Inzet van mystery guest in Oosterhoutse horeca


Met verbazing hebben wij afgelopen week het artikel in de BNDeStem gelezen over de inzet van mystery guest in de horeca in Oosterhout. Na de berichtgeving in de krant heeft de fractie contact gezocht met de desbetreffende ondernemer en zijn kant van het verhaal aangehoord.  Voor opheldering in deze kwestie hebben we aan het college van B en W de volgende vragen gesteld:

 

1  Is het “undercover” inzetten van medewerkers een methode die vaker wordt gebruikt en zo ja met welke regelmaat? 

2  Is het college van plan deze methode ook in de toekomst te gaan gebruiken?

3  Waarom bekeurt de gemeente ondernemers die alcohol schenken aan personen die ouder zijn dan 18 jaar? 

4  Waarom laat de gemeente het zover komen dat de zaak wordt voorgelegd  bij de RvS?

5  Is het college het met ons eens dat we ondernemers eerder moeten ondersteunen en helpen om gezamenlijke doelstellingen te bereiken in plaats van te achtervolgen?

6  Graag vernemen wij van het college of men de hoogte van de boete en het vervolg daarna proportioneel vindt t.o.v. gehele gebeurtenis?


Het college van B en W heeft drie weken de tijd om ons van de antwoorden te voorzien.