• Sportverenigingen meer op eigen benen

  11 juli − Hulde voor de inspanning van het college om tot een helder buitensportaccommodatiebeleid te komen. U creëert hiermee een speelveld dat zo veel mogelijk gelijk is. Wat de VVD betreft vormt dat het startpunt naar meer onafhankelijke verhoudingen tussen clubs en gemeente. Anders dan de discussie rond het accommodatiebeleid doet vermoeden, kent Oosterhout een zeer riante regeling voor de buitensportaccommodaties. Lees verder

 • Onze visie op de binnenstad en detailhandel in Oosterhout

  27 juni − Het college heeft werk gemaakt van de binnenstad. Wat de VVD betreft heeft het tot nu toe gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was. Dat heeft geleid tot een situatie waarin veel duidelijker is wat het probleem is, wat er nodig is om dit aan te pakken en wie hierin welke rol heeft te vervullen. Zelden was er zoveel energie en eensgezindheid om een taaie opgave tot een goed einde te brengen. Lees verder

 • VVD optimistisch over ontwikkelingen Oosterhout

  © Kaj van Moerenhout

  12 juni − Even terug naar 2014. Na de verkiezingen is het college samen met de raad en de stad aan de slag gegaan met een ambitieus programma. Een stad in de steigers, voorzieningen werden gemoderniseerd en de drie transities zijn ingevoerd. En dat terwijl de winkel open bleef: burgers kregen snel hun vergunning, onnodige regels werden afgeschaft en de gemeente betaalt haar rekeningen netjes op tijd. Terugkijkend op die periode, en ook het jaar 2016, laat zien dat er veel werk is verzet. Lees verder

 • VVD-LID WORDEN IETS VOOR JOU? PROBEER NU VOOR SLECHTS € 25,-

  04 juni − Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • Nu definitief "nee" zeggen tegen een fietsbrug in Vrachelen kan niet!

  © VVD Oosterhout

  12 mei − Oosterhout is nog niet af. De VVD kiest voor ontwikkeling van de Zwaaikom: een belangrijke wijk tussen Vrachelen en het centrum. De Zwaaikom is een unieke plek: groen en omgeven door water. Met de plannen wordt de Zwaaikom ontwikkeld tot stadshaven. Meer ruimte voor boten, een vijfde steiger en wonen aan het water. Lees verder

 • Eric Wetzels neemt VVD-partijvoorzitterschap waar voor Henry Keizer

  03 mei − Eric Wetzels neemt het partijvoorzitterschap over van Henry Keizer gedurende de tijd dat de integriteitscommissie van de VVD onderzoek naar Henry Keizer doet. Hij zal over tweeënhalve week op het VVD-congres in Arnhem worden gekozen als nieuwe vice-voorzitter en daarmee waarnemend partijvoorzitter. Lees verder

 • Kort verslag van de eerste ALV van 2017

  © VVD Oosterhout

  22 april − Donderdagavond 20 april vond in De Schout de eerste Ledenvergadering van 2017 plaats waarmee een start is gemaakt met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Lees verder

 • In Oosterhout blijft de VVD de grootste partij

  16 maart − In Oosterhout blijft de VVD de grootste partij. We wisten in Oosterhout een kwart van de uitgebrachte stemmen te vergaren (24,9%). Weliswaar minder dan de 30,6% in 2012, maar ruimschoots voldoende om de rest voor te blijven. Lees verder

 • Vragen over verruiming sluitingstijden

  09 maart − Op 24 januari 2017 heeft de Gemeenteraad gesproken over de horecasluitingstijden in het kader van deregulering van de APV. De Gemeenteraad heeft toen een amendement aangenomen waardoor de voorgestelde verruiming naar 04.00 uur in de weekenden, nog niet in is gegaan. Argument hiervoor was dat de evaluatie nog niet afgerond was en de conclusies nog niet meegenomen konden worden in eventueel te stellen voorwaarden waaronder horeca langer open kan zijn. Lees verder

 • 7 jaar Mark Rutte. Nu willen wij door!

  05 maart − 7 jaar Mark Rutte. Nu willen wij door! Lees verder

 • VuEl GelUK meT alLe ZotTe iN #KaAIenDonK

  27 februari − VuEl GelUK meT alLe ZotTe iN #KaAIenDonK Lees verder

 • Plakken nostalgie? Echt niet!

  16 februari − Plakken in Oosterhout nostalgie kopte dagblad BN De Stem afgelopen week. Nou, we zijn het nog niet verleerd. Samen met nr. 46 op de kandidatenlijst Thierry Aartsen gingen we op pad. Lees verder

 • Minder regels, 50% uit de APV

  © VVD Oosterhout

  24 januari − Minder regels, meer ruimte voor burgers en ondernemers. 'De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door meldingsplicht of algemene regels en wil snelle afhandeling van vergunningsaanvragen'. Dit schreven we in ons verkiezingsprogramma in 2014. Door in te stemmen met het voorstel om 50 % uit de algemene plaatselijke verordening (APV) te schrappen, wordt weer een stap in de goede richting gezet voor de inwoners van Oosterhout. Lees verder

 • Aankondiging ALV's 2017

  11 januari − In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zullen er dit jaar een drietal ledenvergaderingen worden gehouden. Hierin zullen het kaderstellend advies, concept verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden vastgesteld door de leden. ALV 1 20 april 2017 ALV 2 12 oktober 2017 ALV 3 16 november Ter zijner tijd zullen de leden een uitnodiging met bijbehorende stukken ontvangen. Lees verder

 • Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017

  20 december Lees verder

 • Liberaal café 'Alles begint met ondernemerschap'

  © Frank Boermans

  21 oktober − VVD netwerk Oosterhout hield afgelopen donderdagavond in De Schout een liberaal café over ondernemerschap. Jan Harm Spijkervet van Holland Foodz en VVD Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout werden bevraagd door Willem van Hooijdonk, die de rol van Twan Huys met verve vervulde. Lees verder

 • Geld HBH naar de toekomst, in plaats van het verleden.

  19 oktober − Geld naar zorg in plaats van overhead. In oktober 2014 heeft deze raad unaniem besloten de hulp bij het huishouden anders in te richten. De nieuwe WMO 2015 en de decentralisatie van de AWBZ maakten dit noodzakelijk en mogelijk. De afgelopen tijd heeft er een grote operatie plaats gevonden vanuit het gemeentehuis om de drie decentralisaties in praktijk te brengen. Er is hard gewerkt maar het zijn nog steeds processen die in ontwikkeling zijn. Dat kan ook niet anders aangezien we ook jaren lang op een bepaalde manier hebben gehandeld en gewerkt. Dat verander je niet van het ene op het ander moment. Lees verder

 • Uitnodiging Liberaal café 20 oktober ‘Alles begint met ondernemerschap’

  © VVD

  26 september − Ondernemers zijn er voor hun klanten. Politici voor hun kiezers. Dat zijn dezelfde mensen. Ondernemers en politici kunnen dus veel van elkaar leren. De VVD Oosterhout organiseert op donderdag 20 oktober om 20.00 uur in De Schout een bijeenkomst rond het thema: Alles begint met ondernemerschap. Als speciale gasten zullen die avond in een collegetour-achtige setting de Oosterhoutse rasondernemer Jan Harm Spijkervet en het Tweede Kamerlid voor de VVD, Bas van ’t Wout optreden. Willem van Hooijdonk zal deze avond begeleiden en optreden als gesprekleider. Lees verder

 • Voorstel om kapvergunning af te schaffen

  13 september − Het verminderen van onnodige regels is een belangrijk punt voor de VVD. Burgers en ondernemers moeten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen hoe hun leefomgeving er uit ziet. Zo zijn vorig jaar de regels voor welstand al afgeschaft. De VVD komt nu met het voorstel om ook de kapvergunning voor burgers en ondernemers af te schaffen. Lees verder

 • Ontmoet onze fractie op open huis voor ondernemers

  07 september − Op 28 september is onze fractie weer aanwezig bij het open huis voor ondernemers van de gemeente. Het thema van dit jaar is de binnenstad. We komen er allemaal, om te winkelen, een hapje te eten, naar het theater of de bibliotheek te gaan, kortom, de binnenstad gaat ons allemaal aan én we vinden er ook allemaal wat van. Er wordt hard gewerkt aan een programma om de binnenstad bruisend en levendig te maken. Hoe dat vorm krijgt wil de gemeente Oosterhout graag vertellen en laten zien. Lees verder