Doorpakken met de Bromtol

 

De economie trekt aan en dat is op de weg goed te merken. De files nemen weer toe. Zo ook rondom de Bromtol. Er wordt al sinds 2012 gesproken over een oplossing voor de Bromtol. Na vele discussies, afwegingen en varianten is in 2016 een duidelijke keuze gemaakt. Een keuze voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven op Weststad, Oosterhout én Den Hout.

 

De VVD vindt een aanpak van de Bromtol hard nodig. Weststad en de vele bedrijven die daar gevestigd zijn, zorgen er voor dat de Oosterhoutse economie draait. Een betere bereikbaarheid is niet voor niets opgenomen in de Toekomstvisie en de mobiliteitsvisie. Kortom: we moeten een keuze maken met het oog op de bereikbaarheid van Oosterhout in de toekomst. 

 

Tussenstap, maar wel snel door!

 

Vanwege de gestegen kosten heeft het college voorgesteld om alle varianten nog een keer op een rij te zetten. De VVD heeft dit voorstel ondersteund, maar wel gevraagd om snelheid. Er is al veel onderzocht. Misschien is de variant met een verlaagde bypass voor doorgaand verkeer vanaf de A59 naar Oosterhout toe, nu opeens wel financieel haalbaar? CDA en VVD hebben deze opties eerder ingebracht. Of zijn er maatregelen te nemen zodat er een fietsveilige oplossing komt? Dit kan best wat kosten, maar dan zetten we geld voor wegen wel in met het meeste effect: voor de doorstroming en verkeersveiligheid.

 

De gemeenteraad heeft besloten om de varianten opnieuw te bekijken. In januari 2020 neemt de raad een nieuw besluit over de Bromtol. Wat de VVD betreft blijven er niet omheen draaien: de files moeten we aanpakken!