Kort verslag van de 62e ALV, Hanneke Cooymans benoemd tot 'Erelid'

© VVD Oosterhout

Afgelopen maandagavond 14 mei 2018 heeft VVD Netwerk Oosterhout de 62e Algemene Ledenvergadering gehouden. Hoewel normaal gesloten op maandag was de Schout deze maandagavond speciaal voor de ALV geopend.

Allereerst was het jaarverslag van de secretaris aan de beurt. 2017 werd gekenmerkt door de activiteiten die ons netwerk heeft georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Het was een actief en bewogen jaar met veel betrokkenheid vanuit de netwerkleden. Onder aanvoering van de campagneleider Frank Boermans is met veel energie gewerkt aan de bakkiefiets, flyeren en het voeren van gesprekken met de Oosterhoutse kiezers. Met een mooi resultaat van 6 zetels. Iets om trots op te zijn!

Vanwege een onverwachte verhindering van de penningmeester werd de financiĆ«le verantwoording over 2017 door de voormalig wethouder van FinanciĆ«n Robin van der Helm toegelicht. De grootste post was de campagne voor de verkiezingen. Maar hierbij dient te worden gezegd dat de gemaakte kosten keurig binnen de begroting zijn gebleven met een maximaal resultaat. Chapeau!! De KCC, tevens in de persoon van Robin van der Helm, gaf de penningmeester een ruime voldoende voor het financieel beheer. Met een goedkeurend applaus van de aanwezige leden is decharge verleend aan de penningmeester.  

Ook het bestuur van ons netwerk was als agendapunt opgenomen voor deze ALV. Zowel de penningmeester Harald van der Kooij als de secretaris Barry Bogaarts treden statutair af en zijn beide niet herkiesbaar. Het bestuur heeft voor deze functies respectievelijk Jeroen Peterse en Lenneke Joosen voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. Onder applaus van de aanwezige leden zijn de functies van penningmeester en secretaris voor de komende jaren weer ingevuld. Daarnaast, voor sommige leden onverwacht, gaf ook Frank Boermans aan terug te treden als vicevoorzitter/campagneleider. Na een druk campagnejaar doet Frank een stapje terug met de wens/belofte zich volgend jaar kandidaat te stellen als voorzitter van ons netwerk.

De volgende mijlpaal waarvan de aanwezigen kennis mochten nemen was het voorlopige resultaat van de coalitiebespreking. Onder toelichting van de fractievoorzitter Dees Melsen en beoogd wethouder Robin van der Helm werd uit de doeken gedaan hoe de VVD Oosterhout weer meegewerkt aan het samenstellen van een bestuursplan voor Oosterhout. Veel van de voor de VVD belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma hebben hun weg gevonden in dit bestuursplan; liberaal-lokaal voor Oosterhout!

Last but not least was een moment om een zeer gewaardeerd lid van ons netwerk in het zonnetje te zetten. Al vele jaren is Hanneke Cooymans een zeer betrokken en actief lid van VVD Oosterhout. Altijd aanwezig, zeer betrokken en enthousiast zijn maar enkele van de lovende omschrijvingen die andere leden hebben voor Hanneke. Met een mooie bos bloemen, een boek over Oosterhout en de benoeming tot lid van Verdienste werd de vergadering afgesloten. Na een gezellige napraat met een drankje kwam de 62e ALV tot een einde.