Jeroen Peterse

Even voorstellen, ik ben Jeroen Peterse, 41 jaar oud en geboren en getogen in Oosterhout. Ik heb in Oosterhout mijn schooltijd op het Mgr. Frencken College doorgebracht waarna ik een carrière bij Defensie ben begonnen op de KMA in Breda. Hier heb ik mijn jongensdroom waar kunnen maken en ben militair helikoptervlieger geworden. Vanwege die baan ben ik na mijn opleiding in de VS in het midden van het Nederland “geland”. Door reorganisaties bij Defensie was het een logische stap om na enige jaren terug te verhuizen naar het zuiden. Na 10 jaar in Dorst, waar ik met Petra ben gaan wonen en waar onze twee dochters zijn geboren, wonen wij nu inmiddels 3,5 jaar met veel plezier in Den Hout, één van de parels van Oosterhout. 

 

Zolang ik stemgerechtigd ben stem ik al VVD en heb mij altijd kunnen vinden in de liberale gedachtes en principes van onze mooie partij. De vrijheid en kansen op zelfontplooiing die iedereen zou moeten hebben spreken mij erg aan. Door het drukke bestaan als operationeel vlieger bij Defensie, met diverse uitzendingen en andere langdurige verblijven op diverse plaatsen in de wereld ben ik pas sinds 2013 actief lid geworden binnen de Oosterhoutse VVD. Door een verschuiving richting beleid en bestuur in mijn werk kreeg ik meer tijd om andere zaken op te pakken en ben daarom ingegaan op de uitnodiging om lid te worden van het bestuur van ons netwerk. 

 

Sinds de afgelopen ALV bekleed ik de functie van penningmeester. De mooie uitdaging voor de komende bestuursperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ligt voor mij in het goed structureren van de financiën van ons netwerk, waarbij transparantie en doelmatigheid voor mij heel belangrijk zijn. Met het invoeren van de fractiebijdrages ligt er enerzijds een kans voor ons netwerk om met een groter budget een professionalisering van onze activiteiten mogelijk te maken en anderzijds een verantwoordelijkheid om de besteding van een groter budget op een goede manier te borgen. 

De betrokkenheid en activiteit binnen ons netwerk, gecombineerd met ruimere financiële middelen bieden een kans om de komende gemeenteraadsverkiezingen wederom tot een groot succes te maken!