Parkeren in de toekomst


Er is niks zo vervelend als na een drukke werkdag, net uit de file, in je eigen straat geen parkeerplek kunnen vinden. In bepaalde naoorlogse wijken is dit dagelijkse kost. Zeker in Oosterhout hebben meer mensen dan gemiddeld een auto. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we hier rekening mee houden.

In 2009 is vastgesteld hoeveel parkeerplaatsen er bij een nieuwe woning of bedrijf aangelegd moeten worden (zogenaamde parkeernormen). In tien jaar tijd is er veel veranderd. Aan de andere kant hebben we een grote opgave in de binnenstad om winkels om te zetten naar woningen en de stad mee te vergroenen. Het college stelde voor om de norm flink te verlagen. Dat vonden GBV, CDA en VVD te ver gaan. Als er maar een auto per woning hoeft te komen, parkeren mensen juist in de al overvolle straten rondom het centrum. Het voorstel om het iets minder te verlagen kon helaas niet op een meerderheid rekenen. Het voorstel om de normen buiten het centrum te verhogen haalde het ook niet. De VVD kon daarom niet anders dan het nieuwe beleid niet goedkeuren. We houden de ontwikkelingen in de gaten.