GOED BESTUREN DOE JE SAMEN

Een sterke stad verdient een goed bestuur. Goed besturen is echter geen vanzelfsprekendheid. Enkele aandachtspunten die voor de VVD erg belangrijk zijn;

-  Wat er niet in komt gaat er ook niet uit
Als bestuur van de gemeente ben je verantwoordelijk voor een gedegen boekhouding. Het gaat hier immers om geld dat van de burgers is en waarmee erg zorgvuldig moet worden omgegaan. Begrotingen dienen sluitend te zijn en uitgaven worden altijd zorgvuldig gewogen.

-  Lage lokale lasten
De VVD vindt het belangrijk dat de lokale lasten laag blijven, iets dat we de afgelopen jaren hebben laten zien. Er komen wijzigingen op ons af van het lokale belastingstelsel. Voor de VVD liggen hier kansen om nog eens kritisch te kijken naar de OZB, maar ook naar bijzondere heffingen zoals de hondenbelasting

-  Samen sterker zonder jezelf te verliezen
De regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Voor de VVD is het zaak om die samenwerking strategisch in te vullen. Bestuurlijke regio's sluiten niet altijd aan op de regionale samenwerkingsverbanden  die we zien bij het bedrijfsleven of het onderwijs. Dit geeft dan ook aan dat we moeten blijven zoeken naar de juiste partners.
Het is daarnaast zaak om Oosterhout niet te verliezen in het grote grijze geheel. Aandacht voor de taken Regio West Brabant is nodig. Alleen die taken die worden versterkt door samenwerking binnen de RWB horen hier thuis, geen opeenstapeling van nieuwe onnodige projecten en thema's.

-  Sterke en uitdagende lokale media
De wereld staat niet stil. De wijze waarop een lokale omroep de burger kan bereiken en betrekken ook niet. De VVD roept op tot een eigentijdse invulling van een 'lokale omroep', waarbij het wat betreft de VVD mag worden verbreed naar lokale media.

-  Oosterhout, een mooie schaal
Voor de VVD heeft Oosterhout de juiste bestuurlijke schaal. Groot genoeg om de benodigde kennis en kunde in huis te hebben en klein genoeg om korte lijnen te behouden en daarmee snel te kunnen reageren op nieuwe vraagstukken en de veranderende maatschappelijke opgave.


Tot slot, besturen doe je samen.
Als gemeenteraad vertegenwoordig je je stad. De tijd waarin alle kennis bij ambtenaren en specialisten lag is al lang verleden tijd. De gemeente vormt met al haar inwoners, bedrijven en instellingen een bron aan kennis, kunde en ervaring. Een goed bestuur realiseert zich dat, maakt er gebruik van en geeft goede idee├źn de ruimte. Het instellen van een 'Sociale adviesraad' is al een mooi voorbeeld. Communiceer frequent en op toegankelijke wijze over datgene dat je als bestuur bezig houdt en stimuleer mensen om aan te haken als ze iets voor de gemeente kunnen betekenen.