Oosterhout Vooruit 


Over verkeer bestaan vele meningen. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken en vindt er wel iets van. Op 19 februari heeft de gemeenteraad gesproken over de mobiliteitsvisie. 

 

In het nieuwe plan wordt meer ingezet op fiets en openbaar vervoer. Een prima keuze vindt de VVD. Maar we missen wel het investeren in een bereikbare stad.  In Oosterhout wordt nu eenmaal veel gebruik gemaakt van de auto. De VVD vinden we dat mensen wat te kiezen moeten hebben. Dus ja, investeren in wegen, maar ook in goede fietspaden (én de fietsbrug Zwaaikom) en bussen. De VVD heeft gepleit voor een bus naar Vrachelen. Het kan niet zo zijn dat er in het westen van Oosterhout geen bus rijdt. 

 

Wijkteam Houthaven en de belangenvereniging Lage Molenpolderweg (LMP) vroegen aandacht voor de bereikbaarheid van het westen van Oosterhout. In de visie komt dit onvoldoende terug. Gelukkig merkten meer partijen dit op. De VVD heeft het voorstel gedaan om met partijen, gemeente Breda en Oosterhout en de provincie te zoeken naar een oplossing die draagvlak heeft. 

 

Bereikbaarheid houdt voor de VVD ook in dat ook in wijken goede wegen zijn. Anders krijg je veel sluipverkeer in woonstraten. Langs de Zwaaikom komt een nieuwe weg die er voor kan zorgen dat het centrum ontlast wordt. Maak die route aantrekkelijk. Voor Den Hout vragen we meer actie op de aanpak van de Houtse Heuvel. De Achthoek ligt, net als de Pionier in Vrachelen, nog niet in een verkeersveilige omgeving. 

 

De VVD heeft aangegeven dat we moeten investeren in bereikbaarheid. Dus geen taboe op het aanleggen van nieuwe infrastructuur om knelpunten op te lossen. Maar ook investeren in snelfietsroutes. Iedereen moet keuzes hebben in hoe je je verplaatst van A naar B. En als burgers meer parkeerplekken willen in hun straat, prima. Zet de burger en zijn wensen meer centraal in plaats van te veel te willen sturen. Op die manier kunnen we in Oosterhout vooruit!