Nieuws

 • 16 maart op de Bakkie-Doen fiets, Nr.7 Suzanne Zwart

  14 maart − Zaterdag 16 maart zijn we samen met kandidaat voor de provinciale verkiezingen, Suzanne Zwart, te vinden in de binnenstad. Je kunt ons natuurlijk vinden bij onze (Bak)kie-Doen fiets. Wil je weten wat Suzanne op het gebied van Veiligheid wil voor Brabant, kom gerust een bakkie koffie doen dan! Tot zaterdag in de binnenstad. Lees verder

 • Oosterhout Vooruit

  21 februari − Over verkeer bestaan vele meningen. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken en vindt er wel iets van. Op 19 februari heeft de gemeenteraad gesproken over de mobiliteitsvisie. In het nieuwe plan wordt meer ingezet op fiets en openbaar vervoer. Een prima keuze vindt de VVD. Maar we missen wel het investeren in een bereikbare stad. In Oosterhout wordt nu eenmaal veel gebruik gemaakt van de auto. De VVD vinden we dat mensen wat te kiezen moeten hebben. Dus ja, investeren in wegen, maar ook in goede fietspaden (én de fietsbrug Zwaaikom) en bussen. De VVD heeft gepleit voor een bus naar Vrachelen. Het kan niet zo zijn dat er in het westen van Oosterhout geen bus rijdt. Lees verder

 • VVD: "Combineer in de toekomst straatverlichting met oplaadpunten voor electrische auto's"

  30 januari − De energietransitie is een grote opgave. Op diverse terreinen zullen grote veranderingen plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld mobiliteit zal de opkomst van de elektrische auto grote gevolgen hebben voor de (laad)infrastructuur. Je kunt de opgave op zichzelf bekijken, maar ook hoe je die slim combineren. Het aanleggen van een eigen laadinfrastructuur met laadpalen heeft de nodige consequenties. Denk hierbij aan de benodigde financiën om de palen te realiseren en aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zullen de palen onderhouden moeten worden en zullen er meer obstakels op de stoepen komen te staan. Kan dit niet anders? Lees verder

 • We wensen iedereen fijne kerstdagen.

  24 december − We wensen iedereen fijne kerstdagen. Lees verder

 • 2019: Het jaar van keuzes maken

  22 december − Het afgelopen jaar was een druk politiek jaar. Verkiezingen, een nieuw college en een nieuwe burgemeester. In 2019 gaan we weer vol aan de slag. Er is genoeg te doen! Bij de start van een nieuw jaar wordt vaak vooruit gekeken. Dat vooruit kijken doen we niet alleen als VVD-fractie, maar samen met Oosterhout, samen met u. Met de nieuwe Toekomstvisie Oosterhout 2030 is er een koers bepaald voor de toekomst van de stad. Maar de financiële situatie leidt er toe dat we keuzes moeten maken. Keuzes wat we wel doen, of juist niet meer. Lees verder

 • Geen rekening meer voor simpele vragen over vergunningen

  © VVD Oosterhout

  14 december − Naar aanleiding van een vraag op Facebook, die gesteld werd door een bewoonster van de Vlindervallei, werd er op initiatief van de Oosterhoutse VVD in de raadsvergadering van 11 december gesproken over de kosten voor dienstverlening. Burgers of bedrijven die een vraag stellen over of ergens een vergunning voor nodig is, zouden in 2019 een rekening krijgen van ruim €198,30. Dan pas krijgen ze antwoord op hun vraag. De VVD vindt dat dit niet klantvriendelijk is! Lees verder

 • Onderzoek naar ander plan Bergsebaan

  © VVD Oosterhout

  14 december − De Bergsebaan is een belangrijke verbindingsweg tussen Den Hout, Teteringen en Breda. In het gebied zijn diverse recreatieve en toeristische bedrijven gevestigd. De Bergsebaan zelf is hard toe aan onderhoud. De eerdere plannen voor verbreding zijn door de rechter vernietigd. Reden waarom het college met een nieuw plan kwam. Lees verder

 • Kom je een Bakkie Doen tijdens de Santa Run?

  14 december − Zaterdag 15 december zijn we weer tijdens de de route van de Santa Run te vinden. Natuurlijk met onze elektrische BakkieDoen-fiets. Kom gezellig een bakkie koffie doen, dan luisteren we graag naar je meningen en/of suggesties. Tot morgen! Lees verder

 • Overlijdensbericht oud VVD-er Henk Kamman

  13 december − Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat Henk Kamman op 2 december jl. is overleden. De geboren Amsterdammer was een markant en actief lid van onze VVD. Een grote man met een luide stem die zich liet horen als hij vond dat dingen beter konden. En dat gebeurde nogal eens. Een echte liberaal, streng en rechtvaardig, geheel in overeenstemming met zijn achtergrond als generaal (commodore) bij de luchtmacht. Lees verder

 • Speech Mark Rutte op het VVD-festival

  29 november − In het leven heb je altijd een keuze: Ga je voor de club van doeners of de nee-zeggers? Mark Rutte speecht op het VVD-festival. Bekijk de hele speech in het filmpje. Lees verder

 • VVD stelt vragen over horeca gemeentelijke sporthallen

  13 november − Tijdens het vragenhalfuur van 27 februari 2018 heeft de VVD haar verwondering uitgesproken over het initiatief van het college om zelf de kantinefunctie in de Oosterheidehal ter hand te nemen en geïnformeerd naar de vragen waarop de pilot die het college daarvoor was gestart, antwoord moest gaan geven. Het college heeft toegelicht dat er een kantinevoorziening is in de sporthal maar dat de uitbater de huurovereenkomst heeft opgezegd omdat er geen droog brood te verdienen valt. De gemeente heeft daarop automaten geplaatst. Sporters hebben hun beklag gedaan over het ontbreken van een volwaardige kantinefunctie. Het college heeft vervolgens besloten bij wijze van pilot daarin zelf te voorzien. U wilde daarmee duidelijkheid krijgen over de omvang van de vraag, de omzet en de kosten. En uiteindelijk over de vraag of deze functie ‘in te markt kan worden gezet’. Lees verder

 • De begroting 2019 in vogelvlucht

  © VVD Oosterhout

  07 november − Ruimte voor ruimte. Dat is de titel voor de begroting voor de periode 2019 – 2022. Vorige maand is een ambitieuze toekomstvisie vastgesteld, er ligt een bestuursakkoord en dan nu een begroting die eigenlijk geen ruimte laat voor de ambities. Dat kan en moet anders vindt de VVD. Want willen we de ambities waar maken dan moeten keuzes gemaakt worden. Lees verder

 • VVD stelt vragen over veiligheid fietsers Paterserf - Wilhelminakanaal-Zuid

  © VVD Oosterhout

  29 oktober − De fietsoversteek van het Wilhelminakanaal-Zuid naar de Paterserf is pas geleden verwijderd. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de VVD aan de wethouder gevraagd of en zo ja dit weer wordt hersteld. Wethouder Witte heeft aangegeven dat de verkeerskundige van de gemeente heeft aangegeven dat deze oversteek zeer weinig werd gebruikt en daarom niet is teruggekeerd na de reconstructie. Lees verder

 • Extra geld voor de ORTS

  26 oktober − Deze week sprak de raad opnieuw over het voorstel om de ORTS een extra financiële bijdrage te geven. En opnieuw zonder dat dit gebaseerd kon worden op een visie daarover van het college. Tussen de regels door was overigens wel te lezen dat het college eraan twijfelt of het bereik van de ORTS met dit extra geld wordt vergroot. Lees verder

 • Snelfietsroute langs de Vijf Eikenweg

  © Jeroen Stuve

  27 september − Op de Vijf Eikenweg van Oosterhout naar Rijen zijn de afgelopen jaren diverse ongelukken gebeurd. Om de verkeersonveiligheid aan te pakken bekijkt de provincie momenteel hoe de weg aangepast kan worden. Bij Rijen is een spoortunnel voorzien en ook de kruising bij de Ketenbaan bij Dorst wordt mogelijk een rotonde. Lees verder

 • Met volle energie weer aan de slag voor Oosterhout

  03 september − Na een welverdiende vakantie kwam afgelopen zondag 2 september de fractie, het bestuur en het campagneteam 2018 in Den Hout bij elkaar. Na een korte terugblik op de verkiezingen en de formatieperiode zijn de voorbereidingen voor het volgende politieke seizoen al weer in volle gang. De nieuwe fractie leden hebben inmiddels hun plek gevonden in de fractie en gaan op de voorgrond weer vol energie aan de slag voor Oosterhout. Deze vooral gezellige bijeenkomst, werd afgesloten met een traditioneel barbecue. Lees verder

 • Nieuw college aan de slag, Robin van der Helm benoemt als wethouder, Paul Wesel als raadslid

  18 mei − VVD, Gemeentebelangen en CDA hebben samen het bestuursakkoord "Samen op weg naar 2030" gesloten. Een akkoord waarin voor de komende vier jaar de belangrijkste opgaven voor Oosterhout in benoemd staan. Opgaven die samen met de stad invulling gegeven worden. Een akkoord met ambitie! Lees verder

 • Kort verslag van de 62e ALV, Hanneke Cooymans benoemd tot 'Erelid'

  18 mei − Afgelopen maandagavond 14 mei 2018 heeft VVD Netwerk Oosterhout de 62e Algemene Ledenvergadering gehouden. Hoewel normaal gesloten op maandag was de Schout deze maandagavond speciaal voor de ALV geopend. Allereerst was het jaarverslag van de secretaris aan de beurt. 2017 werd gekenmerkt door de activiteiten die ons netwerk heeft georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Lees verder

 • VVD tekent met enthousiasme bestuursakkoord 2018-2022, 'SAMEN OP WEG NAAR 2030'

  08 mei − De VVD heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de beoogde coalitiegenoten om met elkaar de politiek bestuurlijke koers voor de komende vier jaar vorm te geven. Het eindresultaat; een bestuursakkoord 2018-2022 waar de VVD vol overtuiging de handtekeningen onder heeft gezet. Lees verder

 • En nu aan de slag

  12 april − De VVD heeft net als alle andere partijen in de Oosterhoutse gemeenteraad het bericht gehad van Gemeentebelangen over de door hen beoogde coalitie. Een bericht dat wij met enthousiasme hebben ontvangen. Wij zijn blij om te horen dat het wederzijdse vertrouwen tussen de beoogd coalitiepartijen sterk is. En voor de VVD is dat een belangrijke basis. Vertrouwen in elkaar en de wijze waarop de toekomst van Oosterhout willen vormgeven. Vanuit deze mooie basis gaan wij graag zo snel mogelijk aan de slag. Na een periode van verkiezingen is het immers tijd om er met elkaar weer de schouders onder te zetten. Met een raad die naast de sterke ervaring kan steunen op nieuw en onbevangen enthousiasme pakken we graag de draad weer op. Lees verder