EEN STAD MET AMBITIE

Oosterhout, de smaak te pakken. Een duidelijke slogan voor de stad. Het komt nu aan op het waarmaken van de ambitie. Naast een duidelijke koers voor de stad, ook een ambitie voor de kerkdorpen. De VVD zet de dorpen niet op slot, maar geeft ruimte voor groei. In het kort de ambitie van de VVD:

-  Aan de slag met de Stadsvisie
De VVD vindt dat Oosterhout door moet kunnen ontwikkelen. Met de nieuwe Stadsvisie is de basis voor de Omgevingsvisie gelegd. De VVD kiest voor groei van de stad met nieuwe woningen en bedrijven. In bestaande wijken wordt gekeken waar inbreiding en verbetering mogelijk is. Niet door een hele wijk tegelijk aan te pakken, maar door meerdere impulsen in de stad tegelijkertijd.

-  Ambitie voor een treinstation
Oosterhout verdient een station. De VVD wil de treinverbinding Breda – Utrecht open houden. Nieuwe vervoersconcepten zoals lightrail zijn misschien op kortere termijn haalbaar. De VVD wil bekijken of een personenvervoer over de spoorlijn Oosterhout-Lage Zwaluwe mogelijk is.

-  Waar duurzaamheid vanzelfsprekend is
De VVD ziet duurzaamheid als een kans. Energiebesparing, zonnepanelen en oplaadpunten zijn voorbeelden van duurzaamheid in de praktijk. Je niet blind staren op doelen, maar op resultaten. De VVD blijft kritisch over nieuwe windmolens.

-  Zwaaikom als unieke woonplek
De ontwikkeling van de Zwaaikom gaat door. Het is een unieke woonplek aan het water. Het is belangrijk om dergelijke unieke plekken te blijven ontwikkelen. De VVD blijft zich inzetten voor een betaalbare fietsbrug tussen Vrachelen II, de Zwaaikom en het centrum.

-  Creatief omgaan met leegstand
Leegstaande panden moeten sneller een nieuwe functie krijgen. In het centrum zijn creatieve oplossingen bedacht voor leegstaande winkelpanden. Voor waardevol cultuurhistorisch erfgoed denkt de gemeente actief mee over het behoud ervan.

-  Den Hout, bouwen voor de toekomst
De VVD vindt dat er meer woningen gebouwd moeten worden in Den Hout. Initiatieven van de Houtse gemeenschap kunnen op steun van de VVD rekenen. Verplaatsing van voetbalclub Irene ’58 naar het kunstgrasveld geeft mogelijkheden om in het dorp extra woningen te bouwen.

-  Oosteind, versterking van het lint
De VVD is tegenstander van nieuwe kassen en megastallen in Oosteind. De VVD kiest wel voor het toevoegen van extra woningen in het lint en de rand van Oosteind. Ook de mogelijkheid van verplaatsing van OVV'67 zodat er woningen gebouwd kunnen worden, wordt bekeken. Bij de aanleg nieuwe N629 wordt werk gemaakt van een veilige fietsverbinding met Oosterhout.

-  Dorst, dorp in het groen
De ligging van Dorst midden in het groen is uniek. De afgelopen periode zijn er veel woningen in Dorst gebouwd. Voor de VVD is een verbetering van het onderhoud in de bestaande woonbuurten van belang, evenals een busverbinding in de avonduren en op zondag.