Eerste stap naar een nieuwe kijk op de Heilige Driehoek


De Heilige Driehoek is een uniek gebied in Oosterhout. Met de drie kloosters, landerijen en vele monumenten is het een stukje oud Oosterhout. De VVD is zuinig op dit dit gebied. Verontruste buurtbewoners trokken bij de gemeente aan de bel over diverse initiatieven in het gebied. Tijdens een informatieavond is de gemeenteraad bijgepraat over alle initiatieven. Als fractie zijn we op de fiets gestapt om alle ontwikkelingen samen met de bewoners te gaan bekijken.

 

De huidige visie voor de Heilige Driehoek is vastgesteld in 2004. We zijn inmiddels 15 jaar verder en het is goed om in samenspraak met bewoners, initiatiefnemers en stichting de Heilige Driehoek een nieuwe visie te ontwikkelen. Tot het zover is, wordt nog geen medewerking verleend aan nieuwe ontwikkelingen. Alleen ontwikkelingen die bijdragen aan behoud van het gebied zouden toegestaan moeten worden. In de raadsvergadering van september is hiervoor een voorstel van VVD, GroenLinks en Gezond Burger Verstand aangenomen. We blijven dit onderwerp op de voet volgen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met woordvoerder Sander Mulders