Mobiliteitsplan: Oosterhout Vooruit


Verkeer, iedereen heeft er wel een mening over. Het aantal files neemt toe, knelpunten vragen om een oplossing en de fiets wordt steeds populairder. Het verkeersbeleid komt nog uit 2007. Sindsdien is er veel veranderd. Reden om het beleid aan te passen: dit zodat de bereikbaarheid van Oosterhout in de toekomst verbetert!

Veel inwoners hebben meegedacht over het nieuwe beleid. De zorgen over de bereikbaarheid van de zuidwest kant van Oosterhout kwam veel naar voren. Partijen willen graag aan de slag met een gedragen plan. In de visie was dit onvoldoende terug te vinden. Ook de aandacht voor een robuust wegennet kwam onvoldoende terug. De raad heeft dit in het definitieve plan aangepast.  In de nieuwe visie wordt meer ingezet op fietsen en openbaar vervoer. De komende jaren worden snelfietsroutes aangelegd zodat de fiets een alternatief kan zijn voor de auto. Ook de oproep van de VVD om werk te maken van de bus naar Vrachelen heeft een plek gekregen in de visie.  De komende periode wordt de visie omgezet in een uitvoeringsplan. Het moet namelijk niet bij een visie blijven. Met de nieuwe visie kan Oosterhout weer jaren vooruit. En daar gaat het om!