Drukke maanden en na de zomervakantie weer aan de slag


De afgelopen maanden waren politiek gezien erg druk. In juni heeft de raad de hoofdlijnen voor de begroting vastgesteld (perspectiefnota). Er zijn keuzes gemaakt om voor de toekomst de financiën op orde te houden en toch ruimte te hebben om gericht te investeren in stad en kerkdorpen. 

 

In juni is ook voor het eerst gesproken over de duurzaamheidsvisie. Landelijk is ook het klimaatakkoord gepresenteerd. De VVD in Oosterhout kiest de lijn van realisme. Doen wat nu al kan, maar niet als een dolle allerlei maatregelen nemen. Dus beginnen met zonnepanelen op daken: faciliteren en stimuleren. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt door het college in de definitieve visie.

 

Bijzondere aandacht heeft het sociaal domein. Om de zorg betaalbaar te houden, moet het roer echt om. Een meer integrale aanpak is hard nodig. Op initiatief van fractielid Mirjam de Wit is een initiatiefvoorstel opgesteld. In de raad van juli is dit voorstel aangenomen. Dit betekent dat een pilot gestart wordt met 20 gezinnen om het eens anders te doen. Dit betekent betere zorg voor minder kosten. In de laatste raadsvergadering heeft fractielid Sander Mulders aandacht gevraagd voor de toekomst van de monumentale kerkgebouwen. Zeker de Corneliuskerk in Den Hout kent achterstallig onderhoud. De wethouder gaf aan hier mee aan de slag te gaan.

 

De zomervakantie is inmiddels voor de meesten begonnen. Op maandagavond 26 augustus is de eerste Commissie Gemeentepolitiek weer. Om 19.30 uur begint de vergadering op het stadhuis (ingang achterzijde) 

 

Belangrijkste onderwerp dan is: wonen in Oosterhout. Voor wie bouwen we de komende jaren? Interesse op aan te sluiten? U bent van harte welkom!

 

We wensen u een prettige zomervakantie!