Nieuw college aan de slag, Robin van der Helm benoemt als wethouder, Paul Wesel als raadslid

VVD, Gemeentebelangen en CDA hebben samen het bestuursakkoord "Samen op weg naar 2030" gesloten. Een akkoord waarin voor de komende vier jaar de belangrijkste opgaven voor Oosterhout in benoemd staan. Opgaven die samen met de stad invulling gegeven worden. Een akkoord met ambitie! 

Afgelopen woensdag zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Voor de VVD is Robin van der Helm als wethouder gekozen. De plek in de gemeenteraad van Robin wordt door Paul Wesel ingenomen. Het team is zo weer op volle sterkte.

De komende periode gaan we volop aan de slag met het akkoord. Vele punten uit ons verkiezingsprogramma hebben een plek gekregen. Tijd om de plannen en ambities om te zetten in resultaten #gewoondoen.