Bestuursakkoord 2018-2022 'Samen op weg naar 2030'

De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Oosterhout – samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen – gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijk toekomstbeeld van Oosterhout. Eerst hebben we het DNA van de gemeente beschreven: wat voor gemeente is Oosterhout nu eigenlijk, wat zijn onze sterke en minder sterke kanten, waarin onderscheiden we ons van vergelijkbare gemeenten? Dat onderzoek resulteerde in het rapport “De staat van Oosterhout”. De opgaven die daarin voor de toekomst van Oosterhout zijn geformuleerd, zijn op hun beurt weer het vertrekpunt geweest voor het opstellen van een nieuwe, integrale concept-toekomstvisie. Ook deze concept-toekomstvisie is tot stand gekomen door de actieve inbreng van veel inwoners van onze gemeente, van ondernemers en van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en instellingen.