ONDERNEMERS, ONDERWIJS EN DE OVERHEID VERSTERKEN ELKAAR

De Oosterhoutse bedrijven bieden volop werk. Zoveel zelfs dat men op dit moment de vacatures niet gevuld krijgt. Dit terwijl er nog steeds een groep mensen geen werk heeft. Er zal nog meer dan ooit moeten worden gezocht naar een betere aansluiting van het beschikbare werk en de potentiële werknemers. Jong en oud. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers. Hierbij moet worden gedacht aan:

-  Een verschuiven van 'zoeken naar werk' naar zoeken naar 'medewerkers'
Onze systemen en werkwijzen zijn nog ingericht op een tijd waarin we bij de bedrijven moesten zoeken naar mogelijke vacatures voor de verschillende werkzoekenden. Op dit moment ligt de uitdaging niet in het vinden van werk, maar werknemers. Dit gegeven vraagt ook een kritische blik op onze processen. Geen onnodige inzet van accountmanagers die bedrijven langs gaan om vacatures los te maken. Er dient meer nadruk te liggen op het snel verbinden van alle beschikbare vacatures met potentiële kandidaten, zonder daarbij teveel te denken aan de hokjes 'uitkering' of 'ww'. Ook een bredere samenwerking met de reguliere uitzendbureau’s biedt kansen.

-  Het uitdagen van onderwijsinstellingen om de koppeling met het bedrijfsleven te maken en het streven naar vervolgonderwijs
Oosterhout heeft geen vervolgopleidingen op mbo, hbo of universitair niveau. Dit maakt het moeilijk om de oudere jeugd in Oosterhout te houden. Onze gemeente biedt echter voldoende interessante carrièrekansen om uiteenlopende vormen en niveau's vervolgonderwijs naar Oosterhout te halen. Al is het maar in de vorm van een dependance. Deze partijen komen niet vanzelf en zullen overtuigd moeten worden van de kansen die Oosterhout ze brengt.

     Los van het onderwijskundige gemis, zien we dat de  onderwijsinstellingen uit de regio geen band hebben met het Oosterhoutse bedrijfsleven. Het vormen van deze verbinding door het bieden en benutten van stageplaatsen, excursies of interactief lesmateriaal maakt dat studenten ook de mooie carrièrekansen in Oosterhout op tijd op hun netvlies hebben.

    De verbinding tussen het Oosterhoutse  onderwijs en het bedrijfsleven is eenvoudiger gelegd. Op dit moment wordt daar vanuit de logistieke sector al actief op ingezet, maar dit voorbeeld zou ook door andere sectoren gevolgd kunnen worden.

-  Samenwerken aan een sterk toeristisch profiel
Oosterhout trekt jaarlijks vele toeristen. Om Oosterhout nog beter op de kaart te zetten is samenwerking met ondernemers hard nodig. Ondernemers weten waar vraag naar is. De VVD is voorstander van het toeristisch fonds zodat er geïnvesteerd kan worden in toerisme en recreatie. Door meer samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld de NHTV worden de laatste trends en ontwikkelingen meegenomen.