Nieuws

 • 2e ALV 20 oktober 2021

  19 september − Save the date! Onze tweede Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 20 oktober a.s. Tijdstip, lokatie en stukken volgen op een later tijdstip. Lees verder

 • Jan Peters ontvangt van het VVD-hoofdbestuur de prestigieuze mr. D.U. Stikkerplaquette.

  14 september − In de periode 1998 – 2010 was Jan Peters gemeenteraadslid namens de VVD in Oosterhout. Deze periode werd bekroond met het lijsttrekkersschap tijdens de verkiezingen van 2010. Hierna trad hij toe tot het college als wethouder in Oosterhout, om vervolgens vanaf 2016 weer plaats te nemen in de raadszaal als lid van de VVD-fractie. Lees verder

 • Dees Melsen benoemd als wethouder en Gwen van Alphen vervangt hem als raadslid.

  08 september − Nadat Robin van der Helm in juni had aangegeven zijn functie als wethouder over te willen dragen, is in de extra ingelaste gemeenteraadsvergadering van 7 september j.l. Dees Melsen benoemd als wethouder voor Oosterhout. De Oosterhoutse VVD is, zoals Burgemeester Buijs het ook benoemde, Robin zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij vele zaken voor Oosterhout in de afgelopen 6 jaar voor elkaar heeft weten te krijgen en daarbij altijd de verbinding met de inwoners van Oosterhout heeft weten te bewerkstelligen. Daarbij liet hij de lange termijn visie richting 2030 nooit uit het ogen verloren gaan. Lees verder

 • ‘Praat mee over ons plan voor Oosterhout’

  03 september − De komende vier jaar worden erg belangrijk voor de toekomst van Oosterhout! We staan aan de vooravond van de energietransitie, een grote woningbouwopgave, en het winkellandschap verandert zoals nooit tevoren. Als Oosterhoutse VVD hebben we nu niet de wijsheid in pacht om op alle ontwikkelingen een passend antwoord te formuleren. In het verkiezingsprogramma willen we wel duidelijk maken wat ons plan voor Oosterhout is. Om tot een goed programma te komen hebben we daarom de hulp nodig van alle Oosterhouters. Lees verder

 • Mirjam de Wit-van Loon aan de slag als fractievoorzitter VVD Oosterhout

  01 september − Naar aanleiding van de voordracht vanuit de VVD-fractie om Dees Melsen te benoemen als wethouder heeft de fractie van de VVD vervolgens Mirjam de Wit gevraagd het fractievoorzitterschap over te nemen. Lees verder

 • Help je ons mee met het schrijven van ons verkiezingsprogramma?

  23 juli − Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus om in Oosterhout een nieuwe gemeenteraad te kiezen. We zijn bij de Oosterhoutse VVD druk bezig met het maken van ons verkiezingsprogramma daarvoor. In het programma schrijven we onze liberale plannen voor de komende jaren voor de gemeente Oosterhout. Wat gaan we doen aan het woningtekort? Welke maatregelen nemen we om de binnenstad verder te versterken? Hoe betrekken we de inwoners bij plannen van de gemeente? We zijn benieuwd naar uw kijk op het VVD-geluid in de Oosterhoutse politiek en daarom nodigen wij u uit onze enquête in te vullen. Lees verder

 • Dat is het verhaal van de workshop Storytelling

  11 juli − Hoe maak je jouw verhaal persoonlijk? Wat is je inspiratie? En hoe kun je dat gebruiken om je verhaal aan anderen te vertellen? Dat is het verhaal van de workshop Storytelling . Onder het genot van een kop koffie, heerlijke zon en in een ontspannen en gezellige sfeer je verhaal vertellen. Dat is wat we afgelopen zaterdagochtend hebben kunnen doen. Onder begeleiding van Marjolein Diks werd tijdens de workshop Storytelling een kans geboden om, aan de hand van een zelfgekozen foto, een onderwerp te bespreken. Door een krachtige opening, het toevoegen van persoonlijke elementen en sterke afronding krijgt een verhaal de impact dat het verdient. Lees verder

 • Perspectief hebben

  27 juni − Wat is het perspectief voor volgende week, volgende maand, volgend jaar? Sinds corona is ‘perspectief hebben’ belangrijker dan ooit. De raad heeft uitgebreid stil gestaan bij het perspectief op 2022. De VVD heeft aandacht gevraagd voor drie belangrijke onderwerpen: - minimaal 300 woningen per jaar: starters en jonge gezinnen moeten sneller een woning kunnen krijgen. Haak aan bij de ambities van het Rijk. Mis deze trein niet! - meer geld voor wegen, fietspaden en onderhoud in de buurt: we staan voor grote keuzes, durf ze ook te maken. - ondernemers de ruimte: kom met een actieplan om samen met ondernemers te kijken waar behoefte aan is. Lees verder

 • Samen maken we ons verkiezingsprogramma!

  23 juni − De komende tijd gaan we aan de slag met het maken van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In het programma staan onze plannen voor de komende jaren voor de gemeente Oosterhout. Plannen waarmee we de kiezer willen overtuigen om op de VVD te stemmen. We formuleren ambities op vragen als: Wat gaan we doen aan het woningtekort? Welke maatregelen nemen we om de binnenstad verder te versterken? Hoe betrekken we, als het aan ons ligt, de inwoners bij plannen van de gemeente? Lees verder

 • Robin van der Helm stopt als wethouder: ‘een nieuwe stap’

  01 juni − Robin van der Helm is sinds 2016 wethouder voor de VVD in Oosterhout. Robin heeft besloten te stoppen met het wethouderschap om invulling te kunnen geven aan een al langer gekoesterde wens; het opzetten van een eigen onderneming. Hij zal in overleg uiterlijk in september het bestuurlijke stokje overdragen. Lees verder

 • Even voorstellen, nieuw bestuurlid Jalal Et-Talabi

  20 april − Mijn naam is Jalal Et-Talabi, getrouwd met Ingrid en samen hebben we vier kinderen (ergo: pubers en jong volwassenen). Ik ben geboren en getogen in Breda en sinds 2002 woonachtig in Oosterhout (Ingrid komt hier vandaan, dus ik had eigenlijk niet zoveel keuze...;-). Lees verder

 • 67e ALV: De samenvatting

  18 april − Op donderdag 15 april vond onze eerste ledenvergadering van het jaar plaats. Het was een combinatie van de standaard jaarlijkse vergadering en de eerste vergadering in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De belangrijkste punten uit de vergadering op een rij: - Goed nieuws! Het ledenaantal van ons lokaal netwerk heeft de 100 aangetikt. Lees verder

 • Twee trainingen kostenloos te volgen voor leden

  04 april − Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Wat zijn de verantwoordelijkheden en werkzaamheden? En wat is de rol van een raadslid? Zomaar wat vragen die wij helpen beantwoorden aan de hand van een tweedelige training die u in april en mei wordt aangeboden door het VVD Netwerk Oosterhout. Goed te weten: de trainingen zijn ook zelfstandig te volgen. Lees verder

 • Plan Galvanitas kan rekenen op onze steun

  © Urban Jazz

  01 april − In de raadsvergadering van 30 maart 2021 is er uitvoerig gesproken over de toekomstplannen van het unieke Galvanitas terrein. Daar waar eerst schoolstoelen gemaakt werden, staan we nu aan de vooravond van een grote verandering. De VVD is groot voorstander van de herontwikkeld van dit terrein voor Oosterhout. Het wordt een hotspot met wonen, werken, vrije tijd, horeca en cultuur. Lees verder

 • Eerste Algemene Leden Vergadering op 15 april a.s.

  01 april − Het is weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), die deze keer wordt gecombineerd met de eerste ALV voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (GRV2022). Wij nodigen onze leden van harte uit hieraan deel te nemen. Op donderdag 15 april om 19:30 uur zullen we elkaar via Zoom treffen. Lees verder

 • Bakkie. Doen. 'The week after'

  19 maart − Op 25 maart is het weer tijd voor een digitale Bakkie Doen. The week after! In een interactieve setting gaan we met u in gesprek over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Bereid u voor op een test van uw kennis over de landelijke politiek, diverse polls en een discussie over de betekenis van deze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. We kijken uit naar je komst! Aanmelden kan tot en met 24 maart door een e-mail te sturen aan vvdoosterhout@gmail.com. Daarna ontvangt u de link voor deelname. Lees verder

 • Weer de grootste in Oosterhout

  18 maart − Ook in Oosterhout gewoon zijn we weer de grootste. Zelf een mooie plus! 2,4% erbij...Maakt een totaal van 27,9%. Bedankt voor je stem! Mee doen met ons? Word lid http://VVD.Nl/word-lid Lees verder

 • Wat geven we Tweede Kamerlid Thierry Aartsen mee richting Den Haag?

  05 maart − VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen was afgelopen week op bezoek in ons mooie Oosterhout. Nieuwsgierig zoals altijd naar de aanpak van de leegstand in de binnenstad en hoe hij een steentje kan bijdrage in Den Haag bij deze plannen. VVD Wethouder Robin van der Helm liep een rondje door het centrum en toonde hem wat zijn visie is om de binnenstad weer levendig te maken en er tevens voor te zorgen dat er tempo wordt gemaakt met het aanpassen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Lees verder

 • Beleid beheer kruidenvegetaties, ook wel 'maaibeleid' genoemd

  04 maart − De heer Stadhouders, voorzitter van het Oosterhouts Bijenhoudersgilde, beweert dat het duidelijk is dat de lokale VVD geen geld over heeft voor het vergroten van de biodiversiteit. Journalist Geert Nijland schrijft het zonder hoor en wederhoor op op pagina 17 van BN De Stem van 2 maart. Dat dit niet correct is blijkt uit de raadsvergadering van 2 maart 2021 waar de Oosterhoutse VVD instemt met de raadsnota 'Beleid beheer kruidenvegetaties (maaibeleid)' en tevens de steun uitspreekt voor het opnemen van extra middelen voor educatie en het bestrijden van de rattenoverlast. Lees verder

 • Bouwen. Bouwen. Bouwen.

  03 maart − Bouwen aan de toekomst van Oosterhout. Er is een dringende behoefte aan meer woningen. De VVD heeft ambitie: meer woningen! In de laatste raadsvergadering is het voorstel van ons aangenomen. Het aantal woningen wordt opgeschroefd van maximaal 240 naar minimaal 300 per jaar. Lees verder