Hier staan we voor

 • Bestuursakkoord 2018-2022, ...

  Bestuursakkoord ...

  De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Oosterhout – samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen – gewerkt

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Gewoon. Doen.

  De VVD Oosterhout is een lokale partij die zich nu en in de toekomst inzet voor onze gemeente. De leden, het bestuur en de actieve

  Lees meer
 • Wonen in Oosterhout

  BUURT AANTREKKELIJK EN ...

  Om als stad aantrekkelijk te blijven voor onze huidige en toekomstige bewoners is het noodzakelijk de kwaliteit van onze wijken te

  Lees meer
 • Wonen in Oosterhout

  EEN STAD MET AMBITIE

  Oosterhout, de smaak te pakken. Een duidelijke slogan voor de stad. Het komt nu aan op het waarmaken van de ambitie. Naast een dui

  Lees meer
 • Wonen in Oosterhout

  GROENE OMGEVING, MOOIE ...

  Het groen in en om Oosterhout heeft veel te bieden. Het vraagt echter wel onze aandacht om dit belangrijke groene karakter te besc

  Lees meer
 • Wonen in Oosterhout

  VERKEER MOET GOED ...

  Een bereikbare stad is geen luxe, maar noodzaak. Om snel en veilig thuis te komen en om de bedrijven en winkels bereikbaar te houd

  Lees meer
 • Wonen in Oosterhout

  WONINGAANBOD COMPLEET ...

  Het succes van een middelgrote gemeente als Oosterhout is sterk afhankelijk van het woningaanbod. Een goede balans tussen de ...

  Lees meer
 • Werken in Oosterhout

  DE BINNENSTAD BRUIST

  Een gemeente als Oosterhout kan niet zonder een aantrekkelijke binnenstad. Geen binnenstad die de concurrentie met Breda aan moet

  Lees meer
 • Werken in Oosterhout

  DUURZAME INNOVATIE ...

  Duurzaamheid is voor de VVD belangrijk. Om de toekomstige generaties ook nog te kunnen laten genieten van het mooie Oosterhout en

  Lees meer
 • Werken in Oosterhout

  ONDERNEMERS, ONDERWIJS ...

  De Oosterhoutse bedrijven bieden volop werk. Zoveel zelfs dat men op dit moment de vacatures niet gevuld krijgt. Dit terwijl er no

  Lees meer
 • Werken in Oosterhout

  RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

  Een succesvolle gemeente steunt sterk op ondernemerschap. Het is een van de drijvende krachten achter een gezonde economie, werkg

  Lees meer
 • Werken in Oosterhout

  WERKEN LOONT

  Werk zorgt niet enkel voor inkomen, het zorgt ook voor een sociaal netwerk, structuur en uitdaging. Helaas zijn er mensen die door

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  DE ZORG KRIJGEN DIE ...

  Waar mensen, jong en oud, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen hebben wij als samenleving de verantwoordelijkheid om de benodigde

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  IEDEREEN DOET MEE

  De VVD gelooft in eigen kracht van mensen. Voor wie het niet zelf kunnen is er hulp en ondersteuning. Zo kan iedereen mee doen. Do

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  KUNST, CULTUUR EN ...

  De uitdaging voor de toekomst ligt voornamelijk in het behouden en aantrekken van bewoners die de stad dragen. Hoewel het belangri

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  RUIMTE VOOR INITIATIEF ...

  De VVD staat niet voor niets voor een kleine overheid. Deze overtuiging is direct gekoppeld aan het vertrouwen dat wij hebben in

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  SPORT IS BELANGRIJK, ...

  Oosterhout beschikt over een breed aanbod van sporten. Van atletiek, hockey, korfbal, voetbal tot waterpolo. De velden, banen en k

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  STERKE SCHOLEN GEVEN ...

  De jeugd heeft de toekomst. De VVD kiest voor een sterke impuls in de schoolgebouwen. Goed onderwijs begint bij goede schoolgebouw

  Lees meer
 • Leven in Oosterhout

  WAAR HET VEILIG IS EN VOELT

  Voor de VVD is veiligheid van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat de burger in Oosterhout veilig dient te zijn en zich dus oo

  Lees meer
 • Een stad goed bestuurd

  GOED BESTUREN DOE JE SAMEN

  Een sterke stad verdient een goed bestuur. Goed besturen is echter geen vanzelfsprekendheid. Enkele aandachtspunten die voor de VV

  Lees meer