Overlijdensbericht oud VVD-er Henk Kamman


Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat Henk Kamman op 2 december jl. is overleden. De geboren Amsterdammer was een markant en actief lid van onze VVD. Een grote man met een luide stem die zich liet horen als hij vond dat dingen beter konden. En dat gebeurde nogal eens. 


Een echte liberaal, streng en rechtvaardig, geheel in overeenstemming met zijn achtergrond als generaal (commodore) bij de luchtmacht. 

Henk was raadslid in de periode 2002-2006 en enige tijd actief als lid van de landelijke VVD-Defensiecommissie, een adviesorgaan voor de Kamerleden. 


De keren dat Henk als plv. voorzitter van de gemeenteraad optrad, wist hij de vergaderingen met een mengeling van gemoedelijkheid en slagvaardigheid vlot tot besluitvorming te brengen. Voor zijn verdiensten voor de Oosterhoutse afdeling van de VVD werd hij benoemd tot erelid.


Henk wist zich al die jaren gesteund door zijn echtgenote Sylvia, die ook voor onze afdeling heel veel werk heeft verzet. Zij heeft Henk tot het laatst verzorgd en verdient daarvoor diep respect. Henk is 83 jaar geworden.