VVD stelt vragen over veiligheid fietsers Paterserf - Wilhelminakanaal-Zuid

© VVD Oosterhout

 

De fietsoversteek van het Wilhelminakanaal-Zuid naar de Paterserf is pas geleden verwijderd. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de VVD aan de wethouder gevraagd of en zo ja dit weer wordt hersteld. 


Wethouder Witte heeft aangegeven dat de verkeerskundige van de gemeente heeft aangegeven dat deze oversteek zeer weinig werd gebruikt en daarom niet is teruggekeerd na de reconstructie. Wij vragen ons af of dit een juiste weergave van feiten is. We verwachten dat scholieren van bijvoorbeeld het Sint Oelbert Gymnasium wel degelijk gebruik van maken. De wethouder gaat niet actief monitoren maar staat open voor signalen.


Wij nodigen burgers uit om contact met ons op te nemen als u deze behoefte wel heeft zodat wij signalen kunnen doorgeven aan de wethouder. U kunt ons mailen via vvdoosterhout@gmail.com en/of melding maken van deze onoverzichtelijke verkeerssituatie via de link op de gemeentewebsite: https://oosterhout.nl