Nieuws

 • Steun ons en word lid

  Het gaat goed met Nederland, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Oosterhout wordt niet vanzelf veiliger en fijner om in te wonen. Daar moet je wat voor doen. Dag in dag uit zetten heel veel VVD-ers zich daar voor in. Steun ons! https://vvd.nl/word-lid/ Lees verder

 • Oosterhoutse Karsten Luijten gekozen in het bestuur van de JOVD Baronie van Breda

  22 september − Karsten Luijten uit Oosterhout is gekozen in het bestuur van de JOVD Baronie van Breda, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Afgelopen vrijdag 6 september verkozen leden van de JOVD hem tijdens een de vergadering. De 19-jarige Luijten groeide op in Oosterhout en was actief in de leerlingenraad van het Mgr. Frencken College. Inmiddels studeert hij bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Lees verder

 • Inzet van mystery guest in Oosterhoutse horeca

  15 september − Met verbazing hebben wij afgelopen week het artikel in de BNDeStem gelezen over de inzet van mystery guest in de horeca in Oosterhout. Na de berichtgeving in de krant heeft de fractie contact gezocht met de desbetreffende ondernemer en zijn kant van het verhaal aangehoord. Voor opheldering in deze kwestie hebben we aan het college van B en W de volgende vragen gesteld: Lees verder

 • We luiden het nieuwe politieke jaar in

  14 augustus − Op 8 september a.s. luiden we het politieke jaar graag met u in op onze netwerk BBQ. Onder het genot van een hapje en een drankje blikken we als fractie en bestuur terug op de eerste helft van 2019 en kijken we met elkaar vooruit naar het aanstaande politieke jaar. Lees verder

 • Drukke maanden en na de zomervakantie weer aan de slag

  06 juli − De afgelopen maanden waren politiek gezien erg druk. In juni heeft de raad de hoofdlijnen voor de begroting vastgesteld (perspectiefnota). Er zijn keuzes gemaakt om voor de toekomst de financiën op orde te houden en toch ruimte te hebben om gericht te investeren in stad en kerkdorpen. Lees verder

 • De fractie op bezoek bij korfbalvereniging De Voltreffers

  18 juni − Donderdagavond 13 juni heeft de fractie een bezoek gebracht aan Korfbalvereniging de Voltreffers. Deze vereniging bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Het veld is toe aan onderzoek en de vereniging wilde graag het belang van een kunstgrasveld toelichten. Vanuit de sportbond wordt voorgeschreven dat alle verenigingen moeten overgaan naar kunstgras. In tegenstelling tot voetbal is kunstgras beter dan echt gras om hun sport goed te kunnen uitoefenen. Bovendien verlaagt kunstgras de onderhoudskosten voor de gemeente. De Voltreffers zouden graag in 2020 Lees verder

 • Parkeren in de toekomst

  27 mei − Er is niks zo vervelend als na een drukke werkdag, net uit de file, in je eigen straat geen parkeerplek kunnen vinden. In bepaalde naoorlogse wijken is dit dagelijkse kost. Zeker in Oosterhout hebben meer mensen dan gemiddeld een auto. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we hier rekening mee houden. Lees verder

 • Mobiliteitsplan: Oosterhout Vooruit

  27 mei − Verkeer, iedereen heeft er wel een mening over. Het aantal files neemt toe, knelpunten vragen om een oplossing en de fiets wordt steeds populairder. Het verkeersbeleid komt nog uit 2007. Sindsdien is er veel veranderd. Reden om het beleid aan te passen: dit zodat de bereikbaarheid van Oosterhout in de toekomst verbetert! Lees verder

 • Lokale omroep

  24 mei − En weer sprak de gemeenteraad op 21 mei jl. over de lokale omroep. Er lag een voorstel om het beleidskader lokale omroep vast te stellen. Dit voorstel werd gedaan omdat de raad vorig jaar gevraagd had aan het college om een lijst met criteria op te stellen aan de hand waarvan een aanvraag voor extra subsidie kan worden getoetst. Uit de bureaucratie van de mediaregelgeving was een lijst opgesteld met zaken als voldoen aan de wetgeving, kwaliteit van de leiding, een beleidsplan, zorgvuldig financieel beheer, goede bedrijfsvoering en dergelijke. En ook nog iets over een compleet programma-aanbod en de inzet van veel media. Lees verder

 • Harm Mertens nieuwe voorzitter VVD Oosterhout

  21 mei − VVD neemt na jaren afscheid van Elise Krause-Emans en Willeke Meijer Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 mei j.l. hebben de leden afscheid genomen van bestuursvoorzitter Elise Krause-Emans en bestuurslid Willeke Meijer. Ze stelden zich niet meer verkiesbaar voor een nieuwe bestuursfunctie. Elise was haar eerste periode secretaris om vervolgens 6 jaar bestuursvoorzitter te zijn van de Oosterhoutse VVD. Tijdens haar rol als voorzitter gaf zij leiding aan het verder professionaliseren, verjongen en vergroten van de VVD in Oosterhout. Willeke Meijer organiseerde de afgelopen jaren als bestuurlid ‘Opleidingen en Talentmanagment’ meerdere cursussen en bijeenkomsten. Tijdens de 63e ALV spraken de aanwezige leden hun waardering uit voor hun getoonde inzet en de manier waarop zij de afgelopen jaren de partij vorm hebben weten te gegeven. Lees verder

 • Voorbereidingskrediet Arendsplein, ruimtelijke visie Arendshof en motie Groenfonds

  24 april − De VVD is akkoord gegaan met het voorbereidingskrediet van €75.000,-- voor Arendsplein en Arendshof. De middelen zijn bedoeld om de financieel-economische haalbaarheid van de stedenbouwkundige visie Arendsplein te onderzoeken en voor het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie voor het Arendshof. De VVD vindt dat het aantal vierkante meters winkelgebied ook in Oosterhout sterk gereduceerd moeten worden. Gesproken wordt over een vermindering van minimaal 8000m2. De Oosterhoutse VVD waarschuwt wel om het proces kritisch in te gaan want wat eenmaal gesaneerd is komt niet meer terug. Er zijn ook voorbeelden waarbij door goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers (exploitanten en pandeigenaren) er uiteindelijk minder winkels zijn verdwenen. Lees verder

 • Er ligt een forse opgave om te komen tot 3,5 miljoen euro ombuigingen!

  17 april − De financiële ontwikkelingen van onze gemeente geven aanleiding tot zorgen. Het is noodzakelijk om € 3,5 miljoen te bezuinigen. Maar hoe pakken we dat aan? Het is bij deze vraag van belang om boven de opgave te gaan hangen. Net als met een “drone” zoals we ook in onze begrotingsbijdrage hebben gedaan. Voor de VVD zijn er drie speerpunten van belang vanuit ons verkiezingsprogramma: - Wijken worden niet vanzelf veiliger; - Banen komen niet uit de lucht vallen (al lijkt dat nu wel het geval); - Lokale lasten worden niet vanzelf lager. Lees verder

 • Spreek je uit en doe mee op 12 april!

  29 maart − Hoe houden we Oosterhout aantrekkelijk voor jongeren? Een belangrijke vraag voor de toekomst van onze stad. Op vrijdagavond 12 april een avond met sprekers vanuit het Oosterhoutse, een Kamerlid maar vooral ook ruimte voor de zaal: spreek je uit! Onderwerpen als het binden van jongeren aan Oosterhout, cultuur en veiligheid komen aan bod. VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen gaat het gesprek met de zaal aan over cultuur. Hoe belangrijk is dat voor een stad? Hoe kijkt Thierry als Bredanaar naar Oosterhout? Lees verder

 • Save the date! 63e ALV

  29 maart − Save the date! Op 20 mei a.s. zal de 63e Algemene Leden Vergadering plaats vinden in Restaurant De Schout. Lees verder

 • Toekomstbestendig stadhuis

  28 maart − Nadat al enige tijd duidelijk was dat het huidige stadhuis op zijn laatste benen loopt (bouwkundig, functioneel, en falend op onderdelen van dwingende ARBO-regelgeving) heeft de gemeenteraad in de maart-vergadering zijn oordeel geveld over de realisering van een toekomstbestendig stadhuis. Lees verder

 • Geen nieuwbouw aan Houtse Heuvel

  27 maart − In de raadsvergadering van 26 maart is er een belangrijk besluit genomen over Den Hout. De VVD heeft het voortouw genomen om samen met Gemeentebelangen, GroenLinks, GBV, D66 en Groen Brabant een aanpassing in te dienen op het plan 13 woningen te bouwen op Houtse Heuvel 2 . Deze aanpassing is op te splitsen in twee onderdelen. Lees verder

 • Visie Integrale Veiligheid

  27 maart − Op 26 maart stond er een voor de VVD belangrijk onderwerp op de raadsagenda: de visie Integrale Veiligheid. Integraal, omdat veiligheid heel veel terreinen van het dagelijks leven raakt. Integraal ook omdat het college extra aandacht wil geven aan preventie. Voorkomen is beter dan genezen. De VVD juicht het toe dat het college veel werk wil maken van veiligheid. Als mensen zich niet veilig voelen, dan heeft dat zijn weerslag op hun kwaliteit van leven. Daarom is de VVD zo gespitst op een goede en brede veiligheidszorg. Lees verder

 • 16 maart op de Bakkie-Doen fiets, Nr.7 Suzanne Zwart

  14 maart − Zaterdag 16 maart zijn we samen met kandidaat voor de provinciale verkiezingen, Suzanne Zwart, te vinden in de binnenstad. Je kunt ons natuurlijk vinden bij onze (Bak)kie-Doen fiets. Wil je weten wat Suzanne op het gebied van Veiligheid wil voor Brabant, kom gerust een bakkie koffie doen dan! Tot zaterdag in de binnenstad. Lees verder

 • Oosterhout Vooruit

  21 februari − Over verkeer bestaan vele meningen. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken en vindt er wel iets van. Op 19 februari heeft de gemeenteraad gesproken over de mobiliteitsvisie. In het nieuwe plan wordt meer ingezet op fiets en openbaar vervoer. Een prima keuze vindt de VVD. Maar we missen wel het investeren in een bereikbare stad. In Oosterhout wordt nu eenmaal veel gebruik gemaakt van de auto. De VVD vinden we dat mensen wat te kiezen moeten hebben. Dus ja, investeren in wegen, maar ook in goede fietspaden (én de fietsbrug Zwaaikom) en bussen. De VVD heeft gepleit voor een bus naar Vrachelen. Het kan niet zo zijn dat er in het westen van Oosterhout geen bus rijdt. Lees verder

 • VVD: "Combineer in de toekomst straatverlichting met oplaadpunten voor electrische auto's"

  30 januari − De energietransitie is een grote opgave. Op diverse terreinen zullen grote veranderingen plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld mobiliteit zal de opkomst van de elektrische auto grote gevolgen hebben voor de (laad)infrastructuur. Je kunt de opgave op zichzelf bekijken, maar ook hoe je die slim combineren. Het aanleggen van een eigen laadinfrastructuur met laadpalen heeft de nodige consequenties. Denk hierbij aan de benodigde financiën om de palen te realiseren en aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zullen de palen onderhouden moeten worden en zullen er meer obstakels op de stoepen komen te staan. Kan dit niet anders? Lees verder