• Oosterhout wordt langzaam wakker

  Met trots presenteren we onze campagne-video "Oosterhout wordt langzaam wakker" ☑️ Wijken worden niet van zelf veiliger. ☑️ Banen komen niet uit de lucht vallen. ☑️ Lokale lasten worden niet vanzelf lager. Stem 21 maart VVD!!! Gewoon. Doen. Lees verder

 • Oosterhouter onder de Oosterhouters

  07 maart − Robin van der Helm, 36 jaar, getrouwd met Ellen, vader van Mette en Doris. Geboren en getogen Oosterhouter. Gek op de techniek van nu en die van toen. Steekt zijn hoofd graag in de snelle online wereld, maar ook onder een motorkap van een oldtimer. Wingerd, Oelbert, universiteit Tilburg, organisatie-adviseur, raadslid, wethouder voor VVD. Woont in de Vrijheidsstraat, dat kan geen toeval zijn. In het huis van wijlen Martien de Visser. Martien die de jeugd een ambacht en zelfvertrouwen bijbracht. Robin wethouder jeugdzorg. Een interview als een pingpongspel. Lees verder

 • Bereikbaar via WhatsApp

  © VVD Oosterhout

  02 maart − Heb je vragen over onze standpunten in het verkiezingsprogramma Gewoon. Doen, of heb je een suggestie? Vanaf vandaag zijn we bereikbaar via de WhatsApp! We horen graag van je. Lees verder

 • 2 minuten met Robin van der Helm

  17 februari − 2 minuten met onze lijstrekker Robin van der Helm Lees verder

 • De Bak(kie)Doen-fiets van de Oosterhoutse VVD

  02 februari − ‘Een bakkie doen’ is een uitdrukking om even bij te praten of van gedachten te wisselen, maar ook om te vragen hoe het nu echt met je gaat. Dat is belangrijk, wij willen weten wat Oosterhout bezighoudt. Als VVD Oosterhout hebben we altijd het contact gezocht met haar inwoners. Met de verzamelde ideeën en ervaringen krijgen we goed zicht op wat er speelt en verwerken deze in onze liberale plannen voor Oosterhout. Lees verder

 • Toelichting op vertrek burgemeester Huisman

  01 februari − Op 26 januari 2018 heeft de heer Huisman zijn ontslag als burgemeester van Oosterhout ingediend. Op 30 januari 2018 is de gemeenteraad bijgepraat. De reden voor het ontslag van de burgemeester betrof een combinatie van overmatig drankgebruik tijdens piketdienst en grensoverschrijdend gedrag. De VVD heeft respect voor de vijf vrouwen die het ongewenst gedrag gemeld hebben. Het college en de gemeentesecretaris hebben de meldingen snel en goed opgepakt. Lees verder

 • Nieuwjaarsreceptie 2018

  17 januari − Op zondagmiddag hield het VVD netwerk Oosterhout in De Schout op initiatief van de fractie haar Nieuwjaarsreceptie onder gastheerschap van fractievoorzitter Dees Melsen. Met een flinke opkomst was het een zeer gezellig samenzijn met leden, belangstellenden en fractie- en bestuursleden. Onder het genot van een hapje en een drankje waren de ophanden zijnde verkiezingen uiteraard hét onderwerp van gesprek. Lees verder

 • Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

  17 december − Tijdens de fantastisch georganiseerde SantaRun kijken wij terug op onze laatste campagnedag van dit jaar. #gwoondoen #fijnekerstdagenallemaal Lees verder

 • We zijn blij met de ruimte die er komt voor nieuwe bedrijven

  © www.roozenvanhoppe.nl

  15 december − Ruimte geven aan bedrijvigheid is nodig. Zowel in letterlijke zin als figuurlijke. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ruimte geven aan nieuwe bedrijven voor Oosterhout, maar ook bedrijven die vanwege uitbreiding zich willen vestigen op Everdenberg-Oost. De VVD is blij dat er een plan voorligt dat ruimte geeft aan nieuwe bedrijvigheid. Na Weststad en recent Heihoef, is dit de volgende uitbreiding. Op bedrijventerrein Heihoef is geen bedrijfskavel meer te krijgen, dus het is hoog tijd voor een nieuw terrein. Hiermee kunnen we voor zowel nieuwe bedrijven als ook bestaande MKB-bedrijven een goede locatie bieden. Lees verder

 • Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

  14 december − De maatschappelijke opvang (voor dak- en thuislozen) en beschermd wonen (wonen met 24-uurs beschikbaarheid van zorg) is nu regionaal geregeld. De uitvoerende gemeente is momenteel Breda. In 2020 zal dit beleid verder gedecentraliseerd worden, wat betekent dat de gemeente Oosterhout in deze ook een taak krijgt. Bij de kaders die voor die decentralisatie in de regio zijn geformuleerd – waar de VVD zich in kan vinden – heeft de VVD-fractie twee zaken benadrukt die extra aandacht verdienen. Lees verder

 • Middelen voor armoedebestrijding jongeren anders inzetten!

  14 december − Het College van B&W vroeg in de raadsvergadering van december het fiat van de gemeenteraad voor een voorstel voor besteding van de zogenaamde “Klijnsma-gelden”, middelen specifiek bedoeld voor hulp (in natura) aan jongeren die in een armoedesituatie verkeren. De VVD-fractie had hele andere ideeën over de besteding van de genoemde middelen. Met het voorstel van B&W zou naar het idee van de VVD het doel gemist worden. Juist dié kinderen waar het geld aan besteed zou moeten worden, zouden niet of ternauwernood worden bereikt. Lees verder

 • VVD wil snel aan de slag met de N629

  08 december − Net als de VVD Oosterhout wil ook de Brabantse VVD-fractie zo snel mogelijk aan de slag met de nieuwe N629. Martijn van Gruijthuijsen, fractievoorzitter VVD Brabant: ‘’De N629 is van groot belang voor de bereikbaarheid van Tilburg, Dongen en Oosterhout’’. Dees Melsen, fractievoorzitter VVD Oosterhout: we hebben de Statenfractie gevraagd om ook aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Everdenberg-Oost en Vijf Eiken. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Oosterhout vastgesteld, een mooie mix van ervaring en nieuwe gezichten

  16 november − 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De VVD Oosterhout wil zich ook de komende vier jaar inzetten voor Oosterhout, het liefst als grootste partij in de gemeenteraad. Er ligt inmiddels een mooi verkiezingsprogramma, getiteld ‘Gewoon. Doen.’. Een heldere blik op een Oosterhout waar het goed wonen, werken en leven is. Op 16 november hebben de leden van de VVD de kandidatenlijst vastgesteld. Een complete en gebalanceerde lijst vol betrokken Oosterhouters. Lees verder

 • ...over de begroting van 2018

  08 november − “De wereld om ons heen verandert - vaak sneller dan we ons bewust zijn – en Oosterhout verandert mee. Willen we goed op onze toekomst voorbereid zijn, dan is het verstandig om na te denken over waar Oosterhout over pakweg twintig jaar zou willen staan.” Zo begint de Staat van Oosterhout, het boekwerk waarin het DNA van Oosterhout beschreven staat. Een duidelijke opdracht waar we mee aan de slag moeten de komende periode. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma vastgesteld, VVD Oosterhout wil met ambitie door

  13 oktober − De VVD Oosterhout heeft als eerste partij in Oosterhout het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Een programma met ambitie zodat Oosterhout aantrekkelijk, veilig en uitdagend blijft. Lees verder

 • VVD Oosterhout ontmoet Abraham

  12 oktober − Op 25 september 2017 was het 50 jaar geleden dat de VVD afdeling Oosterhout werd opgericht. Om de gedachten te bepalen: dat was het jaar waarin de eerste harttransplantatie werd uitgevoerd, de Concorde haar vluchtdoop beleefde en de STER begon met tv reclame. En het jaar waarin Mark Rutte werd geboren. Net als VVD Oosterhout dit jaar 50 geworden. Het netwerk Oosterhout heeft de premier verblijd met een Abrahambeeldje dat bijzonder in de smaak viel. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor verkeersoverlast bij de Marksluis in Vrachelen

  © jeras.nl

  28 september − Op 26 september 2017 stond Oosterhout massaal stil. Het verkeer kon geen kant op en ook op de omleidingsroutes stonden lange files. Het toont weer aan hoe kwetsbaar ons wegennet is en dat er in het Mobiliteitsplan maatregelen en keuzes gemaakt moeten worden om met name de verkeersafwikkeling in het westen van Oosterhout te verbeteren. Lees verder

 • Oosterhout toe aan een eigentijdse vorm van infotainment

  19 september − De ORTS bestaat 35 jaar. Onlangs heeft zij een brief gestuurd naar het college om te laten weten dat zij 20.000 euro nodig heeft om 1 september te halen. De ORTS verwacht 2017 af te sluiten met een tekort van 40.000 euro en verzoekt de gemeente daarvoor op te draaien. Aanvullend daarop vraagt de ORTS voor 2018 t/m 2021 een bedrag van 220.000 euro. In het beleidsplan lezen we wat de ORTS daarvoor wil leveren. Een vraag dus om bij Oosterhouters nu en voor de komende jaren een kwart miljoen euro aan kijk- en luistergeld te innen. Bovenop de jaarlijkse rijksbijdrage aan de ORTS van 31.000 welteverstaan. Lees verder

 • VVD-LID WORDEN IETS VOOR JOU? PROBEER NU VOOR SLECHTS € 25,-

  24 augustus − Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • Aanmelden als VVD kandidaat gemeenteraadslid? Kan tot 1 september!

  22 augustus − Graag willen we jullie langs deze weg mededelen dat zich inmiddels aardig wat leden bij ons hebben gemeld die zich willen inzetten om volgend jaar met een sterke en uitgebreide kandidatenlijst de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Desalniettemin zijn we nog altijd op zoek naar nog meer enthousiaste en betrokken liberalen die hun kennis, ervaring en tijd willen inzetten voor een krachtige VVD fractie in het gemeentebestuur. Lees verder