RUIMTE VOOR INITIATIEF EN MEEDENKEN

De VVD staat niet voor niets voor een kleine overheid. Deze overtuiging is direct gekoppeld aan het vertrouwen dat wij hebben in de kennis, kunde en ervaring van de burger. De samenleving is tot veel in staat, zonder bemoeienis van de overheid. Daarvoor zijn er voor de VVD wel een paar aandachtspunten;

-  Geef goede initiatieven de ruimte en laat los waar mogelijk
Onze gemeente wordt gevormd door een uiteenlopende groep burgers. Jong en oud, succesvolle ondernemers, uitvinders, reclamemakers, kunstenaars, architecten, mensen die Oosterhout tot in de haarvaten kennen of mensen die de stad nog willen leren kennen. Kortom, een uitermate interessante bron van kennis, kunde en initiatief.
Als die burgers iets bij willen dragen aan de stad, op wat voor manier dan ook, is het de kunst om als gemeente goede initiatieven ook voldoende ruimte te kunnen en durven bieden. Denken in kansen en mogelijkheden. Natuurlijk kunnen er dingen misgaan, maar iemand die nooit fouten maakt heeft heel wat kansen laten liggen. Durf en denk mee.

-  Betrokken maar niet overtrokken
Naast het bieden van ruimte aan het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van de burger zal er ook beleid moeten worden gemaakt en uitgevoerd. Het is erg belangrijk om zowel in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid als het nemen van de politieke besluiten de verbinding met de burger te blijven zoeken. Op dit moment lijkt 'verbindend bestuur' echter een toverwoord dat nogal eens wordt misbruikt. Tussen gehoord worden en gelijk krijgen zit nogal een verschil. Dit gaat ten koste van het vertrouwen dat de burger heeft in zijn bestuur.
Verbinden is maatwerk en laat zich niet makkelijk voorschrijven middels lijvige studies of nota's. Het gaat om gevoel, inzicht, communicatie en het scheppen van heldere verwachtingen. Ook het instrumentarium waarmee dit gedaan wordt is van belang. De samenleving verandert steeds sneller, hiermee ook de wijze waarop de verbinding met de burger gezocht moet worden. Het is aan de gemeente om deze verandering bij te blijven benen. Zonder het goede gesprek overboord te gooien is het van belang om de online contactvormen optimaal te benutten.