VVD vraagt aandacht voor verkeersoverlast bij de Marksluis in Vrachelen

© jeras.nl

Op 26 september 2017 stond Oosterhout massaal stil. Het verkeer kon geen kant op en ook op de omleidingsroutes stonden lange files. Het toont weer aan hoe kwetsbaar ons wegennet is en dat er in het Mobiliteitsplan maatregelen en keuzes gemaakt moeten worden om met name de verkeersafwikkeling in het westen van Oosterhout te verbeteren.

Eén van de problemen die hebben geleid tot de verkeersopstoppingen was de Marksluis die niet dicht wilde waardoor de brug open bleef staan. Dit is niet de eerste keer en in juni is de brug zelfs twee dagen gestremd geweest met alle verkeersgevolgen van dien. De brug vervult een belangrijke rol in het wegennet in het westen van Oosterhout en Vrachelen in het bijzonder.

Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van de VVD volgens artikel 39 van het Reglement van Orde voor de Raad 2015 de volgende vragen aan het college:

1.   De brug is in eigendom van Rijkswaterstaat. Heeft u inzicht in de onderhoudstoestand van de brug bij de Marksluis en Sluis I? Wat is het protocol bij storingen? Heeft het snel herstellen van de brug prioriteit zodat het auto- en fietsverkeer weer gebruik kan maken van de brug?

2.   Welke maatregelen gaat Rijkswaterstaat ondernemen om een grote storing zoals in juni en nu recentelijk te voorkomen? Heeft u hier contact over met Rijkswaterstaat?

3.     Welke acties heeft u ondernomen om het verkeer goed te informeren over de stremming van de brug en het bieden van alternatieve routes?

4.     Is er wel eens onderzoek gedaan naar het maken van een vaste brug in plaats van de huidige brug om de bereikbaarheid van Vrachelen te garanderen?