Nieuws

 • Twee trainingen kostenloos te volgen voor leden

  04 april − Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Wat zijn de verantwoordelijkheden en werkzaamheden? En wat is de rol van een raadslid? Zomaar wat vragen die wij helpen beantwoorden aan de hand van een tweedelige training die u in april en mei wordt aangeboden door het VVD Netwerk Oosterhout. Goed te weten: de trainingen zijn ook zelfstandig te volgen. Lees verder

 • Plan Galvanitas kan rekenen op onze steun

  © Urban Jazz

  01 april − In de raadsvergadering van 30 maart 2021 is er uitvoerig gesproken over de toekomstplannen van het unieke Galvanitas terrein. Daar waar eerst schoolstoelen gemaakt werden, staan we nu aan de vooravond van een grote verandering. De VVD is groot voorstander van de herontwikkeld van dit terrein voor Oosterhout. Het wordt een hotspot met wonen, werken, vrije tijd, horeca en cultuur. Lees verder

 • Eerste Algemene Leden Vergadering op 15 april a.s.

  01 april − Het is weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), die deze keer wordt gecombineerd met de eerste ALV voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (GRV2022). Wij nodigen onze leden van harte uit hieraan deel te nemen. Op donderdag 15 april om 19:30 uur zullen we elkaar via Zoom treffen. Lees verder

 • Bakkie. Doen. 'The week after'

  19 maart − Op 25 maart is het weer tijd voor een digitale Bakkie Doen. The week after! In een interactieve setting gaan we met u in gesprek over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Bereid u voor op een test van uw kennis over de landelijke politiek, diverse polls en een discussie over de betekenis van deze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. We kijken uit naar je komst! Aanmelden kan tot en met 24 maart door een e-mail te sturen aan vvdoosterhout@gmail.com. Daarna ontvangt u de link voor deelname. Lees verder

 • Weer de grootste in Oosterhout

  18 maart − Ook in Oosterhout gewoon zijn we weer de grootste. Zelf een mooie plus! 2,4% erbij...Maakt een totaal van 27,9%. Bedankt voor je stem! Mee doen met ons? Word lid http://VVD.Nl/word-lid Lees verder

 • Wat geven we Tweede Kamerlid Thierry Aartsen mee richting Den Haag?

  05 maart − VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen was afgelopen week op bezoek in ons mooie Oosterhout. Nieuwsgierig zoals altijd naar de aanpak van de leegstand in de binnenstad en hoe hij een steentje kan bijdrage in Den Haag bij deze plannen. VVD Wethouder Robin van der Helm liep een rondje door het centrum en toonde hem wat zijn visie is om de binnenstad weer levendig te maken en er tevens voor te zorgen dat er tempo wordt gemaakt met het aanpassen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Lees verder

 • Beleid beheer kruidenvegetaties, ook wel 'maaibeleid' genoemd

  04 maart − De heer Stadhouders, voorzitter van het Oosterhouts Bijenhoudersgilde, beweert dat het duidelijk is dat de lokale VVD geen geld over heeft voor het vergroten van de biodiversiteit. Journalist Geert Nijland schrijft het zonder hoor en wederhoor op op pagina 17 van BN De Stem van 2 maart. Dat dit niet correct is blijkt uit de raadsvergadering van 2 maart 2021 waar de Oosterhoutse VVD instemt met de raadsnota 'Beleid beheer kruidenvegetaties (maaibeleid)' en tevens de steun uitspreekt voor het opnemen van extra middelen voor educatie en het bestrijden van de rattenoverlast. Lees verder

 • Bouwen. Bouwen. Bouwen.

  03 maart − Bouwen aan de toekomst van Oosterhout. Er is een dringende behoefte aan meer woningen. De VVD heeft ambitie: meer woningen! In de laatste raadsvergadering is het voorstel van ons aangenomen. Het aantal woningen wordt opgeschroefd van maximaal 240 naar minimaal 300 per jaar. Lees verder

 • Oosterhout nummer 5: lagere OZB

  01 maart − De belastingaanslag is weer op de mat gevallen. De VVD kiest al jaren voor lagere lasten. De OZB daalt dit jaar met gemiddeld 2,2% Oosterhout behoort tot de top vijf gemeenten met een lagere OZB! Lees verder

 • Bakkie Doen met de fractie: Ondernemen in Oosterhout

  15 februari − Op 25 februari a.s. van 19.30 tot 21.00uur is er weer een ‘Bakkie Doen met de fractie’. Tot haar spijt zult u ook deze keer weer zelf voor de koffie moeten zorgen; de coronamaatregelen dwingen ons tot een digitale ZOOM-bijeenkomst. Het thema is dit keer Ondernemen in Oosterhout. Het zorgen voor een goed ondernemersklimaat is één van de belangrijkste opgaven van het gemeentebestuur. Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke stad om te ondernemen? Wat hebben ondernemers nodig? Hoe is het ondernemen in tijden van corona en wat betekent dat straks? Lees verder

 • Energiepark A59

  03 februari − 26 januari j.l. stond de voorlopige verklaring van geen bedenking op de agenda inzake het energiepark. U weet wel die zonnepanelen en windmolens langs de snelweg. Die verklaring heeft het college nodig om verder te kunnen met het afgeven van een omgevingsvergunning. Onderstaand geef ik een korte samenvatting weer van ons betoog: Lees verder

 • De VVD blijft bouwen aan Oosterhout

  © @oosterbouwt

  01 februari − In de raadsvergadering van 26 januari 2021 heeft de raad gedebatteerd over de woningbouwstrategie voor Oosterhout. Met de woningbouwstrategie is een duidelijke koers bepaald. Kort samengevat: we blijven bouwen, kijken naar locaties buiten de stad en zetten nadrukkelijk in op starters en jonge gezinnen. Een koers die de VVD van harte steunt. Lees verder

 • Een ochtend over kernwaarden van het liberalisme, het kompas om een juiste koers te bepalen

  © VVD Oosterhout

  31 januari − Hoe zorg je dat duurzaamheid een plekje krijgt in je stad, groeiende industrie ontsloten kan worden en participatie van de bewoners van je stad gegarandeerd is? En dat op een manier die passend is voor het liberale gedachtegoed? Dat is waar VVD Netwerk Oosterhout zaterdagochtend 30 januari jl. digitaal voor bij elkaar kwam. Onder leiding van trainer David Vermorken werd de cursus “Liberalisme in de praktijk” gevolgd. Een ochtend over kernwaarden van het liberalisme, het kompas om een juiste koers te bepalen en vooral veel leuke, interessante en interactieve discussies tussen de deelnemers over deze onderwerpen. Lees verder

 • De onrust en vernielingen van de afgelopen dagen zijn onacceptabel!

  26 januari − Het komt er nu op aan! Covid19 maakt al een jaar de dienst uit. De vaccinatie verloopt nog moeizaam. Wat nu gebeurt lost niks op. Integendeel. Het maakt het probleem alleen maar groter. De afgelopen dagen zijn er rellen en vernielingen geweest in diverse steden. Helaas was het ook in Oosterhout onrustig. Wij vinden dat onacceptabel. Wij steunen de aanpak van de burgemeester en we staan pal achter onze hulpverleners. We leven mee met de inwoners en ondernemers. Degenen die vernielingen plegen en onrust stoken worden gestraft! Zorg goed voor elkaar en voor Oosterhout. Lees verder

 • Online Training: Liberalisme deel 2

  14 januari − VVD Netwerk Oosterhout stelt de leden in de gelegenheid om uw kennis over het liberalisme op te frissen. Op zaterdag 30 januari 2021 zal Haya-trainer en wethouder David Vermorken (Gilze-Rijen) je de kneepjes van het liberalisme in de praktijk proberen bij te brengen. Dit in navolging op de training Liberalisme Deel I (de theorie), die wij in oktober 2019 voor je verzorgden. Corona gooide afgelopen jaar roet in het eten, maar nu we allemaal wat meer gewend zijn aan de online omgeving, pakken wij deze draad weer op. Lees verder

 • Nieuwe toekomst voor winkelcentrum Arendshof II

  01 januari − Winkeliers, horeca en gemeente werken samen hard aan een bruisende binnenstad. Gelukkig is er de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling te zien geweest in de binnenstad: nieuwe winkels en horecabedrijven hebben hun deuren geopend. Hoe anders is dat nu met de lockdown. De Oosterhoutse VVD leeft mee met de winkeliers en horeca en hoopt dat 2021 een beter jaar wordt! Lees verder

 • De VVD is en blijft tegen de aantasting van de Heilige driehoek.

  21 december − In de raadsvergadering van 17 september 2019 heeft de VVD een motie ingediend die als doel had: Een nieuwe ontwikkelings-en beheervisie samen met met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en stichting De Heilige Driehoek op te stellen. Daarnaast geen medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Lees verder

 • Vreemd toch dat niet alle startende ondernemers recht hebben op de NOW-regeling?!

  © Bos&Co

  17 december − Ondernemers worden door de overheid oa gesteund via de NOW regeling om deze moeilijke tijd door te komen. NOW is vooral ook bedoeld om medewerkers in dienst te houden. Basis is vergelijking met omzetcijfers over 2019. Dat is ook de basis voor andere regelingen. Maar starters (wij bedoelen dus degene die zijn gestart voordat de boel dicht ging vanwege corona) kunnen geen cijfers overleggen van 2019 want toe waren ze in veel gevallen nog maar net begonnen. Zo'n situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij restaurant Bos en Co. Ondernemers hebben in December 2019 hun baan opgezegd , spaargeld in hun zaak gestopt en wilde in maart 2020 open. Dat werd dus juni en halverwege oktober moesten zij weer sluiten. Zij krijgen 0 euro steun, omdat zij geen omzetcijfers kunnen overleggen. Lees verder

 • Impuls economie en arbeidsmarkt is hard nodig

  02 december − De afgelopen periode en nu nog steeds is het zwaar voor onze ondernemers. Alle reden om hen te steunen. Tijdens de bespreking van de begroting voor 2021 heeft de VVD samen met Gemeentebelangen en GroenLinks een voorstel ingediend om een impuls te geven aan de Oosterhoutse economie en werkgelegenheid. De gemeente kan net dat steuntje geven om bedrijven door de crisis heen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een betere samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, uitwisseling van personeel, omscholing en het snel doorlopen van vergunningprocedures. In 2021 bespreekt de gemeenteraad nieuwe voorstellen. De VVD houdt u op de hoogte! Lees verder

 • In Oosteind wordt de Provincialeweg aangepakt

  © Johan Wouters

  29 november − Al vele jaren wacht Oosteind op plannen voor de aanpak van de Provincialeweg. Deze belangrijke weg is aan het einde van zijn levensduur. Alle reden dus om dit aan te pakken. De inwoners en ondernemers van Oosteind hebben samen gewerkt aan een plan voor een aanpassing van de Provincialeweg. In het centrum wordt de snelheid terug gebracht naar 30 km per uur, er komt ruimte voor fiets- en voetpaden en doorgaand verkeer wordt gestimuleerd een andere route te kiezen. De VVD vindt dat er een prima plan ligt. Lees verder