente. Het groene karakter met de parken en bossen maakt Oosterhout een aantrekkelijke plek om te wonen. De VVD wil meer geld uittrekken voor onderhoud van het groen in de buurten. De middelen uit het Groenfonds worden ingezet voor het verbinden van natuur zowel in de stad, als er omheen.

-  Genieten in het park
Onze stadsparken zijn een groene parel in de binnenstad. De VVD wil meer ruimte geven aan de beleving ervan. Evenementen, kunst en cultuur gaan hier goed samen, zeker met de Heuvel om de hoek. Het stadspark is een prima plek voor een speelplaats midden in het groen.

-  Versterking van de natuur en beleving
De bossen bieden alle ruimte voor recreatie, wandelen en mountainbiken. De VVD is zuinig op natuur. Niet door er een hek om heen te zetten, maar initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de versterking en beleving van de natuur. Voorbeelden
hiervan zijn de realisatie van een speelbos en Beum midden in boswachterij Dorst of de unieke MTB routes door dit prachtige gebied.

-  Water in de wijk
Bij herinrichting van buurten is er meer aandacht voor het opvangen van regenwater. Door slim om te gaan met water en groen voorkom je een verstening van de buurt. Bij nieuwe plannen wordt rekening gehouden met het slim opvangen van water. Dit voorkomt duurdere investeringen in het rioolstelsel. De lasten blijven zo laag, terwijl de stad er groener uit komt te zien.

-  Oosterhout, stad aan het water
De ligging van Oosterhout, vlakbij de Biesbosch biedt kansen. Met de ontwikkeling van de Zwaaikom ontstaat er een stadshaven. De aanleg van de vijfde steiger vergroot de mogelijkheden voor waterrecreatie. De VVD blijft zich inzetten voor een goede verbinding over het water met Breda, Tilburg en de Biesbosch.