Toekomstbestendig stadhuis


Nadat al enige tijd duidelijk was dat het huidige stadhuis op zijn laatste benen loopt (bouwkundig, functioneel, en falend op onderdelen van dwingende ARBO-regelgeving) heeft de gemeenteraad in de maart-vergadering zijn oordeel geveld over de realisering van een toekomstbestendig stadhuis.

In de afgelopen periode heeft een vergelijking van alle mogelijke varianten om zo’n toekomstig stadhuis te realiseren plaatsgevonden. Een drietal varianten (volledige nieuwbouw, renovatie van het bestaande gebouw en een combinatie van deels renovatie/deels nieuwbouw) zijn op basis van gelijke uitgangspunten vergeleken op de aspecten (toekomst) mogelijkheden, kwaliteit en kosten. 

Daarnaast is ook de concrete mogelijkheid tot aankoop/aanpassing van een bestaand kantoorgebouw bekeken.

De VVD zich heeft uitgesproken voor vervangende nieuwbouw. Naast het feit dat nieuwbouw op de lange termijn goedkoper blijkt dan de andere varianten,  biedt nieuwbouw de meeste mogelijkheden om een gebouw te ontwerpen voor toekomstige gebruiksmogelijkheden, flexibiliteit en duurzaamheid. 

Die nieuwbouw zou dan wat de VVD betreft op het Slotjesveld moeten worden gerealiseerd, omdat dat een centrale plek in de stad is die voor iedereen bereikbaar is. Bovendien bied deze ontwikkeling mogelijk ook nieuwe kansen voor (her)inrichting van dit mooie stukje Oosterhout.