Nieuws

 • VVD blij met mogelijkheid om in Oosterhout je prik te halen

  07 juni − Mathijs Raaijmakers, fractievoorzitter van de VVD Oosterhout, heeft vragen gesteld over het ontbreken van een locatie in Oosterhout voor vrijwillige groepsvaccinaties. De GGD had geen locatie in Oosterhout waardoor kinderen noodgedwongen naar andere plaatsen in de omgeving moesten. Inmiddels is duidelijk geworden dat er een oplossing gevonden is in de Bussel. De VVD is blij dat er geprikt gaat worden op zo’n centrale plek in Oosterhout. Ook voor tieners alleen en ouders op de fiets is De Bussel snel te bereiken! Het is drempelverlagend, kansengelijkheid verhogend en het scheelt Oosterhouters ook gewoon veel tijd!, aldus Mathijs Raaijmakers” Lees verder

 • Prachtige woningbouwplannen Oosterhout Oost

  01 juni − “Er moeten vooral grondgebonden woningen komen voor gezinnen. Die zijn broodnodig, aldus Sander Mulders(VVD): Oosterhout-Oost wordt bepalend voor onze toekomst: willen wij een familiestad blijven, dan moeten we bouwen.” Schreef BN De Stem over de bijdrage van VVD raadslid Sander Mulders in de debatbijeenkomst die ging over propositie Oosterhout Oost. Lees verder

 • Juridisch met de rug tegen de muur!

  05 april − “Er is al veel water door het Wilhelminakanaal naar de Amer gestroomd sinds de eerste plannen voor extra windmolens in Oosterhout. Het raadsvoorstel van afgelopen dinsdag 4 april (red. Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59) is de uitkomst van een lang traject. En er is door de gemeenteraad vaak en in verschillende vormen over gesproken. Bij de voorlopige verklaring van geen bedenkingen is er uitvoerig gekeken naar en gesproken over de consequenties en was het in ieder geval voor de VVD helder dat na deze voorlopige verklaring er niet zomaar een weg terug was. De raad is dan ook niet over een nacht ijs gegaan.” Lees verder

 • VVD blijft de grootste partij in Oosterhout

  17 maart − Dank aan iedereen dit op de VVD heeft gestemd in Oosterhout. We blijven de grootste partij in onze prachtige stad en we gaan door met de stad beter te maken en doen wat nodig is! Lees verder

 • Regionaal beleidsplan politie – aanleiding om aandacht te vragen

  14 maart − Veiligheid en veiligheidsgevoel. Twee woorden gelijkend aan elkaar. En toch echt erg verschillend. Ze worden te gemakkelijk op een hoop geveegd. Veiligheid is een taak van o.a. de politie. Veiligheidsgevoel is van ons allen en kan door de gemeente gemakkelijker positief beïnvloeden. Lees verder

 • VVD vraagt om meer betrokkenheid bij doorontwikkeling MidZuid

  02 maart − MidZuid is de steun in de rug voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is het sociaal werkbedrijf van de gemeenten Oosterhout, Altena, Geertruidenberg en Drimmelen. Deze vier gemeenten zijn eigenaar. Daarom heeft de gemeenteraad zich op 28 februari gebogen over de begroting. De VVD heeft ingestemd met de begroting, maar wel gevraagd om meer betrokkenheid bij de nieuwe visie die opgesteld gaat worden en de keuze voor de nieuwe huisvesting. Lees verder

 • VVD gaat akkoord met start zoektocht naar een locatie voor nieuwbouw Hanze College

  01 maart − Op 28 februari heeft de gemeenteraad van Oosterhout gesproken over twee scenario’s voor het Hanze College: verbouwen van het huidige pand aan de Bouwlingstraat of op zoek gaan naar een andere locatie voor nieuwbouw. De VVD heeft ingestemd met het voorstel van om op zoek te gaan naar een andere locatie voor nieuwbouw van het Hanze College. Een belangrijke stap. Lees verder

 • Weg met ‘overdaad’: in Oosterhout kan een op de tien verkeersborden weg

  © BN De Stem

  07 februari − "Weg met ‘overdaad’: in Oosterhout kan een op de tien verkeersborden weg" Dat kopte BN De Stem vandaag in haar krant. Op verzoek van VVD-raadslid Mathijs Raaijmakers, heeft het college besloten een onderzoek te doen. Men verwacht dat er zon'n 10% overbodig is en deze weg kunnen, zonder da de verkeersveiligheid in het geding komt. De inventarisatie die de gemeente Oosterhout laat uitvoeren, moet leiden tot een gestructureerder, veiliger en rustiger straatbeeld. Daarnaast gaat dit waarschijnlijk een jaarlijkse besparing van 125.000 euro opleveren, omdat er geen onderhoud aan deze borden gedaan hoeft te worden en ze niet vervangen hoeven te worden. Lees verder

 • Groen licht voor Parck Warande, maar voorkom belemmeringen voor de sportverenigingen

  01 februari − Dinsdag 31 januari is het plan ‘Parck Warande’ in de gemeenteraad besproken. Hiermee wordt de bouw van 5 appartementengebouwen met in totaal 173 woningen mogelijk. Het plan ligt op de hoek Warandelaan / Wilhelminakanaal – Zuid. De VVD-fractie heeft ingestemd met het plan omdat het bijdraagt aan de woningbouwambities van Oosterhout. Via een motie hebben we het college verzocht om alles in het werk te blijven stellen om te voorkomen dat de naastgelegen sportverenigingen belemmeringen gaan ondervinden van het bouwplan. Lees verder

 • Oosterhout staat er financieel goed voor!

  20 januari − Hoe staat de gemeente er financieel voor? Een belangrijke vraag die regelmatig gesteld wordt. Maar er is goed nieuws: Oosterhout staat op nummer 2 van de middelgrote gemeenten volgens accountantsbureau BDO. Hiermee staat de stad op plaats twee van de ranglijst van middelgrote gemeente. Lees verder

 • Portefeuilleverdeling fractieleden

  29 november − Nu de fractie een wat andere samenstelling heeft gekregen zijn de verschillende portefeuilles opnieuw verdeeld onder de fractieleden. Deze is als volgt: Lees verder

 • VVD stemt enthousiast in met plan voor het Galvanitas-terrein.

  25 november − Het is een kwalitatief sterk plan: bouw 210 woningen dichtbij het centrum, behoud van de karakteristieke hallen en realisatie van diverse klimaatadaptieve voorzieningen op het terrein. De VVD hoopt dat er snel gebouwd kan worden! Lees verder

 • Sander Mulders geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de VVD

  24 november − In de gemeenteraadsvergadering van 22 november j.l. werd Sander Mulders geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens de Oosterhoutse VVD. Sander is een oud gediende. Hij maakt in de vorige periode 4 jaar deel uit van de VVD-fractie. Lees verder

 • Nota Parkeernormen vastgesteld

  23 november − We kennen het allemaal. Kom je na een dag hard werken thuis, geen parkeerplaats in de straat meer te vinden. Ga je na het eten sporten, kom je thuis: geen parkeerplaats vrij. Als VVD zijn wij ons ervan bewust dat er grotere problemen in de wereld zijn dan het niet kunnen parkeren voor je voordeur, maar toch kan het behoorlijk vervelend zijn als je op een regenachtige winteravond de auto niet kwijt kunt in de straat. Het was dan ook dit voorjaar tijdens onze wijkbezoeken een veel gehoorde klacht van Oosterhouters. Volgens inwoners hadden we veel parkeerleed kunnen voorkomen, wanneer er beter over parkeren nagedacht was bij de aanleg van de wijk of straat. Lees verder

 • Mathijs Raaijmakers nieuwe fractievoorzitter VVD Oosterhout en Sander Mulders keert terug in de gemeenteraad

  18 november − Donderdagavond 17 november 2022 heeft de fractie van de VVD Oosterhout Mathijs Raaijmakers (45) gekozen als nieuwe fractievoorzitter. De gemeenteraadsfractie van de Oosterhoutse VVD heeft een opvolger gekozen voor fractievoorzitter Mirjam de Wit. Zij heeft onlangs aangegeven te stoppen als raadslid vanwege een nieuwe, veeleisende baan. Mathijs zal haar plaats innemen en heeft het volledige en unanieme vertrouwen van de fractie gekregen. Lees verder

 • Mirjam de Wit stopt als raadslid in Oosterhout

  31 oktober − VVD-fractievoorzitter Mirjam de Wit heeft aangegeven haar functie als raadslid in Oosterhout neer te leggen. Zij kan het raadswerk niet op een voor haar acceptabele wijze combineren met haar nieuwe veeleisende baan. Lees verder

 • Eric Wetzels gekozen tot nieuwe voorzitter landelijke VVD

  07 oktober − Het is ons oprecht een ontzettend groot genoegen om te melden dat Eric Wetzels met 68% van de uitgebrachte stemmen tot partijvoorzitter van onze VVD is verkozen!! Namens de Oosterhoutse VVD willen we Eric daarom van harte feliciteren met deze geweldige uitslag!! Lees verder

 • Eric Wetzels kandidaat-voorzitter landelijke VVD

  © ANP

  20 juni − Het VVD netwerk Oosterhout is verheugd met het feit dat Eric Wetzels zich kandidaat stelt als partijvoorzitter van de landelijke VVD. Eric (62) is geen onbekende binnen de VVD. Hij was in 2017 al een half jaar waarnemend VVD-voorzitter na het aftreden van Henry Keizer. Eric studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente, is ondernemer en onder meer directeur-eigenaar van Polyfluor Plastics in Breda. Sinds 1976 is hij lid van de VVD waar hij al meerdere organisatorische functies vervulde zoals voorzitter van de VVD Brabant. Hij is bestuurslid van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Ook was hij lid van de commissie die de kandidaten selecteerde voor de Tweede Kamer, de zogeheten permanente scoutingscommissie. In juli maakt het hoofdbestuur van de VVD bekend wie het als belangrijkste kandidaat voordraagt voor de vacante functie. Daarna kunnen de VVD-leden zich in oktober over de kandidaat uitspreken. Lees verder

 • Wethouders, raadsleden en vice voorzitter van de gemeenteraad geïnstalleerd.

  15 juni − Tijdens een speciale raadsvergadering op 14 juni jl. werd het bestuursakkoord gepresenteerd. Hierna werden respectievelijk Dees Melsen namens de Oosterhoutse VVD benoemd tot wethouder. De vrijgekomen plek in de fractie wordt ingenomen door Harm Mertens. Als klap op de vuurpijl werd met grote meerderheid VVD fractievoorzitter Mirjam de Wit-van Loon gekozen tot vice voorzitter van de gemeenteraad van Oosterhout. Na deze speciale vergadering kunnen we nu weer aan de slag voor onze stad en de kerkdorpen. oosterhout blijft goed, wordt beter! Zeker met deze mensen aan het roer. Lees verder

 • Bestuur uitgebreid en weer op oorlogssterkte.

  07 juni − Tijdens de 71e ALV gehouden op 30 mei jl. heeft de vergadering een aantal nieuwe bestuursleden benoemd. Jeroen Peterse was tot deze ALV ad interim voorzitter en penningmeester. Jeroen gaat de komende drie jaar graag door als voorzitter van ons netwerk. Tim Nunn zal de komende drie jaar de positie van penningmeester overnemen van Jeroen. Daarnaast keert Jalal Et-Talabi weer terug als bestuurslid Scouting en Talentmanagement. Verheugd zijn we met Mieke Bos en Dave Snoeren die het bestuur versterken als Algemeen bestuurslid. Lees verder