Toelichting op vertrek burgemeester Huisman

Op 26 januari 2018 heeft de heer Huisman zijn ontslag als burgemeester van Oosterhout ingediend. Op 30 januari 2018 is de gemeenteraad bijgepraat. De reden voor het ontslag van de burgemeester betrof een combinatie van overmatig drankgebruik tijdens piketdienst en  grensoverschrijdend gedrag. De VVD heeft respect voor de vijf vrouwen die het ongewenst gedrag gemeld hebben. Het college en de gemeentesecretaris hebben de meldingen snel en goed opgepakt.  

De VVD vindt dat gemeentebestuurders van onbesproken gedrag dienen te zijn. De gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden hebben, geleid tot de enige juiste conclusie: het aftreden van de burgemeester. De gemeenteraad heeft een verklaring gegeven over de gebeurtenissen. De VVD staat achter deze verklaring: een burgemeester dient van onbesproken gedrag te zijn.

De verklaring van de gemeenteraad is hier te lezen.