RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

Een succesvolle gemeente steunt sterk op ondernemerschap. Het is  een van de drijvende krachten achter een gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Zonder ondernemers die het avontuur aandurven valt deze belangrijke pijler weg. Het is dus zaak om hen als gemeente de ruimte te geven en te faciliteren met een goed en ondernemers-vriendelijk beleid. Belangrijke aandachtspunten in een dergelijk beleid zijn:

-  Wegnemen van onnodige (administratieve) lasten;
Zorg dat niet alleen de financiële last die je bij een ondernemer op zijn schouders legt reëel blijft, let eveneens op de administratieve last. Geen onnodig papierwerk, maar snelle en gebruiksvriendelijke processen.

-  Meedenken met creatieve plannen en denken in kansen;
Soms vormen innovatieve ideeën van een bestaande of nieuwe ondernemer een uitdaging, passen ze niet in een bestaand 'hokje' of vinden we ze wel erg spannend. Juist op zulke momenten mag men een  flexibele gemeente verwachten die op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden.

-  Ondersteunen van lokale ondernemers
Naast het adviseren van lokale ondernemers bij het aanvragen van vergunningen of het vinden van hun weg in het Oosterhoutse netwerk, verdienen lokale ondernemers ook de aandacht bij het vele werk dat de gemeente uitbesteed. Zorg dat je ze in beeld hebt, neem ze mee met aanbestedingen en adviseer ze waar nodig over dergelijke trajecten. En als ze dan een opdracht uitvoeren, betaal dan ook zo snel mogelijk. 

 Aandacht voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen
Ruimte om te ondernemen kent ook een fysieke component. Als een bedrijventerrein een visitekaartje moet zijn voor de bedrijven, maar daarmee ook voor Oosterhout, is de uitstraling van belang. Een goede samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is onmisbaar om bestaande en nieuwe bedrijventerreinen aantrekkelijk en veilig te maken/houden.