Extra geld voor de ORTS

 

Deze week sprak de raad opnieuw over het voorstel om de ORTS een extra financiële bijdrage te geven. En opnieuw zonder dat dit gebaseerd kon worden op een visie daarover van het college. Tussen de regels door was overigens wel te lezen dat het college eraan twijfelt of het bereik van de ORTS met dit extra geld wordt vergroot. 

 

De ORTS worstelt net als de grote publieke omroep met een achterhaald concept en oude spullen. De publieke omroep zal zich, lokaal, regionaal en landelijk, opnieuw moeten uitvinden. Daar wordt overigens hard aan gewerkt, ook door de ORTS.

 

De VVD vindt het een slecht idee om opnieuw de portemonnee te trekken voor tekorten die zijn ontstaan doordat de tering onvoldoende naar de nering is gezet. Oosterhout heeft sinds jaar en dag de stelregel dat voor taken die door het rijk bij de gemeente worden neergelegd, niet meer wordt uitgegeven dan het budget dat daarbij meekomt. Geen geld, geen Zwitsers. Voor de ORTS is dat bijna 40.000 euro. De gemeente is al ruimhartig doordat Oosterhout jaarlijks 46.000 euro beschikbaar stelt. De ORTS heeft gevraagd om een fors en structureel bedrag van (70.000 aflopend naar 40.000 over enkele jaren). Het college wil op dit moment niet verder gaan dan 64.000 euro om de laatste maanden van 2018 en het jaar 2019 door te komen. In 2020 loopt de zendmachtiging van de ORTS af. Het is afwachten of deze wordt verlengd, aan een andere media-instelling wordt toegekend of zelfs helemaal geen vervolg krijgt.

 

De rol van de gemeente ten aanzien van de lokale omroep is in de Mediawet zorgvuldig beschreven om de onafhankelijkheid van de omroep veilig te stellen. De ORTS ziet zichzelf als waakhond van de democratie. Dat komt natuurlijk in het gedrang wanneer er extra budget wordt verlangd van de gemeente, de gemeente twijfelt of dat geld goed besteed zal worden en  daarom de ORTS tot een outputcontract verplicht. In dit contract staat straks dat de ORTS Oosterhout op een aantal terreinen van extra informatie gaat voorzien. Als voorbeelden worden de milieustraat en de WMO genoemd. Het is de vraag of Oosterhout daar behoefte aan heeft. 

 

Zo is er huis aan huis een afvalkalender bezorgd waarin werkelijk elke denkbare vraag over de afvalverwerking wordt beantwoord. En over de WMO is zo langzamerhand ook elke vraag allang gesteld, beantwoord en overal te vinden. Extra informatie dus waarvan niet duidelijk is of er behoefte aan bestaat en bovendien verzorgd gaat worden door een organisatie die misschien volgend jaar ophoudt te bestaan. Daarvoor wordt elk gezin in Oosterhout nu voor drie euro aangeslagen. De raad heeft immers ingestemd met het voorstel. Een waakhond van de democratie zou hier onmiddellijk bovenop springen. Dat wordt toch lastig als omroep en gemeente met twee voeten in één sok zitten.

 

De VVD heeft tegen het voorstel gestemd. Wij gunnen de ORTS oprecht een goede toekomst. We hebben er vertrouwen in dat uit de vele landelijke en regionale ontwikkelingen op dit terrein, samen de initiatieven die er in Oosterhout zijn op het gebied van informatie en communicatie (de ORTS zelf, een bieb die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, Oosterhout nieuws, het kletscafé enz.) iets moois zal ontstaan. Het infotainment waarvoor de VVD eerder heeft gepleit, krijgt ook in Oosterhout langzaam maar zeker vorm. Zo hoort het te gaan, van onderop. De gemeente mag de LO niet gebruiken als verlengstuk van de eigen strategische communicatie luidt niet voor niets het parool van het Commissariaat voor de Media.