Voorbereidingskrediet Arendsplein, ruimtelijke visie Arendshof en motie Groenfonds

 

De VVD is akkoord gegaan met het voorbereidingskrediet van  €75.000,-- voor Arendsplein en Arendshof. De middelen zijn bedoeld om de financieel-economische haalbaarheid van de stedenbouwkundige visie Arendsplein te onderzoeken en voor het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie voor het Arendshof. De VVD vindt dat het aantal vierkante meters winkelgebied ook in Oosterhout sterk gereduceerd moeten worden. Gesproken wordt over een vermindering van minimaal 8000m2. De Oosterhoutse VVD waarschuwt wel om het proces kritisch in te gaan want wat eenmaal gesaneerd is komt niet meer terug. Er zijn ook voorbeelden waarbij door goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers (exploitanten en pandeigenaren) er uiteindelijk minder winkels zijn verdwenen. Informeer Oosterhout zo veel mogelijk over de plannen van de binnenstad. Het gaat iedereen aan en het kan helpen om sneller met elkaar met meer vertrouwen naar de toekomst te kijken. Natuurlijk worden alle winkeliers en pandeigenaren maximaal bij de plannen betrokken maar ga de omgevingsdialoog aan met alle betrokkenen in de binnenstad.

 

Motie Groenfonds

Het vergroenen van de binnenstad heeft wat de VVD betreft topprioriteit en vraagt door middel van een motie, het college een voorstel te doen tot aanpassing van (de regels van) het groenfonds, zodat middelen ook ingezet kunnen worden voor binnenstedelijk groen, zoals vergroening van het gebied Arendsplein en Arendshof dat momenteel erg versteend is en weinig groen kent. Op dit moment mogen de middelen uit het groenfonds enkel ingezet worden voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied, terwijl investeringen in groen in de stedelijke omgeving eveneens gewenst zijn. Het voorstel werd samen met D66 ingediend en met 21 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.