Nieuws

 • Nieuwe buslijn van Vrachelen naar Breda

  © BN De Stem

  13 december − Al vele jaren wordt gesproken over een nieuwe buslijn in Vrachelen. Vanaf 15 december is het zover: er komt een nieuwe spitsbuslijn tussen Vrachelen en Breda. De VVD heeft het verbeteren van de busverbindingen tussen Vrachelen en Breda niet voor niets opgenomen in het verkiezingsprogramma. Diverse inwoners vragen er regelmatig om. Diverse studenten en forenzen kunnen straks gemakkelijker met de bus naar Breda. De VVD hoopt dat het een groot succes wordt en de route uitgebreid kan worden zodat ook andere delen van Vrachelen zoals de Vlindervallei een bushalte krijgen. We blijven werken aan een bereikbaar Oosterhout: voor de auto, fiets en bus! Lees verder

 • Voor ons geen positief advies richting het Commissariaat voor de Media voor de ORTS

  © ORTS

  27 november − De gemeenteraad boog zich in zijn laatste vergadering onder meer over de lokale omroep. Om te mogen uitzenden is een zendmachtiging nodig. Die wordt verleend door het Commissariaat voor de Media (CvdM) en geldt voor vijf jaar. Begin januari 2020 loopt de zendmachtiging van de ORTS af. Zij heeft als enige een aanvraag ingediend om haar werk als lokale omroep voort te kunnen zetten. Om een beslissing over de aanvraag te kunnen nemen vraagt het commissariaat advies aan de gemeenteraad. De belangrijkste vraag is: is het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) representatief voor Oosterhout? Het PBO, de naam zegt het al, bepaalt het beleid voor het programma-aanbod. Lees verder

 • Gevoel voor ambitie

  18 november − Gemengde gevoelens, gedeelde ambities, dat is de titel van de begroting voor Oosterhout voor 2020. Ambities genoeg, geld te weinig, zo zou je het ook samen kunnen vatten. Het komt aan op keuzes maken. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de VVD een duidelijke koers neergezet: “Gewoon Doen”! Wat is de rol van de gemeente De gemeente van de toekomst is niet de partij die alles uitvoert, maar samen met partijen in de stad en dorpen zorgt voor veranderingen. Stimuleer initiatief, laat los en laat het gebeuren. Daar past een andere dienstverlening bij. Lees verder

 • Wijzigingsvoorstel Starterslening unaniem aangenomen

  24 oktober − In de raadsvergadering van 23 oktober 2019, is het door de Oosterhoutse VVD ingediende amendement (wijziging op een voorstel van college van B&W) om het aankoopbedrag van bestaande en nieuwbouwwoningen, om in aanmerking te komen voor een startersleningen, verhoogd van €200.000,-- naar €250.000,--. Alle partijen stemde in met deze wijziging. Lees verder

 • Energietransitie Oosterhout 2030

  23 oktober − In de raadsvergadering van 22 oktober lag ter besluitvorming de ambitienota 2030 en de routekaart 2019-2022. In juni heeft de gemeenteraad daar eerder over gesproken en het standpunt van de VVD was dat we vooral een realistisch beleid moet voeren en niet te ver voor de troepen uit moeten lopen. Ook wij begrijpen de urgentie van het probleem maar de VVD wil niet dat we doorslaan en veel te snel rigoureuze beslissingen nemen. Liever zorgvuldig handelen dan te snel. Het moet ook haalbaar, betaalbaar en effectief zijn voor bedrijven en burgers. Lees verder

 • Dan ligt het kunstgrasveld er bij de Voltreffers nog niet

  27 september − Toen de gemeente enkele jaren geleden het sportaccommodatiebeleid vaststelde, was al duidelijk dat korfbalclub De Voltreffers in aanmerking kwam voor een kunstgrasveld. Maar dan ligt het kunstgrasveld er nog niet. In mei van dit jaar ontving de fractie van de VVD een uitnodiging van het bestuur van de Voltreffers om een kijkje te nemen bij de club en te praten over een brief van de Nederlandse korfbalbond over het landelijk kunstgrasbeleid. Wat volgde was een plezierig bezoek met betrokken bestuurders die zich constructief en coöperatief opstelden naar de gemeente in zijn streven een kunstgrasveld te realiseren op eigen terrein. De bestuurders waren blij verrast met het bezoek van de VVD door de omvang van de delegatie en de diepgang van het gesprek. Lees verder

 • Doorpakken met de Bromtol

  25 september − De economie trekt aan en dat is op de weg goed te merken. De files nemen weer toe. Zo ook rondom de Bromtol. Er wordt al sinds 2012 gesproken over een oplossing voor de Bromtol. Na vele discussies, afwegingen en varianten is in 2016 een duidelijke keuze gemaakt. Een keuze voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven op Weststad, Oosterhout én Den Hout. Lees verder

 • Eerste stap naar een nieuwe kijk op de Heilige Driehoek

  23 september − De Heilige Driehoek is een uniek gebied in Oosterhout. Met de drie kloosters, landerijen en vele monumenten is het een stukje oud Oosterhout. De VVD is zuinig op dit dit gebied. Verontruste buurtbewoners trokken bij de gemeente aan de bel over diverse initiatieven in het gebied. Tijdens een informatieavond is de gemeenteraad bijgepraat over alle initiatieven. Als fractie zijn we op de fiets gestapt om alle ontwikkelingen samen met de bewoners te gaan bekijken. Lees verder

 • Oosterhoutse Karsten Luijten gekozen in het bestuur van de JOVD Baronie van Breda

  22 september − Karsten Luijten uit Oosterhout is gekozen in het bestuur van de JOVD Baronie van Breda, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Afgelopen vrijdag 6 september verkozen leden van de JOVD hem tijdens een de vergadering. De 19-jarige Luijten groeide op in Oosterhout en was actief in de leerlingenraad van het Mgr. Frencken College. Inmiddels studeert hij bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Lees verder

 • Inzet van mystery guest in Oosterhoutse horeca

  15 september − Met verbazing hebben wij afgelopen week het artikel in de BNDeStem gelezen over de inzet van mystery guest in de horeca in Oosterhout. Na de berichtgeving in de krant heeft de fractie contact gezocht met de desbetreffende ondernemer en zijn kant van het verhaal aangehoord. Voor opheldering in deze kwestie hebben we aan het college van B en W de volgende vragen gesteld: Lees verder

 • Steun ons en word lid

  16 augustus − Het gaat goed met Nederland, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Oosterhout wordt niet vanzelf veiliger en fijner om in te wonen. Daar moet je wat voor doen. Dag in dag uit zetten heel veel VVD-ers zich daar voor in. Steun ons! https://vvd.nl/word-lid/ Lees verder

 • We luiden het nieuwe politieke jaar in

  14 augustus − Op 8 september a.s. luiden we het politieke jaar graag met u in op onze netwerk BBQ. Onder het genot van een hapje en een drankje blikken we als fractie en bestuur terug op de eerste helft van 2019 en kijken we met elkaar vooruit naar het aanstaande politieke jaar. Lees verder

 • Drukke maanden en na de zomervakantie weer aan de slag

  06 juli − De afgelopen maanden waren politiek gezien erg druk. In juni heeft de raad de hoofdlijnen voor de begroting vastgesteld (perspectiefnota). Er zijn keuzes gemaakt om voor de toekomst de financiën op orde te houden en toch ruimte te hebben om gericht te investeren in stad en kerkdorpen. Lees verder

 • De fractie op bezoek bij korfbalvereniging De Voltreffers

  18 juni − Donderdagavond 13 juni heeft de fractie een bezoek gebracht aan Korfbalvereniging de Voltreffers. Deze vereniging bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Het veld is toe aan onderzoek en de vereniging wilde graag het belang van een kunstgrasveld toelichten. Vanuit de sportbond wordt voorgeschreven dat alle verenigingen moeten overgaan naar kunstgras. In tegenstelling tot voetbal is kunstgras beter dan echt gras om hun sport goed te kunnen uitoefenen. Bovendien verlaagt kunstgras de onderhoudskosten voor de gemeente. De Voltreffers zouden graag in 2020 Lees verder

 • Parkeren in de toekomst

  27 mei − Er is niks zo vervelend als na een drukke werkdag, net uit de file, in je eigen straat geen parkeerplek kunnen vinden. In bepaalde naoorlogse wijken is dit dagelijkse kost. Zeker in Oosterhout hebben meer mensen dan gemiddeld een auto. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we hier rekening mee houden. Lees verder

 • Mobiliteitsplan: Oosterhout Vooruit

  27 mei − Verkeer, iedereen heeft er wel een mening over. Het aantal files neemt toe, knelpunten vragen om een oplossing en de fiets wordt steeds populairder. Het verkeersbeleid komt nog uit 2007. Sindsdien is er veel veranderd. Reden om het beleid aan te passen: dit zodat de bereikbaarheid van Oosterhout in de toekomst verbetert! Lees verder

 • Lokale omroep

  24 mei − En weer sprak de gemeenteraad op 21 mei jl. over de lokale omroep. Er lag een voorstel om het beleidskader lokale omroep vast te stellen. Dit voorstel werd gedaan omdat de raad vorig jaar gevraagd had aan het college om een lijst met criteria op te stellen aan de hand waarvan een aanvraag voor extra subsidie kan worden getoetst. Uit de bureaucratie van de mediaregelgeving was een lijst opgesteld met zaken als voldoen aan de wetgeving, kwaliteit van de leiding, een beleidsplan, zorgvuldig financieel beheer, goede bedrijfsvoering en dergelijke. En ook nog iets over een compleet programma-aanbod en de inzet van veel media. Lees verder

 • Harm Mertens nieuwe voorzitter VVD Oosterhout

  21 mei − VVD neemt na jaren afscheid van Elise Krause-Emans en Willeke Meijer Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 mei j.l. hebben de leden afscheid genomen van bestuursvoorzitter Elise Krause-Emans en bestuurslid Willeke Meijer. Ze stelden zich niet meer verkiesbaar voor een nieuwe bestuursfunctie. Elise was haar eerste periode secretaris om vervolgens 6 jaar bestuursvoorzitter te zijn van de Oosterhoutse VVD. Tijdens haar rol als voorzitter gaf zij leiding aan het verder professionaliseren, verjongen en vergroten van de VVD in Oosterhout. Willeke Meijer organiseerde de afgelopen jaren als bestuurlid ‘Opleidingen en Talentmanagment’ meerdere cursussen en bijeenkomsten. Tijdens de 63e ALV spraken de aanwezige leden hun waardering uit voor hun getoonde inzet en de manier waarop zij de afgelopen jaren de partij vorm hebben weten te gegeven. Lees verder

 • Voorbereidingskrediet Arendsplein, ruimtelijke visie Arendshof en motie Groenfonds

  24 april − De VVD is akkoord gegaan met het voorbereidingskrediet van €75.000,-- voor Arendsplein en Arendshof. De middelen zijn bedoeld om de financieel-economische haalbaarheid van de stedenbouwkundige visie Arendsplein te onderzoeken en voor het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie voor het Arendshof. De VVD vindt dat het aantal vierkante meters winkelgebied ook in Oosterhout sterk gereduceerd moeten worden. Gesproken wordt over een vermindering van minimaal 8000m2. De Oosterhoutse VVD waarschuwt wel om het proces kritisch in te gaan want wat eenmaal gesaneerd is komt niet meer terug. Er zijn ook voorbeelden waarbij door goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers (exploitanten en pandeigenaren) er uiteindelijk minder winkels zijn verdwenen. Lees verder

 • Er ligt een forse opgave om te komen tot 3,5 miljoen euro ombuigingen!

  17 april − De financiële ontwikkelingen van onze gemeente geven aanleiding tot zorgen. Het is noodzakelijk om € 3,5 miljoen te bezuinigen. Maar hoe pakken we dat aan? Het is bij deze vraag van belang om boven de opgave te gaan hangen. Net als met een “drone” zoals we ook in onze begrotingsbijdrage hebben gedaan. Voor de VVD zijn er drie speerpunten van belang vanuit ons verkiezingsprogramma: - Wijken worden niet vanzelf veiliger; - Banen komen niet uit de lucht vallen (al lijkt dat nu wel het geval); - Lokale lasten worden niet vanzelf lager. Lees verder