• De begroting 2019 in vogelvlucht

  © VVD Oosterhout

  07 november − Ruimte voor ruimte. Dat is de titel voor de begroting voor de periode 2019 – 2022. Vorige maand is een ambitieuze toekomstvisie vastgesteld, er ligt een bestuursakkoord en dan nu een begroting die eigenlijk geen ruimte laat voor de ambities. Dat kan en moet anders vindt de VVD. Want willen we de ambities waar maken dan moeten keuzes gemaakt worden. Lees verder

 • VVD stelt vragen over veiligheid fietsers Paterserf - Wilhelminakanaal-Zuid

  © VVD Oosterhout

  29 oktober − De fietsoversteek van het Wilhelminakanaal-Zuid naar de Paterserf is pas geleden verwijderd. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de VVD aan de wethouder gevraagd of en zo ja dit weer wordt hersteld. Wethouder Witte heeft aangegeven dat de verkeerskundige van de gemeente heeft aangegeven dat deze oversteek zeer weinig werd gebruikt en daarom niet is teruggekeerd na de reconstructie. Lees verder

 • Extra geld voor de ORTS

  26 oktober − Deze week sprak de raad opnieuw over het voorstel om de ORTS een extra financiële bijdrage te geven. En opnieuw zonder dat dit gebaseerd kon worden op een visie daarover van het college. Tussen de regels door was overigens wel te lezen dat het college eraan twijfelt of het bereik van de ORTS met dit extra geld wordt vergroot. Lees verder

 • Snelfietsroute langs de Vijf Eikenweg

  © Jeroen Stuve

  27 september − Op de Vijf Eikenweg van Oosterhout naar Rijen zijn de afgelopen jaren diverse ongelukken gebeurd. Om de verkeersonveiligheid aan te pakken bekijkt de provincie momenteel hoe de weg aangepast kan worden. Bij Rijen is een spoortunnel voorzien en ook de kruising bij de Ketenbaan bij Dorst wordt mogelijk een rotonde. Lees verder

 • Met volle energie weer aan de slag voor Oosterhout

  03 september − Na een welverdiende vakantie kwam afgelopen zondag 2 september de fractie, het bestuur en het campagneteam 2018 in Den Hout bij elkaar. Na een korte terugblik op de verkiezingen en de formatieperiode zijn de voorbereidingen voor het volgende politieke seizoen al weer in volle gang. De nieuwe fractie leden hebben inmiddels hun plek gevonden in de fractie en gaan op de voorgrond weer vol energie aan de slag voor Oosterhout. Deze vooral gezellige bijeenkomst, werd afgesloten met een traditioneel barbecue. Lees verder

 • Nieuw college aan de slag, Robin van der Helm benoemt als wethouder, Paul Wesel als raadslid

  18 mei − VVD, Gemeentebelangen en CDA hebben samen het bestuursakkoord "Samen op weg naar 2030" gesloten. Een akkoord waarin voor de komende vier jaar de belangrijkste opgaven voor Oosterhout in benoemd staan. Opgaven die samen met de stad invulling gegeven worden. Een akkoord met ambitie! Lees verder

 • Kort verslag van de 62e ALV, Hanneke Cooymans benoemd tot 'Erelid'

  18 mei − Afgelopen maandagavond 14 mei 2018 heeft VVD Netwerk Oosterhout de 62e Algemene Ledenvergadering gehouden. Hoewel normaal gesloten op maandag was de Schout deze maandagavond speciaal voor de ALV geopend. Allereerst was het jaarverslag van de secretaris aan de beurt. 2017 werd gekenmerkt door de activiteiten die ons netwerk heeft georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Lees verder

 • VVD tekent met enthousiasme bestuursakkoord 2018-2022, 'SAMEN OP WEG NAAR 2030'

  08 mei − De VVD heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de beoogde coalitiegenoten om met elkaar de politiek bestuurlijke koers voor de komende vier jaar vorm te geven. Het eindresultaat; een bestuursakkoord 2018-2022 waar de VVD vol overtuiging de handtekeningen onder heeft gezet. Lees verder

 • En nu aan de slag

  12 april − De VVD heeft net als alle andere partijen in de Oosterhoutse gemeenteraad het bericht gehad van Gemeentebelangen over de door hen beoogde coalitie. Een bericht dat wij met enthousiasme hebben ontvangen. Wij zijn blij om te horen dat het wederzijdse vertrouwen tussen de beoogd coalitiepartijen sterk is. En voor de VVD is dat een belangrijke basis. Vertrouwen in elkaar en de wijze waarop de toekomst van Oosterhout willen vormgeven. Vanuit deze mooie basis gaan wij graag zo snel mogelijk aan de slag. Na een periode van verkiezingen is het immers tijd om er met elkaar weer de schouders onder te zetten. Met een raad die naast de sterke ervaring kan steunen op nieuw en onbevangen enthousiasme pakken we graag de draad weer op. Lees verder

 • Nieuwe VVD-fractie geïnstalleerd

  01 april − Tijdens de speciale raadsvergadering zijn alle nieuwe raadsleden van de gemeenteraad afgelopen donderdag 29 maart geïnstalleerd. Fractievoorzitter Dees Melsen is van zijn troon als jongste raadslid gestoten door VVD'er Sander Mulders. Voor deze gelegenheid had Dees een wisseltrofee laten maken en overhandigde deze aan Sander. Een nieuwe traditie is geboren. De wisseltrofee zal vanaf nu worden doorgegeven aan het jongste raadslid in de Oosterhoutse gemeenteraad. In de komende weken zal het onderhandelingstraject worden gestart om tot een nieuwe coalitie en coalitieakkoord te komen. Lees verder

 • Afscheid van Axel Heesakker, Gwen van Alphen en Jan de Ridder die de gouden gemeentespeld en mr. D.U. Stikkerplaquette ontvangt

  28 maart − Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad van Oosterhout afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Voor de VVD zijn er drie raadsleden die niet terugkeren: Gwen van Alphen, Axel Heesakker en Jan de Ridder. Tijdens de raadsvergadering heeft de burgemeester de vertrekkende raadsleden in het zonnetje gezet. Met mooie woorden is afscheid van hen genomen. Gwen heeft vanaf september 2011 in de raad gezeten namens de VVD. Axel heeft één periode deel uitgemaakt van de raad. Lees verder

 • Nieuwe fractie aan de slag!

  25 maart − Het was nog even spannend. Zou de VVD nu vijf of zes zetels krijgen in de gemeenteraad? Donderdagmiddag kwam het mooie bericht dat de VVD zes zetels krijgt. Ruim 350 stemmen meer dan in 2014. Een mooi resultaat! De nieuwe fractie zal bestaan uit: Robin van der Helm, Dees Melsen, Mirjam de Wit, Jan Peters, Sander Mulders en Gerard Heintjes. Tijdens de eerste fractievergadering is Robin van der Helm aangewezen als beoogd wethouder en Dees Melsen als fractievoorzitter. Gemeentebelangen zal als grootste partij het initiatief nemen om te komen tot een coalitie. De VVD wil graag verantwoordelijk nemen en aan de slag gaan met de uitvoering van het verkiezingsprogramma "Gewoon Doen". Lees verder

 • Behoud van 6 zetels in verlopige uitslag!

  22 maart − Na een een spannende verkiezingsavond op het gemeentehuis werd het duidelijk dat de VVD Oosterhout haar 6 zetels behoud. Een kroon op onze laatste vier jaar hard werken voor Oosterhout! We hebben een geweldige campagne gevoerd en de inwoners van Oosterhout konden de afgelopen weken niet om ons heen. We feliciteren Gemeentebelangen en GroenLinks met het behaalde resultaat. Onze campagne verliep uitstekend, ondanks de soms negatieve gesprekken rondom het vertrek rond de oud-burgemeester. Maar we zijn trost op het resultaat! We hebben een groei van 350 VVD-stemmers (11%) weten te realiseren. Nu wordt het tijd om echt te gaan 'Doen' Vrijdag 23 maart om 10.00 uur zal de definitieve uitslag bekend worden gemaakt. Lees verder

 • Oosterhout wordt langzaam wakker

  13 maart − Met trots presenteren we onze campagne-video "Oosterhout wordt langzaam wakker" ☑️ Wijken worden niet van zelf veiliger. ☑️ Banen komen niet uit de lucht vallen. ☑️ Lokale lasten worden niet vanzelf lager. Stem 21 maart VVD!!! Gewoon. Doen. Lees verder

 • Oosterhouter onder de Oosterhouters

  07 maart − Robin van der Helm, 36 jaar, getrouwd met Ellen, vader van Mette en Doris. Geboren en getogen Oosterhouter. Gek op de techniek van nu en die van toen. Steekt zijn hoofd graag in de snelle online wereld, maar ook onder een motorkap van een oldtimer. Wingerd, Oelbert, universiteit Tilburg, organisatie-adviseur, raadslid, wethouder voor VVD. Woont in de Vrijheidsstraat, dat kan geen toeval zijn. In het huis van wijlen Martien de Visser. Martien die de jeugd een ambacht en zelfvertrouwen bijbracht. Robin wethouder jeugdzorg. Een interview als een pingpongspel. Lees verder

 • Bereikbaar via WhatsApp

  © VVD Oosterhout

  02 maart − Heb je vragen over onze standpunten in het verkiezingsprogramma Gewoon. Doen, of heb je een suggestie? Vanaf vandaag zijn we bereikbaar via de WhatsApp! We horen graag van je. Lees verder

 • 2 minuten met Robin van der Helm

  17 februari − 2 minuten met onze lijstrekker Robin van der Helm Lees verder

 • De Bak(kie)Doen-fiets van de Oosterhoutse VVD

  02 februari − ‘Een bakkie doen’ is een uitdrukking om even bij te praten of van gedachten te wisselen, maar ook om te vragen hoe het nu echt met je gaat. Dat is belangrijk, wij willen weten wat Oosterhout bezighoudt. Als VVD Oosterhout hebben we altijd het contact gezocht met haar inwoners. Met de verzamelde ideeën en ervaringen krijgen we goed zicht op wat er speelt en verwerken deze in onze liberale plannen voor Oosterhout. Lees verder

 • Toelichting op vertrek burgemeester Huisman

  01 februari − Op 26 januari 2018 heeft de heer Huisman zijn ontslag als burgemeester van Oosterhout ingediend. Op 30 januari 2018 is de gemeenteraad bijgepraat. De reden voor het ontslag van de burgemeester betrof een combinatie van overmatig drankgebruik tijdens piketdienst en grensoverschrijdend gedrag. De VVD heeft respect voor de vijf vrouwen die het ongewenst gedrag gemeld hebben. Het college en de gemeentesecretaris hebben de meldingen snel en goed opgepakt. Lees verder

 • Nieuwjaarsreceptie 2018

  17 januari − Op zondagmiddag hield het VVD netwerk Oosterhout in De Schout op initiatief van de fractie haar Nieuwjaarsreceptie onder gastheerschap van fractievoorzitter Dees Melsen. Met een flinke opkomst was het een zeer gezellig samenzijn met leden, belangstellenden en fractie- en bestuursleden. Onder het genot van een hapje en een drankje waren de ophanden zijnde verkiezingen uiteraard hét onderwerp van gesprek. Lees verder