VVD Oosterhout ontmoet Abraham

Op 25 september 2017 was het 50 jaar geleden dat de VVD afdeling Oosterhout werd opgericht. Om de gedachten te bepalen: dat was het jaar waarin de eerste harttransplantatie werd uitgevoerd, de Concorde haar vluchtdoop beleefde en de STER begon met tv reclame. En het jaar waarin Mark Rutte werd geboren. Net als VVD Oosterhout dit jaar 50 geworden. Het netwerk Oosterhout heeft de premier verblijd met een Abrahambeeldje dat bijzonder in de smaak viel.  

De lokale VVD afdeling werd opgericht door enkele politiek geinteresseerden die het liberale gedachtengoed aanhingen. Tot hen behoorden de liberalen van het eerste uur, zoals Thea Lagestee, Carl van Vliet en dokter Wottiez. Begonnen met 21 leden en in 1970 met één enkele zetel in de raad. Intussen bezet de VVD 6 van de 31 zetels. De afgelopen 19 jaar heeft de VVD onafgebroken deel uitgemaakt van het college van B&W. Ook daarvoor zat de VVD verscheidene periodes in het college. Bekende VVD-namen uit het verleden in de lokale Oosterhoutse politiek zijn: het eerste VVD raadslid Jack Kalwij, fractievoorzitters Jos Brenninkmeijer, Thea Lagestee en Alexander Wijers, eerste VVD wethouder Vic Rosierse, eerste vrouwelijke wethouder van Oosterhout Machteld Rijsdorp en langstzittend VVD bestuurder Yves de Boer. Voormalig burgemeester van Oosterhout Helmi Huijbregts-Schiedon is al sinds 2007 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Onlangs is Oosterhouter Eric Wetzels benoemd tot waarnemend voorzitter van de landelijke VVD.

De VVD Oosterhout mag dan 50 zijn geworden, ze kijkt graag vooruit. Jonge mensen kunnen niet vroeg genoeg worden verleid om zich in te zetten voor de toekomst van Oosterhout. De VVD heeft samen met andere partijen gebouwd aan het Oosterhout van nu. De partij is gericht op samenwerking, omdat je in de politiek alleen dan iets kan bereiken. Het succes van Oosterhout is dan ook een succes met diverse vaders en moeders.

Het Oosterhoutse netwerk van de VVD vierde haar vijftigjarig jubileum tijdens de algemene ledenvergadering van 12 oktober. Een vergadering waarin ook aandacht zal worden besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Nog steeds een partij van 'doeners' die graag werk met werk maken. Daar houden we (ze) van bij de VVD.

Zet cookies aan om de video te tonen.