WAAR HET VEILIG IS EN VOELT

Voor de VVD is veiligheid van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat de burger in Oosterhout veilig dient te zijn en zich dus ook veilig hoort te voelen. Het is minder vanzelfsprekend om in tijden dat het goed lijkt te gaan met de veiligheid toch de aandacht te blijven hebben voor nieuwe ontwikkelingen;

-  Veiligheid, een doorlopend speerpunt
We zien nog teveel dat de aandacht voor veiligheid verslapt als een bepaald probleem is opgelost en we vervolgens weer wakker schrikken als er zich een nieuw probleem voordoet. Op deze manier komen we nooit voldoende aan de preventieve kant van het probleem. Voorkomen is beter dan genezen, daarom vraagt veiligheid om een doorlopende intensieve inzet.

-  Veiligheid als een rode draad
Veiligheid is in toenemende mate een onderwerp dat vraagt om een integrale en doorlopende aanpak. Het gaat immers om meer dan het aanpakken van criminelen, het handhaven van wet- en regelgeving en het bewaken van de kwaliteit van onze hulpdiensten. Het gaat om het meedenken met de opbouw van wijken, het plaatsen van speelvoorzieningen, de inzet van jongerenwerk en de sociale isolatie van kwetsbare personen. Het daadwerkelijke veiligheidsprobleem kent zijn ontstaan vaak in een ander domein. Veiligheid laat zich dan ook niet vangen in een 'koker', maar dient de rode draad te vormen binnen de algehele beleidsontwikkeling en uitvoering.

-  Een veilige wijk of buurt maak je samen
Hoewel de overheid een belangrijke rol heeft in het bewaken van de veiligheid, kunnen burgers een belangrijk steentje bijdragen. Naast de individuele waakzaamheid en de bereidheid om verdachte of zorgelijke situatie te melden, vormen buurtpreventieteam's een welkome aanvulling op de inzet van de politie en gemeentelijk toezichthouders. Verschillende succesvolle team's hebben het bewijs in hun wijk al geleverd. Ook nieuwe projecten als 'Waaks' waarbij hondenbezitters tijdens hun dagelijkse rondjes met de hond zichtbaar een oogje in het zeil houden zijn belangrijk.
Het is aan de gemeente om deze inzet te stimuleren, ondersteunen en waarderen. Signalen en goede ideeën uit dergelijke teams verdienen de aandacht. Projecten als 'Rent a Cop' geven op mooie wijze gehoor aan signalen.

-  Aanpak drugsoverlast en drugsgerelateerde criminaliteit
Drugsoverlast en de drugsgerelateerde criminaliteit vragen om een effectieve inzet van de politie en een harde aanpak. Wacht niet tot jeugdige loopjongens carrière maken als drugsdealer. Grijp vroegtijdig in betrek hun omgeving. Maak duidelijk dat je als politie en gemeente meer drukmiddelen hebt dan het strafrecht. Aanwezigheid van politie op plaatsen en momenten dat er drugs verhandeld wordt is erg belangrijk. Gebruik hierbij de kennis van omwonenden. De VVD blijft tegen de vestiging van een coffeeshop in Oosterhout.

-  Cameratoezicht én blauw op straat
Cameratoezicht draagt bij aan de preventie van criminaliteit en zorgt dat daders sneller gevonden worden. De VVD is voorstander van cameratoezicht in het uitgaansgebied, winkelcentra en op de bedrijventerreinen. Cameratoezicht niet in plaats van blauw op straat maar als extra ondersteuning voor een veilige stad. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt kennen als hun broekzak.

-  Veilig op stap in Oosterhout
Oosterhout kent een gezellig uitgaansgebied. Hier moeten we met elkaar zuinig op zijn. In Oosterhout dien je op stap te kunnen gaan in een gebied waarvan je weet dat het er veilig is en je dit gevoel ook geeft. Ondernemers hebben hier een belangrijke rol in. Een gezellige aankleding en gastvrijheid, aangevuld met een goed deurbeleid en het tijdig stoppen met schenken van alcohol als iemand wat te diep in het glaasje lijkt te kijken vormen al een belangrijke basis. De politie houdt toezicht, grijpt in waar nodig en werkt hierbij nauw samen met de horeca. De gemeente bewaakt de kaders.
Het is echter wel belangrijk te voorkomen dat de zoektocht naar veiligheid resulteert in een onwenselijke beperking van de ruimte om het gebied ook levendig te houden. Zoals bij 'een bruisende binnenstad' te lezen valt, gelooft de VVD dat veiligheid ook sterk afhankelijk is van de gecreëerde sfeer en beleving. En om een uitnodigende sfeer te creëren zal een fysiek aantrekkelijk uitgaansgebied gecombineerd moeten worden met levendigheid.

-  Politie, brandweer en ambulance op tijd
Politie, brandweer en ambulances moeten er zijn als je ze nodig hebt. De VVD blijft zich inzetten voor voldoende hulpdiensten in de buurt. Voor de brandweer zijn de huidige kazernes een prima uitvalsbasis. De inzet van vrijwilligers bij de brandweer is belangrijk voor een goede brandweerzorg.

-  Effectieve en efficiënte handhaving
Handhaving is niet het meest populaire product van de gemeente. Maar toch onmisbaar. De 'ik erger me rot aan…' lijst van de gemiddelde bewoner kent heel wat punten die vragen om handhaving. Van hondenpoep, dumpen van afval tot hufterig parkeergedrag. Het is echter wel de kunst om de beschikbare handhaving op de juiste manier in te zetten. Op dit moment ligt er nog een belangrijke uitdaging om de toepassing van handhaving meer te richten op werkelijke knelpunten. Dit gecombineerd met een zekere gastvrijheid in de uitvoering ervan.