Lokale omroep


En weer sprak de gemeenteraad op 21 mei jl. over de lokale omroep. Er lag een voorstel om het beleidskader lokale omroep vast te stellen. Dit voorstel werd gedaan omdat de raad vorig jaar gevraagd had aan het college om een lijst met criteria op te stellen aan de hand waarvan een aanvraag voor extra subsidie kan worden getoetst. Uit de bureaucratie van de mediaregelgeving was een lijst opgesteld met zaken als voldoen aan de wetgeving, kwaliteit van de leiding, een beleidsplan, zorgvuldig financieel beheer, goede bedrijfsvoering en dergelijke. En ook nog iets over een compleet programma-aanbod en de inzet van veel media.

Deze eisen kunnen in redelijkheid niet worden opgebracht door een kleine organisatie van vrijwilligers die gewoon leuke programma’s willen maken voor Oosterhout. De ORTS loopt hier al 30 jaar tegen te hoop. Volgend jaar loopt hun zendmachtiging af en dan gaan we zien welk vervolg daarop komt. Als we blijven doen wat we deden, dan houden we wat we hebben. En daar moeten we echt een keer vanaf.

In het voorstel stond ook om alvast maar 40.000 euro opzij te zetten. Omdat met de 30.000 euro van het rijk een lokale omroep onvoldoende uit de voeten kan.

De VVD vindt dat een goede lokale omroep kansen biedt voor meer leven in de brouwerij. Dat zou dan wel op een eigentijdse manier moeten gebeuren. Dat vraagt natuurlijk de nodige organisatie, maar vooral creativiteit en originaliteit. Het gemeentebestuur heeft veel ambities, niet in de laatste plaats omdat de VVD in de coalitie zit. Die ambities zijn samengebracht in een toekomstvisie: Oosterhout in 2030. Volgende maand bespreekt de raad de perspectiefnota die de ambities voor 2030 wat dichterbij moet brengen.

In de perspectiefnota vallen op elke bladzijde termen als verbinding, samen, interactief, informatie ophalen enz. te lezen. En communicatie, veel communicatie. Dat betekent letterlijk samen bouwen. Zo heet de perspectiefnota ook.

In de toekomstvisie wordt aan onze bibliotheek menige pluim uitgedeeld. Omdat ze mensen zo weet te verbinden. De gemeente wil dat stimuleren en een voorbeeldfunctie vervullen. De bibliotheek beweegt zich op hetzelfde terrein als de lokale omroep: informatie, cultuur en educatie.

En dus dacht de VVD: 

1.    als we de organisatorische sores van de lokale omroep bij de bieb onderbrengen, 

2.   en de bibliotheek beschouwen als een multimediaplatform, een spin in een verbindend net,

3.   en de lokale omroep en iedere instelling die daaraan mee wil doen, daar zo inpluggen,

4.    dan hebben we een win-winsituatie.

Misschien goed om dit idee eens nader te verkennen. En nog maar even te wachten met de 40.000 euro. 

Er werd aandachtig geluisterd. Er werden kritische vragen gesteld. Maar het idee haalde het niet. Nog niet.

Wordt vervolgd?