VVD stelt vragen over horeca gemeentelijke sporthallen


Tijdens het vragenhalfuur van 27 februari 2018 heeft de VVD haar verwondering uitgesproken over het initiatief van het college om zelf de kantinefunctie in de Oosterheidehal ter hand te nemen en geïnformeerd naar de vragen waarop de pilot die het college daarvoor was gestart, antwoord moest gaan geven. Het college heeft toegelicht dat er een kantinevoorziening is in de sporthal maar dat de uitbater de huurovereenkomst heeft opgezegd omdat er geen droog brood te verdienen valt. De gemeente heeft daarop automaten geplaatst. Sporters hebben hun beklag gedaan over het ontbreken van een volwaardige kantinefunctie. Het college heeft vervolgens besloten bij wijze van pilot daarin zelf te voorzien. U wilde daarmee duidelijkheid krijgen over de omvang van de vraag, de omzet en de kosten. En uiteindelijk over de vraag of deze functie ‘in de markt kan worden gezet’. 

 

In uw brief van 6 juni 2018 aan de raad schrijft u geen visie te hebben op horeca in sporthallen. Een bescheiden onderwerp voor een visie, maar dit terzijde. U heeft behoefte aan die visie want u heeft de projectopdracht ‘Ontwikkelen visie op de horeca in gemeentelijke sporthallen’ vastgesteld. Het project leidt tot een beleidsvoorstel zo kondigt u aan. U verwijst in dit verband naar de pilot in de Oosterheidehal die loopt tot en met juni 2018. Omdat de visie niet gelijktijdig is afgerond met de pilot, heeft u deze met drie maanden verlengd tot en met oktober 2018. 

 

Uw college verklaart geen visie te hebben op de horeca in sporthallen. Kennelijk heeft u daar wel een opvatting over, namelijk dat sporters die geen kans zien zelf de sociale functie van hun sportieve activiteiten te behartigen, moeten kunnen terugvallen op de gemeente. De gemeente neemt dan zelf plaats achter de bar. 

 

In de besluitenlijst van de collegevergadering van week 44 meldt u dat de pilot wordt verlengd tot en met februari 2019. Op grond van artikel 39 van het reglement van orde voor de gemeenteraad 2018 stelt de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Oosterhout u de volgende vragen:

 

  1. Wat heeft u bewogen om de verantwoordelijkheid voor het sociale aspect van het sporten niet gewoon te laten waar deze thuishoort: bij de sporters?
  2. Zijn de vragen waarop u antwoord zoekt met een pilot niet al beantwoord door de uitbater van de horecavoorziening in de gemeentelijke sporthallen die het huurcontract heeft opgezegd omdat daar voor hem geen droog brood te verdienen valt?
  3. Waarom moet de afhandeling van een eenvoudige pilot als deze eerst worden verlengd van drie maanden naar een half jaar en nu zelfs naar een jaar?
  4. Op welke vragen heeft de pilot u intussen een antwoord opgeleverd en hoe luiden deze?
  5. Op welke vragen heeft u nog geen antwoord en kan alleen een pilot van een jaar uitkomst bieden?
  6. Wat zijn de kosten die met de pilot gemoeid zullen zijn als deze per 1 maart a.s. wordt afgerond?
  7. Heeft u als gemeente de handen vrij om na een jaar waarneming bij het uitblijven van een oplossing de kantinefunctie weer over te laten aan de sporters zelf?  
  8. Houdt u voor mogelijk dat de gemeente zich in veel ruimere mate gaat inlaten met de sociale functie van het sporten en daartoe de kantinefunctie voor veel meer sporters gaat subsidiëren of zelfs verzorgen?

Hoe denkt u op een geloofwaardige wijze een alcoholmatigingsbeleid uit te kunnen dragen en de paracommercialiteit te bestrijden als u zelf een kantinefunctie voor sporters verzorgt?