KUNST, CULTUUR EN EVENEMENTEN PRIKKELEN

De uitdaging voor de toekomst ligt voornamelijk in het behouden en aantrekken van bewoners die de stad dragen. Hoewel het belangrijk is om de kansen die de oudere burgers brengen te benutten en hen te bedienen in hun wensen en belangen, is het de uitdaging om nieuwe jonge bewoners te verleiden om zich in Oosterhout te vestigen. Dit betekent dat je als gemeente meer moet bieden dan passende en betaalbare woningen, interessante bedrijven, goede scholen en een mooie groene omgeving. Het zal hier ook moeten 'leven'. En leven in de brouwerij ontstaat door leuke evenementen, prikkelende kunst en uitdagende cultuur;

-  Evenementen kleuren de stad
Een levendige stad vraagt om een doorlopend en divers aanbod van leuke evenementen. Goede initiatieven moeten de ruimte krijgen en sterke tradities die de basis vormen van een levendig Oosterhout moeten worden gekoesterd. Zorg middels een passend subsidiebeleid voor een goede balans tussen de ruimte voor nieuwe initiatieven en het behoud van 'sterke merken'. Het zoeken naar gebruiksvriendelijkheid bij de verlening van vergunningen is een doorlopend proces. Er is altijd weer ruimte voor nieuwe verbeteringen. Ook verdient het de overweging om flexibeler om te gaan met de eindtijd voor een evenement. Meer ruimte voor maatwerk.

-  Kunst en Cultuur is van iedereen
Een uitdagend cultureel profiel is voor een gemeente Oosterhout van belang om niet alleen aantrekkelijk te blijven voor toeristen, maar ook zeker voor de huidige en nieuwe bewoners. Mensen wonen niet graag in een saaie gemeente. Een dergelijk profiel ontstaat niet door als gemeente cultuur te produceren, maar door het te faciliteren. Biedt ruimte aan die uiteenlopende creatievellingen die hier rondlopen. Een ding is zeker, Oosterhout zou wat meer trots mogen tonen op alles dat we in huis hebben.

-  De toekomst staat voor onze neus
De jeugd is een belangrijke doelgroep voor Oosterhout. We zien een gestage vergrijzing van onze bewoners. Jongeren zijn te vaak geneigd om hun vertier elders te zoeken. Met het uitnodigende Breda op kop. Het is daarom erg belangrijk om de jeugd te blijven binden aan onze mooie gemeente. Dit kan enkel door ze een plek te geven in het culturele profiel. Laat ze meedenken en meedoen. Daag ze uit om kleur te geven aan de stad en geef ze langzaam een gevoel van trots mee. Trots op hun Oosterhout.

-  Cultureel erfgoed behouden voor de toekomst
De VVD vindt historisch besef, vooral bij de jeugd, van groot belang en is daarom voorstander van het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast geeft dergelijk erfgoed invulling aan het karakter van de gemeente. De gemeente werkt actief mee aan herbestemming van erfgoed zodat waardevolle gebouwen met een nieuwe functie behouden blijven. Bock en de Blikken zijn hier een prima voorbeeld van.