We zijn blij met de ruimte die er komt voor nieuwe bedrijven

© www.roozenvanhoppe.nl

Ruimte geven aan bedrijvigheid is nodig. Zowel in letterlijke zin als figuurlijke. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ruimte geven aan nieuwe bedrijven voor Oosterhout, maar ook bedrijven die vanwege uitbreiding zich willen vestigen op Everdenberg-Oost.

De VVD is blij dat er een plan voorligt dat ruimte geeft aan nieuwe bedrijvigheid. Na Weststad en recent Heihoef, is dit de volgende uitbreiding. Op bedrijventerrein Heihoef is geen bedrijfskavel meer te krijgen, dus het is hoog tijd voor een nieuw terrein. Hiermee kunnen we voor zowel nieuwe bedrijven als ook bestaande MKB-bedrijven een goede locatie bieden.

De VVD-fractie is met de Statenfractie op bezoek geweest op Everdenberg en heeft de plannen voor de N629 besproken. Wij hebben daarbij, net als vorige maand, aandacht gevraagd voor de ontsluiting van Everdenberg-Oost, ook in relatie tot de rondweg naar de Vijf Eiken. De VVD wil dat de gemeente samen met de provincie kijkt naar de optimale ontsluiting van Everdenberg-Oost. Wij zijn van mening dat de Heikantsestraat, of een ontsluiting aan de oostzijde beter past. Naar aanleiding van een motie het CDA samen met de VVD heeft ingediend is duidelijk geworden dat een tijdelijke weg alleen aangelegd wordt als laatste middel. De VVD ziet liever gebruik van de huidige wegen en ziet graag de Heikantsestraat als toekomstige verbindingsweg tussen de Heistraat, nieuwe N629 en bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

De VVD is zeer te spreken over het plan. Er komt ruimte voor nieuwe bedrijven. Belangrijk voor de Oosterhoutse economie. Doen!