VERKEER MOET GOED DOORSTROMEN

Een bereikbare stad is geen luxe, maar noodzaak. Om snel en veilig thuis te komen en om de bedrijven en winkels bereikbaar te houden. De samenleving staat niet stil, dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van onze vervoersmiddelen en de eisen die dit stelt aan de inrichting van onze gemeente. De VVD heeft de volgende actielijst:

-  Niet alleen een plan, maar vooral werk aan de weg!
Met een nieuw mobiliteitsplan wordt er een duidelijke visie neergezet voor de bereikbaarheid van de stad. Om het verkeer goed door te laten stromen is er extra inzet nodig om knelpunten aan te pakken. De VVD wil hierin investeren.

-  Verkeer rijdt rond de stad en er niet doorheen
De VVD vindt dat doorgaand verkeer om de stad heen moet rijden. Aanpak van de A27 en A59 met knooppunt Hooipolder is hard nodig. Naast de bestaande centrumring, vormen ook ringwegen (oost/west) een oplossing voor vastlopen doorgaand verkeer. Binnen het wegennet zijn ingrepen mogelijk om knelpunten aan te pakken. De VVD blijft van mening dat de 'knip' op Eikdijk van belang is om verkeersoverlast van doorgaand verkeer door Vrachelen te beperken.

-  Oosterhoutse bedrijven goed bereikbaar
Met de aanpak van de Bromtol verbetert de bereikbaarheid van  bedrijventerrein Weststad. Voor Everdenberg is de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen (N629) nodig. Dit maakt tegelijk de aanleg van een oostelijke rondweg mogelijk. Op Weststad en Everdenberg zijn juist bedrijven gevestigd vanwege een goede bereikbaarheid. Laten we dit dan ook zo houden!

-  Volop keuze om je auto te parkeren in de binnenstad
Met de auto naar het centrum? Prima! Parkeren op straat, gratis op het Slotjesveld, of in een parkeergarage? Het kan allemaal. De VVD vindt dat de opbrengst van parkeergelden alleen besteed mag worden aan parkeren. De VVD wil maatregelen om kort parkeren aantrekkelijker te maken en de kosten van de fietsenstalling kritisch te bezien. Samen met ondernemers wordt gekeken naar maatregelen en acties rondom parkeren.


-  Innovatie in mobiliteit
Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol in hoe we reizen. Denk alleen al aan de opkomst van de E-bike, de elektrische auto of zelfs het gebruik van zelfrijdende auto's. Met realtime reisinformatie kan de beste vervoerskeuze gemaakt worden. Zeker met de komst van de snelle bus naar Breda. De VVD wil ruimte geven aan innovatie. Niet door het invoeren van beperkingen en milieuzones, maar door bijvoorbeeld gratis parkeren voor volledig elektrische auto’s

-  Veilige wegen naar veilige scholen
Schoolomgevingen moeten veilig ingericht zijn. De VVD wil dat ook de omgeving van basisschool de Pionier ingericht wordt als 30 km-zone. De auto is te gast. Kinderen die toch met de auto naar school gebracht worden, kunnen uitstappen op een veilige plaats. Bij verkeersonveilige situaties wordt samen met scholen, gemeente en politie gekeken naar een oplossing. Ook voor ouders en ouderverenigingen ligt hier een schone taak. Asociale bestuurders worden op de bon geslingerd.

-  Oosterhout goed verbonden met het OV
Oosterhout heeft snelle busverbindingen met Breda, Tilburg en Utrecht. Met het nieuwe busstation is er een goede overstapplek gecreëerd in het centrum. De VVD wil actie zodat er een bus gaat rijden naar Vrachelen en Weststad. Het kan niet zo zijn dat een heel deel van Oosterhout verstoken blijft van een busverbinding. Ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen baart de VVD zorgen. Jongere medewerkers zijn immers veelal afhankelijk van het openbaar vervoer.

-  Een fietsvriendelijke gemeente
De VVD wil volop investeren in goede, veilige fietspaden. De komst van de E-bike biedt volop kansen om te werken aan een fietsvriendelijke gemeente. Er wordt geïnvesteerd in oplaadpunten en veilige fietsenstallingen. Samen met de provincie worden de plannen voor ‘fietssnelwegen’ naar Breda en Tilburg verder uitgewerkt. Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden vaker de fiets te pakken.