VVD tekent met enthousiasme bestuursakkoord 2018-2022, 'SAMEN OP WEG NAAR 2030'

De VVD heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de beoogde coalitiegenoten om met elkaar de politiek bestuurlijke koers voor de komende vier jaar vorm te geven. Het eindresultaat; een bestuursakkoord 2018-2022 waar de VVD vol overtuiging de handtekeningen onder heeft gezet.

De VVD vindt het belangrijk om ook de komende vier jaar de stad en kerkdorpen de ruimte te geven. Samen hebben wij de verantwoordelijkheid voor een gemeente waar je graag wilt wonen, waar kinderen goed onderwijs krijgen, waar altijd wat te doen is, er voldoende werk is en waar je veilig over straat durft. 
De VVD is trots op de gekozen koers. Een koers waarin er op een stimulerende manier aandacht is voor duurzaamheid, maar waarin ook het besef naar voren komt dat de kwaliteit van wonen en leven in Oosterhout van belang zijn voor de toekomst en bewaakt moet worden.

Dit alles in een periode van financiële tekorten. Het desondanks behouden van ambitie  vraagt om een nieuwe kijk op hetgeen we doen en hoe we het doen. Slimmer werken, meer verbindingen leggen, meer gebruik maken van de kennis en inzet van burgers en ondernemers, kortom;
 'Samen op weg naar 2030'