Visie Integrale Veiligheid


Op 26 maart stond er een voor de VVD belangrijk onderwerp op de raadsagenda: de visie Integrale Veiligheid. Integraal, omdat veiligheid heel veel terreinen van het dagelijks leven raakt. Integraal ook omdat het college extra aandacht wil geven aan preventie. Voorkomen is beter dan genezen. De VVD juicht het toe dat het college veel werk wil maken van veiligheid. Als mensen zich niet veilig voelen, dan heeft dat zijn weerslag op hun kwaliteit van leven. Daarom is de VVD zo gespitst op een goede en brede veiligheidszorg. 

De VVD heeft in haar inbreng daarom enkele punten benadrukt. Het mag allemaal wat vlotter en met wat minder papier. Het collegeakkoord is intussen een jaar oud en pas nu praten we over een visie. Het uitvoeringsplan voor 2019 zit er nog niet bij. Aandacht voor preventie is prima, als we de repressie maar niet vergeten. Mensen die rekening houden met anderen en zich aan de regels houden moeten erop kunnen rekenen dat de overheid dat waardeert. Onder meer door stevig in te grijpen als mensen zich hufterig gedragen of regels aan hun laars lappen.

Verder heeft de VVD benadrukt dat buurtpreventie een prominente plek moet krijgen in het opstellen en realiseren van het uitvoeringsplan. We horen al heel lang ‘die pet past ons allemaal’, maar dan moet er wel goed geluisterd worden naar de mensen die zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt.