Nieuws

 • Verslag van ons politiek cafe door Caroline Nachtegaal.

  15 juni − Brouwerij Bourgogne Kruis is de perfecte plek voor een Politiek Café van de VVD in Oosterhout. Samen met Zakenvrouw van het Jaar 2022 Kristel Groenenboom van Container Service Groenenboom, onder leiding van de altijd vrolijke oud-burgemeester van Oosterhout Helmi Huijbregts-Schiedon, spraken we met de Oosterhoutse VVD’ers over transport, (te) complexe regelgeving, de verduurzamingsslag in de logistiek en over wat ons drijft en inspireert in ons werk voor deze mooie sector. Lees verder

 • In gesprek met Kristel Groenenboom en Caroline Nagtegaal ... tijdens politiek café.

  30 mei − Op donderdagavond 13 juni a.s. gaan we in gesprek met tweepowervrouwen: Kristel Groenenboom en Caroline Nagtegaal-van Doorn, onder de bezielende leiding van Helmi Huijbregts-Schiedon,onder meer oud-burgemeester van Oosterhout en voormalig senator in de Eerste Kamer. Lees verder

 • Verslag van 73e Algemene Leden Vergadering

  24 mei − Donderdag 23 mei was het weer de beurt aan het bestuur om verantwoording af te leggen aan de leden van de Oosterhoutse VVD. Als bestuur staan we voor een gedegen breed gedragen beleid, zowel op persoonlijk, als op financieel vlak. Daarbij vinden we het belangrijk dat we als netwerk elkaar blijven verstrekken en aanvullen waar nodig, zodat iedereen zijn handen vrij heeft zich in te zetten op zijn/haar eigen terrein. Lees verder

 • De vaart eruit. 30km zones rondom elke school wordt een feit!

  26 april − Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. De Achthoek op Den Hout is de laatste school waar nog geen 30 km zone is gerealiseerd. De VVD fractie heeft hier de afgelopen jaren meermaals aandacht voor gevraagd. Lees verder

 • Oosterhout: beter bereikbaar met de bus.

  26 april − We verplaatsen ons elke dag. Het is dan fijn wanneer fiets- en autoverkeer doorrijdt en de bus op tijd komt. De VVD blijft daarom investeren in onze wegen, fietspaden en het Openbaar Vervoer. Dit zodat Oosterhouters zelf de keuze kunnen maken hoe ze van A naar B reizen. Lees verder

 • Samenwerken prima, maar niet tegen elke prijs…

  26 april − Veiligheid, gezondheid, milieu: op al deze onderwerpen werkt onze gemeente samen. Oosterhout doet dit omdat de gemeente het simpelweg niet meer alleen kan of het efficiënter is om het in de regio samen op te pakken. Denk aan vaccinatiecampagnes, specialistische milieucontroles en rampenbestrijding. ‘Ieder voor zich’ is in gemeenteland niet de beste strategie. Lees verder

 • De kloosterdreef, het vervolg.

  25 april − In de raadsvergadering van 23 april heeft de gemeenteraad onder leiding van de Oosterhoutse VVD een motie vreemd aan de orde aangenomen om de Kloosterdreef te beschermen. De antwoorden van het college waren voor ons niet doortastend genoeg. Daarom mogen de handen nu echt uit de mouwen bij de verantwoordelijk wethouder, om samen met de stichting Heilige Driehoek en de nonnen van Sint-Catharinadal tot een definitieve oplossing te komen. Lees verder

 • Heel veel zoet en een beetje zuur

  © Irene 58

  24 april − Heel veel leuke trainingen, wedstrijden en woongenot in het vooruitzicht voor Irene 58 en Den Hout. In de raadsvergadering van 23 april heeft de Raad de verhuisplannen van Irene 58 goedgekeurd. Het hoofdveld komt naast het trainingsveld te liggen. Dit uiteraard met een volledig nieuwe kantine en kleedaccommodaties. Op het vrijkomende hoofdveld worden er 28 starts en oudere woningen gerealiseerd. Heel veel zoet! Lees verder

 • Veilige schoolomgevingen weer een stapje dichterbij!

  11 april − De VVD vindt het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen gaan. We willen dan ook dat in Oosterhout de straten rondom alle scholen veilig ingericht worden. Onlangs hebben we in de gemeenteraad wederom aan het college gevraagd om maatregelen te nemen om de snelheid in Zeislaan nabij basisschool OBS De Pionier te verlagen. Lees verder

 • VVD stelt vragen aan college, inzake parkeersituatie Kloosterdreef

  © Stichting Heilige Driehoek

  05 maart − De Oosterhoutse VVD vindt het belangrijk dat het beschermde stadsgezicht de Heilige Driehoek behouden blijft. Al jaren vragen wij om een visie voor dit unieke gebied in Nederland, zodat nieuwe ontwikkelingen of plannen een duidelijk toetsingskader krijgen i.p.v.ad hoc of helemaal niet beoordeeld worden. Na verschillende hobbels zou er nu begonnen zijn aan het opstellen van deze visie. Dit wacht de VVD met enige ongeduld af. Lees verder

 • De RWB, wat moeten we er mee?

  29 februari − Eind februari hebben we in de gemeenteraad gesproken over Strategische Agenda van de Regio West-Brabant (RWB), een samenwerking van 16 gemeenten in West-Brabant. Lees verder

 • Masterplan Dorst: van visie naar uitvoering!

  02 februari − Vorig jaar hebben we tijdens de bespreking van het masterplan in de gemeenteraad afgesproken dat het nodig was om de barrièrewerking van de provinciale N282 en de toekomst van school De Marcoen verder te onderzoeken. Op een levendige en drukbezochte debatbijeenkomst hebben we de onderzoeksresultaten besproken. Lees verder

 • Aan de slag met de Hoogstraat!

  01 februari − Al jaren wordt er gesproken over de herinrichting van de Hoogstraat. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad een visie vastgesteld, hierna is gewerkt aan een definitief ontwerp. Nu het ontwerp gereed is, heeft het college in januari aan de gemeenteraad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering. De VVD is voorstander van herinrichting van de Hoogstraat. Er wordt al lang over gesprokken, het project draagt bij aan de verkeersveiligheid en sluit aan bij wensen van bewoners. Kortom: het is goed om nu over tot gaan tot uitvoering! Lees verder

 • Verslag werkbezoek: Bij de politie is het (gelukkig) ook weleens rustig…

  15 januari − Een broeierige zomeravond. Een verhit debat. Een motie van wantrouwen komt op tafel. De wethouder wordt naar huis gestuurd. Kortom: een heftige avond in de politiek. Je hoort aanwezigen fluisteren “Het was ook politieke zelfmoord” anderen mompelen iets als “Het was een dolkstoot in zijn rug”... Lees verder

 • 19 november: het grote Kletscafé Tweede Kamerdebat

  14 november − Op zondag 19 november debatteren kandidaat Tweede Kamerleden tussen 13.00 en 15.00 uur in de foyer van Theater de Bussel. Zij gaan het hebben over belangrijke thema’s, zoals het woningtekort, de energietransitie en het minimumloon. De kandidaten die deelnemen zijn Antje Beers namens het CDA en Hans Teunissen namens D66. Van GroenLinks-PvdA neemt Lyle Muns deel en namens de VVD schuift Thierry Aartsen aan. Willem van Hooijdonk presenteert het debat, daarbij geholpen door René van Bijnen en Marleen Helsloot. Lees verder

 • VVD-voorstel om 3,5 miljoen voor starterslening vrij te maken, aangenomen

  © BN De Stem

  08 november − Met behulp van de starterslening hebben 220 starters op de woningmarkt hun woning kunnen financieren. De uitdagingen voor deze groep om een woning te vinden en te financieren zijn er niet minder op geworden en dat zal volgens de VVD-fractie voorlopig ook niet veranderen. Lees verder

 • VVD scherpt reactie Oosterhout op de ontwikkelstrategie van de regio Breda-Tilburg aan

  01 november − In de gemeenteraad hebben we recent gedebatteerd over de "Ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT)" Deze strategie is opgesteld door de steden Breda en Tilburg, samen met de omringende gemeenten. Hierin is opgenomen hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van de regio zien. Met deze strategie in de hand worden de komende jaren belangrijke gesprekken gevoerd met de Provincie en het Rijk. Lees verder

 • VVD voor aanpassing regels gehandicaptenparkeerplaatsen

  31 oktober − Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken neemt in Oosterhout de laatste jaren toe. Dit leidt tot weerstand van ondernemers in de binnenstad en bewoners in de wijken omdat dit ten koste gaat van openbare parkeerplaatsen. Lees verder

 • Ontwikkeling van Oosterhout-Oost weer een stapje dichterbij

  29 oktober − We blijven bouwen aan de toekomst. De vraag naar woningen, zeker de vraag naar betaalbare woningen voor jonge gezinnen, is heel groot. Deze week heeft de VVD fractie in de raadsvergadering van oktober, voor propositie Oosterhout Oost gestemd. Een prachtig plan met 3000 woningen waar ongeveer 6500 mensen kunnen gaan wonen. Lees verder

 • VVD steunt verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Dorst

  27 oktober − In de afgelopen raadsvergadering is het raadsvoorstel 'verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Dorst' nagenoeg unaniem aangenomen, dit in tegenstelling tot project Oranjepolder. Verschil is dat Oranjepolder 3 x zo groot is op een plek die meer bewoners uit Oosterhout aangaat. Toch blijven wij als VVD ook voorstander van dit project, omdat wij anders de doelstellingen vanuit de RES (regionale energiestrategie) niet gaan halen en dat daarmee de economie nog verder op slot dreigt te gaan. Lees verder