Kort verslag van de eerste ALV van 2017

© VVD Oosterhout

Donderdagavond 20 april vond in De Schout de eerste Ledenvergadering van 2017 plaats waarmee een start is gemaakt met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Tijdens deze constructieve vergadering is het kaderstellend advies voor de verkiezingen vastgesteld.

De leden hebben Willeke Meijer herbenoemd als bestuurslid voor een nieuwe periode van drie jaar en Jeroen Peterse gekozen als nieuw bestuurslid, waarmee het bestuur nu op volle sterkte is. 

Na afloop van de vergadering heeft Robin van der Helm met de aanwezigen zijn opgedane ervaringen in het eerste jaar van zijn wethouderschap gedeeld.

Vervolgens hebben Robin en Dees samen met de leden en het bestuur een begin gemaakt met het nieuwe verkiezingsprogramma waarbij alle aanwezigen hun input hebben geven.

Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van de vervolgprocedures rondom de komende ALV's en de verkiezingen.

Graag maken wij u nog attent op het voorjaarscongres van de VVD op 20 mei, tijdens dit congres zal Eric Wetzels worden voorgedragen voor de functie van vice voorzitter van het hoofdbestuur. Laten we die dag zorgen voor een mooie Oosterhoutse vertegenwoordiging voor dit heugelijke feit. Inschrijven voor het congres kan op www.mijnvvd.nl

Rest ons nog u een mooie liberale lente toe te wensen!