Nr.4 Jan Peters

-  Wie hebben we voor ons?

    Jan Peters, 66 jaar, mens, luisterend oor, vriend, trotse man, vader en opa, verknocht aan Oosterhout, optimistisch over de toekomst, dankbaar voor wat hem is toegevallen, huis en tuin, fietsen, lezen, schrijven en politie(k).

-  VVD Oosterhout, Gewoon. Doen.

     Omdat woorden nu eenmaal niet zonder daden kunnen om betekenis te krijgen.

-  Waar wil jij je de komende vier jaar je mouwen voor opstropen? Meer eenvoud, meer essentie, meer overlaten om daarmee een klein gespierd bestuur te bewaren.

-  Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen?

    Omdat je als raadslid het verschil kunt maken.  Oosterhout heeft een goed bestuur nodig en verdient dat ook. Ik wil me daar graag dienstbaar aan maken en denk dat mijn kennis en ervaring onze fractie daarbij van pas kunnen komen.  

-  Waarom ben je lid van de VVD?

    Omdat je met de stembusgang alleen onvoldoende kleur bekent. VVD vanwege volkspartij, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, geen dogmatisme maar optimisme, vrolijkheid en nuchterheid.


Ik ben Jan Peters, 66 jaar en sinds 1998 –met een onderbreking voor een wethouderschap van bijna zes jaar- voor de VVD in de gemeenteraad van Oosterhout. Verdiende tot voor kort de kost met een baan bij de politie. Getrouwd met beeldend kunstenaar Hanneke, vader van drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen. Krantenjongen, klusser en fietser. Opgegroeid in de bloembollenstreek. Een omgeving waar mensen hun eigen boontjes doppen. Gevormd in een omgeving van hard werken en niet zeuren.


Jaren geleden heb ik gekozen voor de VVD.  Vrijheid, initiatief en ondernemerschap zijn me dierbaar. Jezelf redden zolang het gaat en helpen als dat niet lukt. Dat ook. De VVD fractie richt haar aandacht op veel wezenlijke zaken waaraan de gemeente aandacht besteedt. Cultuur is er daar een van.


Cultuur is zo breed als het leven zelf. Cultuur is als een giraf: moeilijk te omschrijven maar gemakkelijk te herkennen. Ver reikend en verrijkend. Belangrijk voor oud maar bezien vanuit de taak van de gemeente, vooral voor jong. Het belang van cultuur voor jong kan nauwelijks worden overschat. Om te kunnen zijn die je bent en te worden die je wilt, is het belangrijk dat jonge mensen zichzelf kunnen laten zien. Dat kan op vele manieren. Door te vertellen, te tekenen, te fotograferen, te schrijven, muziek te maken, te zingen, te dansen en nog veel meer. Het belang van vrije expressie vraagt daarom bijzondere aandacht voor cultuur voor onze jeugd. De VVD maakt zich daar sterk voor en is trots op de bibliotheek, de Bussel, H19, en de grote verzameling enthousiaste verenigingen die cultureel Oosterhout hebben gemaakt en daar nog steeds aan werken.


Cultuur maakt de mens. Want cultuur is dat wat de mens maakt.