SPORT IS BELANGRIJK, ZEKER VOOR KINDEREN

Oosterhout beschikt over een breed aanbod van sporten. Van atletiek, hockey, korfbal, voetbal tot waterpolo. De velden, banen en kleedruimtes worden bij de tijd gebracht. De VVD wil sporters de ruimte geven.

-  Sport is goed voor elk
Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, helpt bij het leggen van sociale contacten en zorgt voor ontwikkeling van vaardigheden. Of je het nu individueel doet, of in groepsverband, je bent goed bezig!

-  Betaalbare sportvoorzieningen
Er is fors geïnvesteerd in sportvoorzieningen. Ook de komende jaren staan investeringen in met name binnensport op de planning. De VVD wil een goede balans tussen investeringen en gebruikers. De gemeente stimuleert realisatie, exploitatie- en beheersinitiatieven vanuit gebruikers, organisaties en marktpartijen waar dat kan. Sportvoorzieningen worden waar mogelijk geclusterd vanwege samenwerking en efficiënt gebruik.

-  Verenigingen sportief aan de slag
De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Vanuit het sociaal domein liggen kansen om kinderen hierbij te betrekken. De ondersteuning van de gemeente en sportcoaches richt zich hier op.

-  Sport als middel
Het is belangrijk dat sociale wijkteams sport en bewegen meenemen als onderdeel van de oplossing binnen hun ondersteuningsplannen voor onder andere kinderen en jongeren. Sporten kan voor sommige problemen het middel zijn dat leidt tot de oplossing.

-  Ruimte voor nieuwe sporten
De gemeente geeft ruimte aan nieuwe sportinitiatieven en anders georganiseerde sportgroepen. Hardlopers, bootcampers, mountainbikers en urban sporters creëren aanbod met potentie realiseren. De gemeente stimuleert dit en denkt mee.

-  Kinderen de kans om te sporten
Ieder kind moet de kans krijgen om te sporten. Voor wie het niet zelf kan betalen is er ondersteuning. Gemeentelijke subsidie beperkt zich tot het kennismaken met sport door de jeugd. Subsidie voor volwassenen en sportaccommodaties wordt verschoven naar de jeugd.


Beweging in de buurt

In woonwijken wordt spelen en sporten gestimuleerd. In het Lukwelpark zijn de eerste sporttoestellen in de openbare ruimte geplaatst. De VVD wil bij de herinrichting van speelplekken en schoolpleinen kijken of er op meer plekken sporttoestellen kunnen komen. Spelen en sporten gaan prima samen. Dit biedt tevens kansen om ouderen op laagdrempelige wijze in beweging te houden.


Volop kansen in de Warande

Oosterhout kan trots zijn op de Warande. Een moderne zwemvoorziening met diverse mogelijkheden. De VVD ziet volop kansen voor het zwembad. Met de nieuwe aantikborden kunnen grote zwemevenementen in Oosterhout georganiseerd worden. Vanwege de hogere watertemperatuur kan het zwembad beter benut worden voor revalidatie en training. Er liggen nog genoeg andere kansen!