Geen nieuwbouw aan Houtse Heuvel


In de raadsvergadering van 26 maart is er een belangrijk besluit genomen over Den Hout. De VVD heeft het voortouw genomen om samen met Gemeentebelangen, GroenLinks, GBV, D66 en Groen Brabant een aanpassing in te dienen op het plan 13 woningen te bouwen op Houtse Heuvel 2 . Deze aanpassing is op te splitsen in twee onderdelen.


Het eerste onderdeel zorgt er voor dat er geen wijk gebouwd kan worden aan de Houtse heuvel en beschermt daarmee dus het beschermd dorpsgezicht.


Het tweede onderdeel draagt het college op een omgevingsdialoog op te starten met de inwoners van Den Hout. Deze gesprekken moeten er voor gaan zorgen dat er starterswoningen en levensbestendige woningen gerealiseerd kunnen worden met een breed draagvlak onder de bevolking van Den Hout.